ספר הישר (רבנו תם)

(הופנה מהדף ספר הישר לרבינו תם)

ספר הישר נכתב על ידי רבנו תם, מגדולי בעלי התוספות, המכיל שני חלקים: הראשון הוא חידושים לתלמוד הבבלי, והשני הוא שאלות ותשובות. הספר נכתב בשנת 1149, וחלק החידושים נערך בידי תלמידיו של רבנו תם, ביניהם רבי אליעזר ממץ ורבינו פטר, ודברי רבינו תם מוזכרים בו בגוף שני. נראה כי הייתה מעורבות של תלמידי רבנו תם גם בכתיבת הספר, מהחיבור הגהות אשרי, שכותב "ופירש ה"ר פטר בספר הישר".[1] חלק התשובות נשאר כפי שכתבו רבינו תם.

ספר הישר לרבנו תם, חלק השאלות והתשובות

בשנת תקע"א (1811) שני חלקי הספר יצאו לאור בווינה מתוך כתב יד, על ידי הרב דניאל פרוסטיץ וביוזמתו של מנחם מנדל טעבין. בשנת תרנ"ח (1898) יצאה לאור בברלין מהדורה מתוקנת של חלק השו"ת על ידי הרב שרגא פייש רוזנטל. חלק החידושים נערכו מחדש ויצאו לאור בירושלים בכמה מהדורות (1959-1985) על ידי שמעון שלמה שלזינגר. הרב דוד דבליצקי ההדיר והוציא לאור מחדש את שני החלקים (בני ברק, תש"ף–תשפ"א).

תוכן הספר

עריכה

עיקר מגמת חלקו הראשון של הספר היא לתקן את הגרסאות בתלמוד הבבלי ולהוכיח שאין להגיה את הנוסח הקיים, למחוק או להוסיף עליו, לא על פי היגיון ולא על פי ספרים אחרים או מקורות מקבילים. וכך כותב רבנו תם:

"ספר הישר" קראתי בשם את הספר, יען כל פקודי כל ישרתי בו שמועות הראשונות וגירסות הספרים אשר מעולם. כי ראיתים שותים מים הרעים לקראת מגיהי ספרים בלי שכר תרומת הלשכה ואיש לזרועו היו. כי הזריז הרי זה משובח. ואף על גב דלט (שקילל) רבנו גרשום מאור הגולה, (ואמר) כל מאן דמשבש תלמוד הכי והכי תהוי (כל מי שישבש את התלמוד ייעשה לו כך וכך) - לא נמנעו מלשבש. ולא די להם בגרסות הנראין פירוש לשבש (ולא שינו רק בגרסות של פרשנות דברי חז"ל), כי אם דברי האמוראין והתנאין עצמן, ולא ייתכן כן לכל יראי השם... ויהיו דברי אלה קרובים לכל יראי השם לבלתי ישבשו הספרים למחקם ולא לעשות לאו הין והין לאו. וכל שכן שמתוך סברת האדם לא יסתור שמועתו וסברת התלמוד, כי מתוך שלא נודע טעמם של ראשונים לא עמדו האחרונים בשמועתם כאשר אפרש לך בזה הספר באונא ואומא.

מתוך ההקדמה לספר הישר.

קישורים חיצוניים

עריכה
  •   ספר הישר לרבינו תם, באתר ויקיטקסט
  • הערות שוליים

    עריכה