סדר דין מהיר

יש לערוך ערך זה. ייתכן שהערך סובל מבעיות ניסוח, סגנון טעון שיפור או צורך בהגהה, או שיש לעצב אותו, או מפגמים טכניים כגון מיעוט קישורים פנימיים.
אתם מוזמנים לסייע ולערוך את הערך. אם לדעתכם אין צורך בעריכת הערך, ניתן להסיר את התבנית.

סדר דין מהיר הוא מושג במערכת המשפט הישראלית שמגדיר סדר דין מיוחד שתכליתו להפוך הגשת תובענות בסכומי כסף קטנים לפשוטה וקלה יותר. השימוש בסדר דין מהיר אפשרי כאשר מדובר בתביעה רגילה שסכומה אינו עולה על 75,000 ש"ח (לרבות תובענות עד סכום זה שהועברו מבית המשפט לתביעות קטנות לבית משפט השלום או תובענות עד סכום זה בסדר דין מקוצר או תובענה ממוכנת שהנתבע התגונן בהן). צדדים בתובענה אחרת יכולים להסכים שהיא תידון בסדר דין מהיר, אם היא מתאימה להתברר כך. הדיון בסדר דין מתקיים בבית משפט השלום ומוסמך לדון בו שופט אך גם רשם (בהגבלות מסוימות). בכל רגע נתון יכול בית המשפט להחליט כי התביעה תעבור לסדר דין רגיל.

כתבי הטענות עריכה

לכתב התביעה על התובע לצרף תצהירים, חוות דעת מומחה, אסמכתאות משפטיות ואת כל המסמכים הנוגעים לעניין (הנתבע אינו צריך לבקש בקשה לגילוי מסמכים). בסדר דין מהיר אין תחולה להליכי גילוי מוקדם מאחר שהכל אמור להיות גלוי מלכתחילה (אך בעל דין רשאי כמובן לבקש שהצד השני יודה בעובדות, להודות בעצמו בטענות הצד השני או לטעון טענת חיסיון) . כתב הגנה של הנתבע יכלול גם הוא את כל התוספות הנ"ל, והוא יוגש תוך 45 יום מהיום שבו המציא לו התובע את כתב התביעה. כתב תשובה ניתן להגיש תוך 15 יום מהמצאת כתב ההגנה. חל איסור על תיקון כתב התביעה כך שסכומו יעלה מעל 75,000 ש"ח. הנתבע יכול להגיש תביעה שכנגד אך תחת ההגבלה שזו לא תכלול בעלי דין חדשים והיא מהווה בעצמה תובענה בסדר דין מהיר או שהיא נוגעת לאותו נושא (בסדר דין רגיל אין הגבלות כאלה על תביעה שכנגד). הנתבע יכול להגיש גם בקשה להודעת צד שלישי (בהליך רגיל אין צורך ברשות) שתוכרע תוך 30 יום. לצד השלישי אין אפשרות להגיש הודעת צד רביעי כמו בהליך רגיל.

הדיון, פסק הדין ובקשות ביניים עריכה

ישיבה מקדמית מתקיימת בתוך 30 יום מהמועד להגשת כתב ההגנה האחרון במידת האפשר על ידי שופט או רשם שלא ידונו בתובענה לגופה ובנגוד לקדם משפט בהליך רגיל, בסדר דין מהיר יש חובת התייצבות של בעלי הדין. 45 יום מהמועד להגשת כתב ההגנה האחרון מוגשים תצהירי עדות ראשית (של שני בעלי הדין). הדיון בתובענה נערך בתוך 6 חודשים ממועד כתב ההגנה האחרון והוא נמשך עד יום אחד. הסיכומים נעשים בעל פה (בניגוד לפרקטיקה המקובלת בהליכים אזרחיים בהם מוגשים סיכומים בכתב) ופסק הדין ניתן בתוך 14 יום.

בקשות ביניים מוגשות כבקשות בכתב בצירוף תצהיר ומוכרעות בתוך 7 ימים מיום הגשתן: לדחיה, לדיון בעל פה במסגרת הדיון בתובענה או כבקשה המחיבת תשובה (שתינתן על ידי הצד השני בתוך 7 ימים).

ראו גם עריכה