סיכוי - לקידום שוויון אזרחי

עמותה ישראלית

סיכוי - העמותה לקידום שוויון אזרחי היא עמותה, משותפת ליהודים וערבים, אזרחי ישראל, שנוסדה בשנת 1991 במטרה לקדם שוויון מלא בין האזרחים הערבים לאזרחים היהודים בישראל. בין מייסדי עמותת סיכוי נמנים אלוף הראבן ופייסל עזאיזה.

לעמותה ועד מנהל ושני מנהלים, יהודי וערבי. יושבי הראש השותפים של העמותה הם אבירמה גולן ופרופ' מוחמד אמארה והמנהלים השותפים הם ראונק נאטור ורון גרליץ. לעמותה משרדים בחיפה ובירושלים. מחזור הפעילות של העמותה בשנים 2010-2007 נע בין 3 ל-4.2 מיליון ש"ח. עם התורמים לעמותה נמנים: האיחוד האירופי, ממשלת גרמניה, הקרן החדשה לישראל, קרן כהנוף, קרן פוהס וקרנות בינלאומיות נוספות.

פעולות העמותהעריכה

המחלקה לקידום מדיניות שוויונית של עמותת "סיכוי" פועלת מול הממשלה והרשויות המקומיות על מנת לדאוג לחלוקה שווינית של משאבים ציבוריים לאזרחים הערבים,[1]. כמו כן ממפה העמותה את החסמים הקיימים במשרדי הממשלה ובשלטון המקומי, אשר מונעים נגישות של האזרחים הערבים אל המשאבים הציבוריים. בשנת 2008 התבקשה עמותת "סיכוי" על ידי משרד ראש הממשלה להכין עבודה לבחינת נגישות שירותי הממשלה לציבור הערבי.[2]

העמותה מקיימת תוכנית לייצוג הולם ושוויון בתעסוקה לאזרחים הערבים בשירות הציבורי, בחברות הממשלתיות, באקדמיה ובמגזר הפרטי.[3]

"סיכוי" מפעילה תוכנית לשיתוף פעולה בין רשויות מקומיות יהודיות וערביות. התוכנית פעלה בשנים 20042008 באזור ואדי ערה בה הוקמו במסגרת התוכנית אזורי תעשייה משותפים, והתגבשו יוזמות בתחומי התיירות ואיכות הסביבה. החל מ-2006 התוכנית מופעלת באזור חוף כרמל[4][5]. בהמשך לפעילות לקידום שיתוף פעולה בין רשויות יהודיות וערביות, סיכוי מקדמת בשנים האחרונות פרויקט ארצי לפיתוח וקידום של מסגרות תיירות קבועות המשותפות ליהודים וערבים ובמסגרתו הוקמו ארבע עמותות תיירות יהודיות-ערביות באזור ואדי ערה, נצרת והעמקים, המשולש-דרום השרון.

העמותה הקימה קבוצות פעולה של אזרחים הפועלים להעלות את נושא השוויון בין האזרחים היהודים והערבים אל מרכז השיח הציבורי היהודי ולמנוע אפליה לרעה של האזרחים הערבים בקבלת שירותי ממשלה, ומפעילה תוכנית לפיתוח מנהיגות ויוזמה קהילתית בקרב הציבור הערבי.[6]

פרסומיםעריכה

"סיכוי" מפרסמת מחקרים ומסמכי מדיניות על שוויון ופערים בין יהודים לערבים במדיניות ובתקצוב של משרדי הממשלה השונים. בין הנושאים בהם עסקו פרסומים אלה:

  • שיווק קרקעות מדינה לפיתוח ובנייה ביישובים
  • הקצאת תקציבי משרד הרווחה ותקני עובדים סוציאליים לרשויות מקומיות ערביות
  • סוגיות ברישום מקרקעין בחברה הערבית בישראל
  • לשכות הסיוע המשפטי
  • מסגרות שהייה לילדים בסיכון עד גיל 3
  • עמדות הציבור היהודי והערבי לגבי נושא השוויון[7]

מאז שנת 2007 מפרסמת העמותה את "מדד השוויון" – מחקר שנתי הסוקר את הפערים ואי השוויון בין יהודים לערבים במדינת ישראל בחמישה תחומים שונים: חינוך, בריאות, תעסוקה, רווחה ודיור.[8]

אחת לשנה עורכת עמותת "סיכוי" כנס ציבורי גדול בו היא מציגה את ניירות המדיניות והמחקרים החדשים שלה בתחומים מגוונים כמו דיור ושיכון, תעסוקה, רווחה, חינוך, בריאות ועוד ומעמתת אישי ציבור ונציגי רשויות במסגרת דיונים בנושאים אלו. לכנס מגיעים נציגי משרדי ממשלה, ראשי רשויות ערביות ויהודיות, מנהלי ארגוני החברה האזרחית, עיתונאים וחוקרים מהאקדמיה.[דרושה הבהרה]

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה