סיכון (פירושונים)

דף פירושונים

סיכון הוא הפוטנציאל לאיבוד של דבר מה בעל ערך.

האם התכוונתם ל...

בכלכלה ובעסקים:

בחוק ומשפט:

במתמטיקה וסטטיסטיקה:

בפסיכולוגיה:

אחר: