סינוור הוא התחושה הוויזואלית הנוצרת כאשר קיימים בשדה הראייה עצמים בוהקים. תחושה זו עשויה להתבטא בחוסר נוחות ואף באובדן יכולת חלקי או מלא להבחין בפרטים. סינוור חוסר נוחות מתבטא בתחושת צורך להעתיק את המבט ממקור האור בנוסף לאובדן היכולת להבחין בפרטים. סינוור אובדן יכולת מפריע להבחין בפרטים מבלי לגרום חוסר נוחות. דוגמה למצב כזה היא פעולה של נהיגה ברכב לכיוון מערב בעת שקיעת השמש.

סינוור הנגרם ממבזק של מצלמה במהלך תחרות סומו
בוהק מסמא גורם לסינוור. בתמונה הבוהק נגרם בעת שקיעת השמש מהחזרת קרניה הפוגעות בזגוגיות מגדל רב-קומות המשמשות כמעין מראה.

עצמת הסינוור מושפעת מההפרש בעצמת האור, מהזווית בין העצם המסנוור למוקד המבט, ומרמת ההסתגלות הנדרשת מהעין לתאורה.

הגורמים לסינוור

עריכה

סינוור יכול להגרם כתוצאה ממקור אור ישיר בתחום שדה הראייה (מלאכותי או טבעי) או כתוצאה מהחזר אור ממשטחים. על פי רוב, הגורם העיקרי לסינוור הוא ההפרש בין עצמת האור המוקרנת מהעצם המסנוור לעומת הסביבה והעצם בו ממוקד המבט, אך ייתכן גם סינוור גם כאשר עצמת התאורה אחידה ובלבד שמדובר בעצמה גבוהה מאוד (למשל אזור מושלג המחזיר אור שמש מלא). גורם אפשרי נוסף לסינוור הוא מעבר מאזור חשוך מאוד לאזור מואר מאוד (למשל יציאה מחניון חשוך ישירות לאור יום).

המנגנון הפיזיולוגי של הסינוור

עריכה

מקור הסינוור נמצא מחוץ לעין. בעת התרחשות סינוור יכולים לקרות אחד או יותר מהתהליכים הבאים:

  • הקטנת האישון ועקב כך צמצום ניכר של כמות האור הנכנסת מכלל שדה הראיה, כך שהאור המגיע לעין מחלק מהעצמים המצויים בתחום שדה הראיה אינו מספיק להבחנה בהם.
  • פגיעה בחדות התמונה עקב פיזור האור בתוך גלגל העין.
  • הקטנת הניגודיות בין עצמים עקב בוהק של משטחים גדולים (למשל חוסר יכולת להבחין באותיות כתב עקב החזרת אור מגיליון הנייר עליו נמצא הכתב).
  • הפעלה של מספר רב מדי של חלבוני אופסין בתאים קולטי האור בעין עקב אור חזק מדי גורמת לאיבוד יכולת הראיה עד לחזרת החלבונים למצב קליטה.

דרכי התמודדות עם סינוור

עריכה
  • הסטת המבט מהעצם הבוהק.
  • חבישת משקפי שמש או אמצעי סינון אחרים כמו מסיכת ריתוך.
  • צביעת הלחי מתחת לעין בצבעים כהים.
  • תכנון נכון של תאורה מלאכותית.

סינוור של מכשירים אופטיים

עריכה
 
זוהר המופיע בתמונה כתוצאה מסינוור המצלמה. פרטי החלון נעלמים וניתן להבחין בצבע כחול בצידו הימני של החלון - צבע שאינו קיים ללא הסינוור

בדומה לסינוור הפיזיולוגי, תופעה של סינוור מתרחשת גם במכשירים אופטיים כגון מצלמות, טלסקופים, כוונות וכדומה. תופעת הסינוור של מכשירים אופטיים נגרמת בשל אותן הסיבות לסינוור הפזיולוגי, אך מתבטאת רק באובדן היעילות של המכשירים. בצילום מתרחשת גם תופעה של "זוהר" המופיע בצילום כתוצאה מסינוור.

ראו גם

עריכה

לקריאה נוספת

עריכה
  • תקן CIE ISO 8995: תאורת פנים במקומות עבודה.