פתיחת התפריט הראשי

עֶגְלָה עֲרוּפָה היא מצווה מהתורה לערוך טקס כפרה על רצח שבו לא נודע מיהו הרוצח. הטקס כולל עריפת עגלה בנחל בעיר הקרובה ביותר למקום הימצאו של הנרצח, וסמיכת ידי הזקנים של אותה העיר על העגלה, תוך הצהרה על חפותם.

עגלה ערופה
(מקורות עיקריים)
מקרא דברים, כ"א, א'-ט'
משנה מסכת סוטה, פרק ט'
תלמוד בבלי מסכת סוטה, דף מ"ד, עמוד ב'
משנה תורה הלכות רוצח ושמירת נפש, פרק ט'
ספרי מניין המצוות ספר המצוות, עשה קפ"א, לאו ש"ט
ספר החינוך, מצווה תק"ל, מצווה תקל"א
לעריכה בוויקינתונים שמשמש מקור לחלק מהמידע בתבנית OOjs UI icon info big.svg

תוכן עניינים

תיאור המצוהעריכה

דיני המצווה מובאים בספר דברים כא,א-ט. אם נמצא מת המוטל על הקרקע ולא ידוע מי הרגו, יוצאים שלושה דיינים (ויש אומרים: חמישה) מבית הדין הגדול שבירושלים (הסנהדרין), ומודדים את המרחק מהמת אל הערים הסמוכות, כדי לקבוע איזו עיר היא הקרובה ביותר. לאחר מכן קוברים את המת באותו מקום. "כי ימצא חלל באדמה אשר ה' אלוקיך נותן לך לרשתה נופל בשדה – לא נודע מי הכהו.

ויצאו זקניך ושופטיך ומדדו אל הערים אשר סביבות החלל. והיה העיר הקרובה אל החלל, ולקחו זקני העיר ההיא עגלת בקר אשר לא עֻבַּד בה, אשר לא משכה בעול; והורידו זקני העיר ההיא את העגלה אל נחל איתן אשר לא יֵעָבֵד בו ולא יִזָּרֵעַ, וערפו שם את העגלה בנחל.

וניגשו הכהנים בני לוי – כי בם בחר ה' אלוקיך לשרתו ולברך בשם ה', ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נגע – וכל זקני העיר ההיא הקרובים אל החלל ירחצו את ידיהם על העגלה הערופה בנחל.

וענו ואמרו: ידינו לא שפכו את הדם הזה! ועינינו לא ראו! כפר לעמך ישראל אשר פדית ה', ואל תתן דם נקי בקרב עמך ישראל.

ונכפר להם הדם.

ואתה תבער הדם הנקי מקרבך כי תעשה הישר בעיני ה'."

מבית הדין של העיר הקרובה ביותר מביאים עֶגְלָה (פרה צעירה), שלא נעשתה בה עבודה מעולם, ומביאים אותה אל "נחל איתן"[1]. אז, עורפים את ראש העגלה בעזרת קופיץ (סכין גדולה) וקוברים אותה שם.

חכמי העיר הקרובה רוחצים את ידיהם ואומרים בזמן שהם עומדים בנחל: "ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו", והכהנים אומרים: "כפר לעמך ישראל אשר פדית ה’, ואל תיתן דם נקי בקרב עמך ישראל".

חז"ל במשנה תמהים על הצהרת זקני העיר שלא שפכו את דמו של הנרצח: "וכי על דעתינו עלתה שזקני בית דין שופכי דמים הם?!", ולפיכך הם מסבירים שמשמעות הכרזה זו היא, שזקני העיר אומרים שלא נמנעו מללוותו ומלתת לו אוכל. חכמי בבל מסבירים את זה על פי הירושלמי על הנהרג שלא ליוו אותו ונתנו לו את המענה הכלכלי ולכן הלך מחוץ לעיר ונרצח ואילו חכמי ארץ ישראל מסבירים שמשמעות ההכרזה היא, שזקני העיר אומרים שלא 'עמעמו' את דינו של הרוצח[2].

לאחר טקס עריפת העגלה, קיים אסור לעבוד במקום עבודה חקלאית, הנעשית בגוף הקרקע, אך מותרת עבודה שאינה נעשית בגוף הקרקע, כגון סיתות אבנים.

אם לאחר עריפת העגלה נמצא הרוצח - הרי הוא נידון למוות ככל רוצח, ואין עריפת העגלה פוטרת אותו מן העונש.

הטקס בימינועריכה

המשנה מציינת שמשרבו הרוצחים, בזמנו של אלעזר בן דינאי, הטקס בוטל,[3] וזאת בשל ההרוגים הרבים שנעלמו הורגיהם.[4] בתוספתא מוסבר שהמצווה בוטלה משום שהיא נעשית רק כאשר לא נודע מי הרוצח, ובתקופה זו היו רוצחים בגלוי.[5] לפי פרשנות המנחת חינוך, המצווה נוהג בכל תוקפה בעת שבני ישראל יושבים על ארצם ואף כשאין בית המקדש בנוי ואין הסנהדרין יושבים בלשכת הגזית. כל זה רק בתנאי שבני ישראל על ארצם וגם קיימת מועצת הסנהדרין של שבעים זקנים.[6]

דיני העגלה הערופה מפורטים בפרק תשיעי של מסכת סוטה.

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה

  1. ^ על פי תורה, נחל איתן הוא נחל שהמים זורמים בו תמיד ואינו יבש לעולם (לפחות לא פעם אחת ב-7 שנים).
  2. ^ כלומר: שלא התעלמו מחובתם לדון את הרוצח; ע"פ תלמוד ירושלמי, סוטה, פרק ט, הלכה ו.
  3. ^ משנה, מסכת סוטה, פרק ט', משנה ט'.
  4. ^ יוסף קלוזנר, היסטוריה של הבית השני, כרך ה, עמ' 16.
  5. ^ תוספתא, סוטה, פרק יד, הלכה א.
  6. ^ מנחת חינוך לחינוך מצווה תק"ל, סעיפי קטן ב, יג, כה