פתיחת התפריט הראשי

שימושעריכה

השימוש בסימן זה יהיה בסופו של משפט שאלה ישיר, היינו משפט שאלה בו אדם אחד פונה ישירות לאחר. לדוגמה:

הוא שאל: "היכן הרכב שלך?"

במשפט שאלה עקיף לא נהוג לסמן סימן שאלה. לדוגמה:

"הוא שאל אותי היכן הרכב שלי."

על מנת לציין תמיהה של הקורא, מקובל לציין סימן שאלה בתוך סוגריים.

שימוש בשפה האנגליתעריכה

בשפה האנגלית ניתן להשתמש בסימן השאלה גם בסדרה של שאלות:

"?Where shall we go? and what shall we do"

שימוש בשפה הספרדיתעריכה

בספרדית מקובל שיש לסמן הן את תחילתה של השאלה והן את סופה. החל מהמאה ה-18 מקובל לסמן את תחילת השאלה בסימן שאלה הפוך "¿" ואת סופה בסימן השאלה הרגיל "?". לאחר תחילת השימוש הנפוץ במחשבים בהם סימן השאלה ההפוך אינו נגיש על המקלדת החלו להשתמש בסימן השאלה הרגיל גם בתחילת משפט.

שימוש בשפה היווניתעריכה

ביוונית מקובל להשתמש בסימן נקודה פסיק ";" בסוף המשפט על מנת לסמן שאלה.

שימוש בשפה הערביתעריכה

בערבית מקובל להשתמש בסימן שהוא תמונת ראי של סימן השאלה המקובל: "؟"

שימוש בשפה הארמניתעריכה

בארמנית מקובל לסמן סימן שאלה ככה: "՞ " מעל האות האחרונה שבסוף המשפט כדי לסמן שאלה.

מקור הסימןעריכה

מקורו של סימן השאלה במילה הלטינית quæstio שפירושה "שאלה". בתחילה כתבו את המילה במלואה, לאחר מכן קיצרו אותה לאות הראשונה והאחרונה של המילה "Qo" הנכתבת על ידי האות Q גדולה ומתחתיה האות o קטנה. סימן זה הוא למעשה סימן השאלה המודרני.

לפי הסבר אחר למקורו של סימן השאלה, במאה התשיעית לאחר שסיימו משפט שאלה בנקודה, הוסיפו מעל הנקודה סימן של טילדה "~" על מנת להראות שיש להרים את הקול בסוף המשפט כדי ליצור משפט של שאלה. מסימן זה, לפי סברה זו, התפתח סימן השאלה.

שפות מחשבעריכה

סימן השאלה משמש במספר שפות מחשב. בשפת C ובשפות דומות לה הוא מהווה חלק מהאופרטור ?:(האופרטור הטרינרי) המשמש ליצירת משפטים בוליאניים. בשפה Ruby נהוג להשתמש בסימן שאלה בשמות של פונקציות שמחזירות ערך בוליאני.

בגרסאות הראשונות של BASIC, כל בקשת קלט מהמשתמש הייתה מסומנת על ידי סימן שאלה.

שימוש באינטרנטעריכה

בדפדפן משמש סימן השאלה כסימן מקדים לפרמטר הבקשה (POST/GET).

שחמטעריכה

הסימן "?" מייצג, ברישום מבואר של תנועות משחק שחמט, שגיאה. צירוף ?? משמעו שגיאה חמורה וצירוף ?! משמעו מהלך שנוי במחלוקת.

מתמטיקהעריכה

קישורים חיצונייםעריכה