נתן נטע סג"ל לנדא

רבי נתן נטע סג"ל לנדא (תר"א, 1841 - תרס"ז, 1906) (מכונה: רבי נטע'לה אושפיצינר) היה ראב"ד אושפיצין בפולין. תלמידו המובהק של בעל ה"דברי חיים" מצאנז. בעל שו"ת "כנף רננה" וספר "רנן לבוקר" על מסכת תמיד.

ביוגרפיה עריכה

נולד בעיר בריגל, בנו רבי משה דוד לנדא, צאצא של המהר"ל מפראג, שהיה רב בעיר צאנז. אחיו של רבי משה דוד, רבי נתן נטע סג"ל לנדא, היה רבה הקודם של אושפיצין.

בצעירותו למד עם אחיו רבי יהושע יחזקאל פייבל סג"ל לנדא ("רבי פייביש"), שלימים שימש תקופה קצרה כרב בעיר דוקלא שבגליציה. רבי נתן נטע למד אצל רבי שמואל אהרון רובין אב"ד קורטשין.

רבי נתן נטע היה תלמיד מובהק של האדמו"ר ה"דברי חיים" מצאנז. היה מהיחידים שה"דברי חיים" נתן לו היתר הוראה. ה"דברי חיים" מינה אותו לדיין בעיר בארדיוב, בהיותו בשנות העשרים לחייו. בעל ה"שואל ומשיב" מביא בספרו מכתב ממנו שנשלח מבארדיוב בשנת תרכ"ב, בהיותו בן עשרים ואחת.

התמנה לראש אב בית דין בעיר אושפיצין, שבה שימש כרב לפניו דודו רבי נתן נטע סג"ל לנדא.

לאחר פטירת ה"דברי חיים" לא קיבל מרות של אדמו"רים, אך נסע לבנו רבי דוד מקשאנוב שכיבדו מאוד. רבי דוד הציע לו את שם ספרו "כנף רננה" - 'רננה' ראשי תיבות: רבי נתן נטע הלוי. ספרו קיבל הסכמות של גדולי דורו: רבי שמעון סופר מקראקא, רבי דוד מקשאנוב, רבי שלמה הלברשטאם, רבי שמחה בונם סופר בעל "שבט סופר", רבי יצחק שמלקיס בעל "בית יצחק", רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים בעל "ייטב לב", רבי מנחם מנדל פנט מדעש ורבי אברהם יהודה שוורץ בעל "קול אריה".

כשהוציא רבי מאיר אריק את ספרו "מנחת קנאות" על מסכת סוטה, שלח את ספרו כתשורה לרבי נתן נטע. אף על פי שרבי מאיר אריק היה צעיר ממנו, רבי נתן נטע עיטר את הספר בהגהותיו, ערך אותן בקונטרס בשם "מחול הכרם" וסיפחו לספרו "כרם נטע" שהוציא בשנת תרנ"ה.

רבי נתן נטע הסמיך כמה מגדולי הרבנים בדורו, ובהם את רבי אליעזר דוד גרינוולד, בעל "קרן לדוד". הרב שמעון סופר החשיבו מאוד ומינהו כבורר בדין תורה קשה. בהסכמה לספרו הוא כותב עליו: "המאור הגדול לממשלת התורה". ניהל חליפת מכתבים תורנית עם בעל ה"ייטב לב". גדולי המחברים בדורו הביאו בספריהם מדבריו, ובהם ה"שדי חמד", רבי שלום מרדכי שבדרון מבערזאן והמהרש"ג.

נפטר בי"ג טבת תרס"ז באושפיצין. בנו רבי אליעזר לנדא מילא את מקומו כראב"ד, לצד רב העיר רבי אליהו בומבך. לפני כן שימש רבי אליעזר לנדא אב"ד העיר קענט. לאחר פטירת רבי אליעזר לנדא, בשנת תרצ"ה, מילא את מקומו בנו רבי נתן נטע, עד למלחמת העולם השנייה.

ספריו עריכה

  • שו"ת כנף רננה - על ארבעת חלקי שולחן ערוך
  • שו"ת מין כנף - השמטות על אורח חיים ויורה דעה
  • עורה שחר - כללי הש"ס
  • כמו השחר - כללי הש"ס
  • לבנון נטע - הלכות נידה ומקוואות
  • כרם נטע - מסכת סוטה
  • רנן לבוקר - מסכת תמיד ופרק יש נוחלין

הגהותיו על הש"ס שולבו במהדורת עוז והדר הנפוצה.

לקריאה נוספת עריכה

קישורים חיצוניים עריכה