סולם גוטמן

סולם גוטמן הוא מדד לעריכת שאלונים שפותח על ידי פרופ' אליהו גוטמן. המדד מאפשר לחוקרים ליצור שאלונים שבהם המדרג של השאלות הוא קשור, כלומר הסכמה לסעיף מסוים מעידה על הסכמה לסעיף קודם בשאלון או יכולת לבצע פעולות או שאלות יותר פשוטות. יתרונו הוא בכך שהציון המסכם של כל נבדק מבטא באופן מדויק את דפוס התגובות שלו, כך שניתן להסיק את פרופיל התגובות על סמך הציון המסכם.

שימוש נפוץ של סולם גוטמן הוא במבחנים שבהם מתחילים מרמת קושי מסוימת אשר מעידה כי הפותר את המבחן יכול לפתור מבחן ברמה יותר פשוטה אם הפותר הצליח לענות על השאלות במבחן נכונה (לדוגמה במבחן שבו יש חיבור של מספרים תלת ספרתיים לא יהיה צורך להוסיף ערכים דו ספרתיים כי ההנחה לפי סולם גוטמן היא שהפותר יוכל לפתור את השאלות עם הערכים הדו ספרתיים).