ספר הפלאה

הספר השישי במשנה תורה לרמב"ם

ספר הפלאה הוא הספר השישי בסדרת ספריו ההלכתיים של הרמב"ם. הרמב"ם עוסק בספר זה בהלכות שבועות, הלכות נדרים, הלכות נזירות ועוד.

ספר הפלאה
מידע כללי
מאת רמב"ם עריכת הנתון בוויקינתונים
סדרה
סדרת ספרים משנה תורה
ספר קודם ספר קדושה
הספר הבא ספר זרעים
קישורים חיצוניים
היברובוקס 14275
לעריכה בוויקינתונים שמשמש מקור לחלק מהמידע בתבנית

הרמב"ם מגדיר את תוכן הספר[1]: "ספר ששי - אכלול בו מצוות שיתחייב אדם בהם מי שאסר עצמו בדברים - כגון שבועות ונדרים. וקראתי שם ספר זה: 'ספר הפלאה'".

שם הספר "הפלאה" נקבע על פי לשון התורה בעניין הנדרים[2]: "איש כי יפליא נדר".

מבנה הספר ותוכנו

עריכה

הפסוק הפותח את הספר

עריכה

כדרכו בספרי משנה תורה פותח הרמב"ם גם את ספר הפלאה בפסוק. הפסוק איתו בוחר הרמב"ם לפתוח את הספר הוא פסוק מספר תהילים[3]: "נדבות פי רצה נא ה', ומשפטיך למדני".

הנושאים הכלולים הספר

עריכה

סדר הנושאים בספר

עריכה

הרמב"ם מסדר את סדר ההלכות בספרו לפי סדר שכיחות הדברים, קודם כל הרמב"ם כותב את הלכות השבועות שכוללות דינים רבים יותר ומצויים יותר, אחריהם באים הלכות נדרים שנחלקים בכללות לשני חלקים, לאחר מכן את הלכות נזירות שהוא חלק מהלכות הנדרים ורק לבסוף מונה הרמב"ם את הלכות ערכין וחרמין, כיוון שהם פחות שכיחים ומצויים[4].

המצוות המבוארות בספר

עריכה

בספר הפלאה נתבארו 25 מצוות מתוך התרי"ג מצוות, מהם 10 מצוות עשה ו15 מצוות לא תעשה.

חלוקת המצוות לפי סדר ההלכות:

  • הלכות שבועות כוללות 5 מצוות, 4 מצוות לא תעשה ומצוות עשה אחת: (א) שלא להישבע בשם ה' לשווא. (ב) שלא לישא את שם ה' לשווא. (ג) שלא לכפור בפיקדון. (ד) שלא להישבע על כפירת ממון. (ה) להישבע בשם ה' באמת.
  • הלכות נדרים כוללת 3 מצוות, 2 מצוות עשה ומצוות לא תעשה אחת: (א) לשמור מוצא שפתיו ולקיים את הנדר. (ב) לא לחלל את דברו. (ג) מצוות הפרת נדרים או שבועות.
  • הלכות נזירות כוללות 10 מצוות, 2 מצוות עשה ו8 מצוות לא תעשה: (א)שיגדל הנזיר פרע. (ב) שלא יגלח שערו כל ימי נזרו. (ג) שלא ישתה הנזיר יין ולא תערובת יין ואפילו חומץ של יין. (ד) שלא יאכל ענבים לחים. (ה) שלא יאכל צימוקים. (ו) שלא יאכל חרצני ענבים. (ז) שלא יאכל זגין. (ח) שלא יכנס לאוהל המת. (ט) שלא יטמא למתים. (י) שיגלח על קורבנות.
  • הלכות ערכין וחרמים כוללים 7 מצוות, 5 מצוות עשה ו2 מצוות לא תעשה: (א) לדון בערכי אדם כפי שמפורש בתורה. (ב) דין ערכי בהמה. (ג) דין ערכי בתים. (ד) דין ערכי שדות. (ה) דין מחרים נכסיו. (ו) שלא ימכר חרם. (ז) שלא יגאל חרם.

פסקים ייחודיים

עריכה

פרשני הספר

עריכה

נושאי כליו של הרמב"ם:

אחרונים:

מהדורות מבוארות:

קישורים חיצוניים

עריכה

הערות שוליים

עריכה
  1. ^ בהקדמה למשנה תורה.
  2. ^ במדבר פרק ו', פסוק ב'.
  3. ^ תהילים קי"ט, פסוק קח.
  4. ^ הרדב"ז בפירושו על הרמב"ם כאן, בהקדמתו לספר הפלאה, ובספר השו"ת שלו.