סיט (יחידת מידה)

מידה אורך קדומה

סִיט (גם רוחב הסיט, מלוא רוחב הסיט או מלוא הסיט[3]) היא מידת אורך תנאית ששימשה בזמן חז"ל למדידות הקשורות בבגדים ואריגים (אריגהטוויהתפירה צביעה וכיוצא בזה).

הטווה בשבת כשיעור סיט חייב
1. מדידת הסיט לדעת הגאון מווילנא[1]. 2. מדידת הסיט לדעת רש"י[2].

שיעורה העיקרי של מידת הסיט נאמר בהקשר לל"ט אבות מלאכה האסורים בשבת.

צורת המידה ושיעורהעריכה

צורת מדידת המידהעריכה

בראשונים ישנם מספר דעות איך לשער את מידת הסיט:

  • דעת רש"י ועוד ראשונים, ששיעור הסיט הוא כפי המרחק שיש בין האצבע לאמה כשהן פתוחות ומפושקות[4]. אמנם במקום אחר כתב רש"י שהשיעור הוא גדול יותר, כפי המרחק שיש בין האגדול לאצבע[2].
  • דעת רבינו חננאל ששיעור המידה הוא כאורך המרחק שיש בין תחילת האגדול (במקום הצמוד לכף היד) עד לראש האצבע כאשר האצבעות צמודות זו לזו, או בין ראש האגדול לראש האצבע כאשר האצבעות מפוסקות[5]. וכן דעת הרמב"ם: ”וכמה רוחב הסיט כדי למתוח מן בוהן של יד עד האצבע הראשונה כשיפתח ביניהן בכל כחו” (משנה תורה לרמב"ם, ספר זמנים, הלכות שבת, פרק ט', הלכה ז').
  • לדעת רבי אליהו מווילנא[1] שיעור הסיט הוא כפי המרחק שיש מראש האגודל לראש הזרת[6].

שיעור המידה במידות זמנינועריכה

בשיעורה של מידת הסיט ישנם דעות שונות (בהתאם למחלוקת הקודמת האיך יש לשער מידה זו):

לדעת הרמב"ם שיעור מידת הסיט הוא שני שלישים ממידת הזרת:

וכמה רוחב הסיט כדי למתוח מן בוהן של יד עד האצבע הראשונה כשיפתח ביניהן בכל כחו והוא קרוב לשני שלישי זרת.

מאחר ששיעור זרת הוא חצי ממידת אמה, ואמה שיעורה הוא שישה טפחים, נמצא שיעור הזרת שלושה טפחים, אם כך שיעור הסיט לדעת הרמב"ם הוא שני טפחים.

בשיעור המידות על פי שיעורי ימינו, ישנה מחלוקת רחבה, האם שיעור הביצה נתקטן משיעורו כפי שהיה בימי חז"ל או לא. לדעת החזון איש נתקטנו השיעורים, ושיעור הטפח כיום הוא - 9.6 ס"מ, ואילו לדעת הגר"ח נאה שיעורו הוא - 8 ס"מ. נמצא ששיעור הסיט הוא כ־4.8 ס"מ או 4 ס"מ בהתאמה.

לדעת רש"י שיעורו של הרמב"ם לסיט - הוא שיעור של סיט הכפול, ואילו סיט רגיל, הוא כחצי משיעור זה. נמצא שלרש"י שיעור סיט הוא חצי משיעורו של הרמב"ם[7].

מקומות ששיערו במידת הסיטעריכה

במשנה במסכת שבת נזכרו כמה מל"ט מלאכות שבת ששיעורם הוא סיט או סיט כפול:

שיעור המלבן והמנפץ והצובע והטווה, כמלוא רוחב הסיט כפול. והאורג שני חוטין, שיעורו כמלוא הסיט

בתוספתא נזכר שאף מלאכת גוזז שיעורה הוא כשאר גזז כמות צמר שאפשר לטוות ממנה חוט שאורכו לפחות כמלוא רחב הסיט כפול. וכן שיעור מאלכת הוצאה של בדים וחוטים, בכדי להתחייב, הוא כשיעור הסיט.

סיט כפולעריכה

מידה נוספת הנמדדת אף היא על פי הסיט היא מידת סיט כפול שהיא שיעור כפול משיעור הסיט. לדעת הרמב"ם ששיעור הסיט הוא שני טפחים, נמצא ששיעור סיט כפול הוא ארבעה טפחים. לדעת רש"י שיעור סיט הוא טפח, וסיט כפול הוא שני טפחים.

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה

  1. ^ 1 2 שנות אליהו ערלה פרק ג' משנה ב.
  2. ^ 1 2 רש"י על תלמוד בבלי, מסכת תמורה, דף ל"ד, עמוד א'.
  3. ^ יש שכתבו שמידת מלא הסיט שונה משיעור סיט.
  4. ^ רש"י על תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף ק"ה, עמוד ב', תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף ע"ט, עמוד א' ותלמוד בבלי, מסכת שבת, דף ק"ו, עמוד א'.
  5. ^ שבת קה א (נדפס בדף קו ב).
  6. ^ ראו בדבריו שנחלקו בכך התלמוד בבלי וירושלמי האם יש למדוד דרך האצבעות, או שיש למדוד ממעל האצבעות ועל ידי כך מתארך השיעור.
  7. ^ ראו משנה ברורה על שולחן ערוך, אורח חיים, סימן ש"מ, סעיף א' ס"ק ה.