פורטל:החי והצומח בארץ ישראל/עופות בישראל

בארץ ישראל כ-550 מיני עופות, מגוון גדול מאוד יחסית לשטחה הקטן. הסיבה העיקרית לריבוי המינים הוא מיקומה הגאוגרפי של הארץ על מסלול הנדידה העיקרי של מיני עופות רבים אשר מקננים במערב אסיה או באירופה וחורפים במזרח התיכון או באפריקה. כמו כן ארץ ישראל נמצאת במקום המפגש של שלוש יבשות, וכוללת מספר אזורים ביוגאוגרפיים שונים המספקים מגוון של בתי גידול. מבחינת תפוצתם בארץ ניתן לחלק מינים אלו לחמש קבוצות:

יציבים בארץ: עופות שאינם נודדים ונמצאים בארץ כל עונות השנה. ישנם כ-100 מינים כאלו, למשל יונת הסלע, צוצלת, דרור הבית, מיינה מצויה, בולבול, שחרור, צופית, פשוש, שלדג לבן-החזה, סיקסק ונשר.

מקייצים בארץ: עופות המקננים בארץ באביב ובקיץ, ונודדים בחורף לאזורים דרומיים יותר, בעיקר אפריקה. ישנם כ-70 מינים כאלו, למשל תור מצוי, סיס חומות, רחם וחיוויאי.

חורפים בארץ: עופות המקננים בקיץ באזורים צפוניים, בעיקר באירופה ובמערב אסיה, ומבלים את החורף בארץ. ישנם כ-100 מינים כאלו, למשל נחליאלי לבן, אדום-החזה, זרזיר מצוי, ושחף אגמים.

חולפים (עוברי אורח) בארץ: בעיקר מינים המקננים בקיץ באזורים צפוניים ומבלים את החורף באזורים דרומיים, אשר חולפים דרך הארץ בעונות הנדידה - דרומה בסתיו וצפונה באביב. ישנם כ-120 מינים כאלו, כגון חסידה לבנה, שקנאי, עיט ערבות וסבכי שחור-כיפה.

מזדמנים בארץ: מינים שתחום תפוצתם הרגיל אינו כולל את הארץ, אך נצפו בה לעיתים נדירות, מהם שנצפו פעם אחת ויחידה. ישנם כ-160 מינים כאלו, למשל מגלן מצויץ צפוני, ברבור מצוי, עוזניה שחורה ועיט שחור.

מינים רבים משתייכים ליותר מקבוצה אחת. למשל החסידה הלבנה מפורסמת כעוברת אורח נפוצה ביותר, אך החל משנות ה-60 של המאה ה-20 החלו אלפי חסידות להישאר בארץ במשך כל החורף, והחל משנות ה-70 זוגות ספורים גם מקייצים ומקננים בארץ. הנחליאלי הלבן נחשב למבשר הסתיו, אך הנחליאלים הראשונים המופיעים בסתיו אינם מן האוכלוסייה החורפת בארץ, אלא מן האוכלוסייה החולפת בדרכה לאפריקה. קולו של התור המצוי נחשב עוד בשיר השירים כמבשר האביב, אך התורים הראשונים באביב הם קרוב לוודאי מן האוכלוסייה החולפת בדרכה לאירופה ולא מן האוכלוסייה המקייצת.

רשימת אלפביתית (לא טקסונומית) של העופות בישראל:

אעריכה

שם שם מדעי תמונה/איור
אגמית מצויה Fulica atra  
אדום-החזה Erithacus rubecula  
אדרית שחורת-כיפה Somateria mollissima  
אווז לבן מצח Anser albifrons  
אווז קטן Anser erythropus  
אווז אחו Anser fabalis  
אווז אפור Anser anser  
אוח מצוי Bubo bubo  
איה מצויצת Pernis ptilorhynchus  
איית צרעים Pernis apivorus  
אירניה Irania gutturalis  
אלימון Alaemon alaudipes  
אנפה אפורה Ardea cinerea  
אנפה ארגמנית Ardea purpurea  
אנפה מסורטטת גדולה Botaurus stellaris  
אנפה שחורה Egretta ardesiaca  
אנפה שחורת-ראש Ardea melanocephala  
אנפית בקר מזרחית Bubulcus ibis  
אנפית גמדית Ixobrychus minutus  
אנפית מנגרובים Butorides striatus  
אנפית סוף Ardeola ralloides  
אנפת גוליית Ardea goliath  
אנפת לילה מצויה Nycticorax nycticorax  
ארנריה אדמונית Arenaria interpres  

בעריכה

שם שם מדעי תמונה/איור
בארית הרים Petronia petronia  
בארית צהובת-גרון Petronia xanthocollis  
בולבול צהוב-שת Pycnonotus xanthopygos  
בולבול לבן-לחיים Pycnonotus leucogenys  
בז אדום Falco naumanni  
בז גמדי Falco columbarius  
בז חופים Falco eleonorae  
בז מדברי Falco pelegrinoides  
בז מצוי Falco tinnunculus  
בז נודד Falco peregrinus  
בז ערב Falco vespertinus  
בז עצים Falco subbuteo  
בז צוקים Falco biarmicus  
בז ציידים Falco cherrug  
בז שחור Falco concolor  
בזבוז אדום-מצח Serinus pusillus  
בזבוז אירופי Serinus serinus  
בזבוז לבנון Serinus syriacus  
ביצנית אדומת-רגל Tringa erythropus  
ביצנית אפורה Xenus cinereus  
ביצנית ירוקת-רגל Tringa nebularia  
ביצנית לבנת-בטן Actitis hypoleucos  
ביצנית לבנת-כנף Tringa totanus  
ביצנית מנומרת Tringa glareola  
ביצנית עדינה Tringa stagnatilis  
ביצנית צהובת-רגל Tringa flavipes  
ביצנית שחורת-כנף Tringa ochropus  
ברבור מצוי Cygnus olor  
ברבור קטן Cygnus columbianus  
ברבור שר Cygnus cygnus  
ברודית גדולה Porzana porzana  
ברודית קטנה Porzana parva  
ברודית גמדית Porzana pusilla  
ברווז אפור Anas strepera  
ברווז אדום-מקור Anas erythrorhyncha  
ברווז חד-זנב Anas acuta  
ברווז משויש Marmaronetta angustirostris  
ברווז קרח Clangula hyemalis  
ברווז שורק קטן Dendrocygna javanica  
ברכיה Anas platyrhynchos  
ברנטה אדומת-חזה Branta ruficollis  

ברנטה לבנת לחי barnacle goose

געריכה

שם שם מדעי תמונה/איור
גיבתון אדום-מקור Emberiza caesia  
גיבתון אפור Emberiza cineracea  
גיבתון גמד Emberiza pusilla  
גיבתון גנים Emberiza hortulana  
גיבתון חום-ראש Emberiza bruniceps  
גיבתון לבן-גרון Emberiza rustica  
גיבתון לבן-כיפה Emberiza leucocephalos  
גיבתון מדבר Emberiza striolata  
גיבתון סוף Emberiza schoeniclus  
גיבתון סלעים Emberiza cia  
גיבתון עפרוני Emberiza calandra  
גיבתון צהוב Emberiza citrinella  
גיבתון צווארון Emberiza aureola  
גיבתון שחור-ראש Emberiza melanocephala  
גדרון מצוי Troglodytes troglodytes  
גזרן אפריקאי Rynchops flavirostris  

דעריכה

שם שם מדעי תמונה/איור
דאה שחורת-כתף Elanus caeruleus  
דוביצ'ר ארך-מקור Limnodromus scolopaceus  
דוחל חום-גרון Saxicola rubetra  
דוחל מזרחי Saxicola maurus  
דוחל שחור Saxicola caprata  
דוחל שחור-גרון Saxicola torquata  
דוכיפת מצויה Upupa epops  
דיה אדומה Milvus milvus  
דיה מצויה Milvus migrans  
דרומס עקוד Dromas ardeola  
דרור בית Passer domesticus  
דרור הרים Passer montanus  
דרור ירדן Passer moabiticus  
דרור ספרדי Passer hispaniolensis  
דרורית קצרת-אצבעות Carpospiza brachydactyla  
דררת קרמר Psittacula krameri  

ועריכה

שם שם מדעי תמונה/איור
ורדית אירופית Carpodacus erythrinus  
ורדית סיני Carpodacus synoicus  

זעריכה

שם שם מדעי תמונה/איור
זג אדום-מקור Pyrrhocorax pyrrhocorax  
זג צהוב-מקור Pyrrhocorax graculus  
זהבן מחלל Oriolus oriolus  
זמיר מנומר Luscinia luscinia  
זמיר רונן Luscinia megarhynchos  
זמירון Acrocephalus melanopogon  
זנבן ערבי Turdoides squamiceps  
זרון סוף Circus aeruginosus  
זרון פס Circus pygargus  
זרון שדות Circus macrourus  
זרון תכול Circus cyaneus  
זרעית השדה Alauda arvensis  
זרעית קטנה Alauda gulgula  
זרזיר ארבה Sturnus roseus  
זרזיר מצוי Sturnus vulgaris  

חעריכה

שם שם מדעי תמונה/איור
חוגלת סלעים Alectoris chukar  
חובה גדולה Otis tarda  
חובה קטנה Tetrax tetrax  
חוברה מדברית Chlamydotis undulata  
חוגת עצים Lullula arborea  
חוחית Carduelis carduelis  
חופזי זהוב Pluvialis apricaria  
חופזי מנומר Pluvialis squatarola  
חופזי פסיפי Pluvialis fulva  
חופית אלפינית Calidris alpina  
חופית אדומת-צוואר Calidris ruficollis  
חופית בירד Calidris bairdii  
חופית לבנת-שת Calidris fuscicollis  
חופית ארוכת-אצבעות Calidris subminuta  
חופית גדולה Calidris tenuirostris  
חופית טמינק Calidris temminckii  
חופית כהת-חזה Calidris melanotos  
חופית לבנה Calidris alba  
חופית להקנית Calidris canutus  
חופית מגלית Calidris ferruginea  
חופית קטנה Calidris minuta  
חופית אמריקנית Calidris pusilla  
חופמי אלכסנדרי Charadrius alexandrinus  
חופמי אסיה Charadrius asiaticus  
חופמי אפריקאי Charadrius pecuarius  
חופמי גדות Charadrius dubius  
חופמי חוף Charadrius leschenaultii  
חופמי מונגולי Charadrius mongolus  
חופמי ערבה Charadrius morinellus  
חופמי צווארון Charadrius hiaticula  
חטפית אפורה Muscicapa striata  
חטפית גמדית Ficedula parva  
חטפית טורקית Ficedula semitorquata  
חטפית לבנת-עורף Ficedula albicollis  
חטפית שחורת-עורף Ficedula hypoleuca  
חיוויאי הנחשים Circaetus gallicus  
חיוויאי מוקיון Terathopius ecaudatus  
חיוורנית Hypocolius ampelinus  
חכלילית אדומת-גב Phoenicurus erythronotus  
חכלילית סלעים Phoenicurus ochruros  
חכלילית עצים Phoenicurus phoenicurus  
חמסן גדול Catharus skua  
חמסן דרומי Catharus maccormicki  
חמסן זנבתן Stercorarius longicaudus  
חמסן טפיל Stercorarius parasiticus  
חמסן רחב-אברה Stercorarius pomarinus  
חמרייה חלודת-זנב Cercotrichas galactotes  
חמרייה שחורה Cercotrichas podobe  
חנקן אדום-גב Lanius collurio  
חנקן אדום-ראש Lanius senator  
חנקן גדול Lanius meridionalis  
חנקן חיוור Lanius pallidirostris  
חנקן חלוד-גב Lanius schach  
חנקן נובי Lanius nubicus  
חנקן ערבות Lanius isabellinus  
חנקן שחור-מצח Lanius minor  
חסידן ורוד Mycteria ibis  
חסידה לבנה Ciconia ciconia  
חסידה שחורה Ciconia nigra  
חצוצרן חרמון Rhodopechys sanguinea  
חצוצרן שחור-מקור Rhodospiza obsoleta  
חרגולן זמירי Locustella luscinioides  
חרגולן מנומר Locustella naevia  
חרגולן נחלים Locustella fluviatilis  
חרגולן סיבירי Locustella certhiola  
חרטומית בינונית Gallinago media  
חרטומית ביצות Gallinago gallinago  
חרטומית בנגלית Rostratula benghalensis  
חרטומית גמדית Lymnocryptes minimus  
חרטומית חדת-זנב Gallinago stenura  
חרטומן יערות Scolopax rusticola  
חרמשון גדול Numenius arquata  
חרמשון דק-מקור Numenius tenuirostris  
חרמשון קטן Numenius phaeopus  
חרמשית Limicola falcinellus 200px
חורפי Carduelis spinus  

טעריכה

שם שם מדעי תמונה/איור
טבלן אפור-לחיים Podiceps grisegena  
טבלן בינוני Podiceps nigricollis  
טבלן גמד Tachybaptus ruficollis  
טבלן לבן-לחיים Podiceps auritus  
טבלן מצויץ Podiceps cristatus  
טדורנה ירוקת-ראש Tadorna tadorna  
טסית בתים Delichon urbica  
טריסטרמית Onychognathus tristramii  

יעריכה

שם שם מדעי תמונה/איור
יאורית מצרית Alopochen aegyptiacus  
יונת הסלע Columba livia  
יונת ענק Columba palumbus  
יונת עצים Columba oenas  
ינשוף עצים Asio otus  
ינשוף שדות Asio flammeus  
יסעור גמדי Puffinus lhermihieri  
יסעור בלרי Puffinus mauretanicus  
יסעור גדול Calonectris diomedea  
יסעור יפני Calonectris leucomelas  
יסעור כהה Puffinus griseus  
יסעור כהה-כנף Puffinus carneipes  
יסעור מצוי Puffinus yelkouan  
יסעור קטן Puffinus assimilis  
יסעור שחור-כיפה Puffinus gravis  
יסעורון אטלנטי Oceanodroma leucorhoa  
יסעורון וילסון Oceanites oceanicus  
יסעורון מדירה Oceanodroma castro  
יסעורון פציפי Oceanodroma monorhis  
יען מצוי Struthio camelus  
ירגזי מצוי Parus major  
ירגזי חרמון Parus lugubris  
ירגזי שחור Parus ater  
ירקון Carduelis chloris  

כעריכה

שם שם מדעי תמונה/איור
כוכית גדות Riparia riparia  
כוכית כהת גרון Riparia paludicola  
כוס החורבות Athene noctua  
כותלי Tichodroma muraria  
כחול-זנב Tarsiger cyanurus  
כחול-החזה Luscinia svecica  
כחל מצוי Coracias garrulus<br  
כסוף-מקור הודי Lonchura malabarica  
כפן מצוי Platalea leucorodia  
כרוון מצוי Burhinus oedicnemus  

לעריכה

שם שם מדעי תמונה/איור
לבנית גדולה Egretta alba  
לבנית ים-סוף Egretta gularis  
לבנית בינונית Egretta intermedia  
לבנית קטנה Egretta garzetta  
לוחם Philomachus pugnax  
לילית מדבר Strix butleri  
לילית מצויה Strix aluco  
לימוזה חומת-בטן Limosa lapponica  
לימוזה מצויה Limosa limosa  

מעריכה

שם שם מדעי תמונה/איור
מגלן חום Plegadis falcinellus  
מגלן מצויץ צפוני Geronticus eremita  
מדברון Scotocerca inquieta  
מיינה מצויה Acridotheres tristis  
מלכילון אורנים Regulus regulus  
מלכישליו חלודי Crex crex  
מרבו אפריקני Leptoptilos crumeniferus  
מרגון בינוני Mergus serrator  
מרגון גדול Mergus merganser  
מרגון גמד Mergellus albellus  
מרומית לבנת-כנף Chlidonias leucopterus  
מרומית לבנת-לחי Chlidonias hybridus  
מרומית שחורה Chlidonias niger  
מרית צפונית Anas clypeata  

נעריכה

שם שם מדעי תמונה/איור
נחליאלי זנבתן Motacilla cinerea  
נחליאלי לבן Motacilla alba  
נחליאלי לימוני Motacilla citreola  
נחליאלי צהוב Motacilla flava  
נחשון אפריקאי Anhinga rufa  
נטה אדומת-ראש Netta rufina  
נץ אפור כהה Melierax metabates  
נץ גדול Accipter gentilis  
נץ הים הכספי Accipter badius  
נץ מצוי Accipter nisus  
נץ קצר-אצבעות Accipiter brevipes  
נקר סורי Dendrocopus syriacus  
נשר מקראי Gyps fulvus  

סעריכה

שם שם מדעי תמונה/איור
סבראש מצוי Jynx torquilla  
סבכי אפור Sylvia borin  
סבכי אשלים Sylvia mystacea  
סבכי חורש Sylvia hortensis  
סבכי טוחנים Sylvia curruca  
סבכי מדבר Sylvia nana  
סבכי ניצי Sylvia nisoria  
סבכי ערבות Sylvia conspicillata  
סבכי קוצים Sylvia communis  
סבכי קפריסאי Sylvia melanothorax  
סבכי רונן Sylvia cantillans  
סבכי שחור-גרון Sylvia rueppelli  
סבכי שחור-כיפה Sylvia atricapilla  
סבכי שחור-ראש Sylvia melanocephala  
סבכי שיטים Sylvia leucomelaena  
סולה לבנת-בטן Sula leucogaster  
סולת המסיכה Sula dactylatra  
סולה צפונית Morus bassanus  
סופית מצויה Gallinula chloropus  
סיטת הצוקים Sitta neumayer  
סיס גליל Apus affinis  
סיס הרים Tachymarptis melba  
סיס חומות Apus apus  
סיס חיוור Apus pallidus  
סיפן עקוד Recurvirostra avosetta  
סיקסק Vanellus spinosus  
סלעית אירופית Oenanthe oenanthe  
סלעית חורף Oenanthe finschii  
סלעית חלודת-זנב Oenanthe chrysopygia  
סלעית חלודת-שת Oenanthe moesta  
סלעית כורדית Oenanthe xanthoprymna  
סלעית לבנת-כנף Oenanthe lugens  
סלעית מדבר Oenanthe deserti  
סלעית מזרחית Oenanthe picata  
סלעית נזירה Oenanthe monacha  
סלעית ערבות Oenanthe isabellina  
סלעית קיץ Oenanthe hispanica  
סלעית קפריסאית Oenanthe cypriaca  
סלעית שיחים Oenanthe pleschanka  
סלעית שחורת-בטן Oenanthe leucopyga  
סלעית שחורה Oenanthe leucura  
סנונית אתיופית Hirundo aethiopica  
סנונית מדבר Hirundo fuligula  
סנונית מערות Hirundo daurica  
סנונית סלעים Hirundo rupestris  
סנונית הרפתות Hirundo rustica  
סערון אטלנטי Pterodroma incerta  
סערון פאה Pterodroma feae
סערון צווארון Pterodroma mollis  
סתרי ממושקף Prunella ocularis  
סתרי מצוי Prunella modularis  
סתרי צוקים Prunella collaris  
סתרי שחור-גרון Prunella atrogularis  

עעריכה

שם שם מדעי תמונה/איור
עבראש ירוק Bucephala clangula  
עגור אפור Grus grus  
עגור חן Anthropoides virgo  
עזנייה שחורה Aegypius monachus  
עזניית הנגב Torgos tracheliotus  
עורב אפור Corvus cornix  
עורב הודי Corvus splendens  
עורב חום-עורף Corvus ruficollis  
עורב מזרע Corvus frugilegus  
עורב קצר-זנב Corvus rhipidurus  
עורב שחור Corvus corax  
עורבני שחור-כיפה Garrulus glandarius  
עיט גמד Hieraaetus pennatus  
עיט זהוב Aquila chrysaetos  
עיט חורש Aquila pomarina  
עיט ניצי Hieraaetus fasciatus  
עיט סוואנות Aquila rapax  
עיט ערבות Aquila nipalensis  
עיט צפרדעים Aquila clanga  
עיט שחור Aquila verreauxii  
עיט שמש Aquila heliaca  
עיטם לבן-זנב Haliaeetus albicilla  
עלווית אפורה Phylloscopus trochilus  
עלווית הרים Phylloscopus nitidus  
עלווית חורף Phylloscopus collybita  
עלווית ירוקה Phylloscopus sibilatrix  
עלווית כהה Phylloscopus fuscatus  
עלווית לבנת-בטן Phylloscopus orientalisi  
עלווית לבנת-גבות Phylloscopus humei  
עלווית מלכילונית Phylloscopus proregulus  
עלווית עבת-מקור Phylloscopus schwarzi  
עלווית צהובת-גבות Phylloscopus inornatus  
עפרוני חכלילי Ammomanes cincturus  
עפרוני המדבר Ammomanes deserti  
עפרוני מצויץ Galerida cristata  
עפרוני עב-מקור Ramphocoris clotbey  
עפרוני ענק Melanocorypha calandra  
עפרוני ערבה Eremalauda dunni  
עפרוני פסגות Melanocorypha bimaculata  
עפרונן גמד Calandrella rufescens  
עפרונן טיבטי Calandrella acutirostris  
עפרונן קצר-אצבעות Calandrella brachydactyla  
עקב חורף Buteo buteo  
עקב מכנסיים Buteo lagopus  
עקב עיטי Buteo rufinus  

פעריכה

שם שם מדעי תמונה/איור
פורפיריה כחולה Porphyrio porphyrio  
פלמינגו מצוי Phoenicopterus ruber  
פלמינגו זוטר Phoenicopterus minor  
פפיון אדום-גרון Anthus cervinus  
פפיון ארך-רגליים Anthus richardi  
פפיון הרים Anthus similis  
פפיון זיתי Anthus hodgsoni  
פפיון יפני Anthus rubescens  
פפיון מים Anthus spinoletta  
פפיון ערבות Anthus godlewskii  
פפיון עצים Anthus trivialis  
פפיון צהוב Anthus campestris  
פפיון שדות Anthus pratensis  
פצחן מצוי Coccothraustes coccothraustes  
פריגט קטן Fregata ariel  
פרוש הרים Fringilla montifringilla  
פרוש מצוי Fringilla coelebs  
פרנקולין שחור Francolinus francolinus  
פרס Gypaetus barbatus  
פרפור עקוד Ceryle rudis  
פשוש Prinia gracilis  
פתון ים-סוף Phaethon aethereus  

צעריכה

שם שם מדעי תמונה/איור
צהוב-מצח Anas penelope  
צולל ביצות Aythya nyroca  
צולל דרומי Netta erythropthalma  
צולל חלודי Aythya ferina  
צולל ימי Aythya marila  
צולל מצויץ Aythya fuligula  
צוללן אדום-גרון Gavia stellata  
צוללן שחור-גרון Gavia arctica  
צופית בוהקת Nectarinia osea
בתמונה - זכר
 
צוצלת Streptopelia senegalensis  
צוקית בודדת Monticola solitarius  
צוקית חכלילית Monticola saxatilis  
צחיחן חלוד-ראש Eremopterix signata  
צחיחן שחור-כיפה Eremopterix nigriceps  
צחיחנית חרמון Eremophila alpestris  
צחיחנית מדבר Eremophila bilopha  
ציצנית ססגונית Bomycilla garrulus  
צלוב-מקור מצוי Loxia curvirostris  
צטיה Cettia cetti  

קעריכה

שם שם מדעי תמונה/איור
קאק Corvus monedula  
קטה גדולה Pterocles orientalis  
קטה הודית Pterocles lichtensteinii  
קטה חדת-זנב Pterocles alchata  
קטת כתר Pterocles coronatus  
קטה סנגלית Pterocles senegallus  
קטופה מצויה Ketupa zeylonensis  
קטיפנית שחומה Melanitta fusca  
קוקייה אירופית Cuculus canorus  
קוקייה מזרחית Cuculus saturatus  
קוקייה מצויצת Clamator glandarius  
קוקיית דידריק Chrysococcyx caprius  
קורא מדברי Ammoperdix heyi  
קורמורן ימי Phalacrocorax aristotelis  
קורמורן גמדי Phalacrocorax pygmeus  
קורמורן גדול Phalacrocorax carbo  
קזרקה חלודית Tadorna ferruginea  
קיווית אדומת-משקפיים Vanellus indicus  
קיווית לבנת-זנב Vanellus leucurus  
קיווית להקנית Vanellus gregarius  
קיווית מצויצת Vanellus vanellus  
קיווית שחורת-ראש Vanellus tectus  
קכלי אפור Turdus pilaris  
קכלי אפור-חזה Turdus obscurus  
קיכלי גדול Turdus viscivorus  
קכלי חום-כנף Turdus naumanni  
קכלי לבן-גבה Turdus iliacus  
קכלי סהרון Turdus torquatus  
קכלי רונן Turdus philomelos  
קכלי שחור-גרון Turdus ruficollis  
קנית אורז Acrocepalus agricola  
קנית אירופית Acrocephalus arundinaceus  
קנית אפריקאית Acrocephalus stentoreus  
קנית בצרה Acrocephalus griseldis  
קנית חורף Acrocephalus palustris  
קנית מזרחית Acrocephalus orientalis  
קנית פסים Acrocephalus schoenobaenus  
קנית פינית Acrocephalus dumetorum  
קנית קטנה Acrocephalus scirpaceus  
קרקיר Anas querquedula  

רעריכה

שם שם מדעי תמונה/איור
רחם מצוי Neophron percnopterus  
ריסה שחורת-רגל Rissa tridactyla  
רלית המים Rallus aquaticus  
רמית Remiz pendulinus  
רץ מדבר Cursorius cursor  

שעריכה

שם שם מדעי תמונה/איור
שדמית אדומת-כנף Glareola pratincola  
שדמית שחורת-כנף Glareola nordmanni  
שדמית מזרחית Glareola maldivarum  
שחור-זנב Cercomela melanura  
שחיינית צרת-מקור Phalaropus lobatus  
שחיינית רחבת-מקור Phalaropus fulicaria  
שחף אגמים Larus ridibundus  
שחף אודוויני Larus audouinii  
שחף אפור-ראש Chroicocephalus cirrocephalus  
שחף אפרורי Larus canus  
שחף ארמני Larus armenicus  
שחף גמד Larus minutus  
שחף חום-ראש Chroicocephalus brunnicephalus  
שחף ימי Larus marinus  
שחף כהה Larus hemprichii  
שחף הרינג Larus argentatus  
שחף לבן-כנף Larus hyperboreus  
שחף לבן עין Larus leucopthalmus  
שחף עיטי Larus ichthyaetus  
שחף כוזרי Larus cachinnans  
שחף צהוב-רגל Larus michahellis  
שחף צר-מקור Chroicocephalus genei  
שחף קדוד-זנב Larus sabini  
שחף שחור Larus fuscus  
שחף ים-תיכוני Larus melanocepahlus  
שחפית בנגלית Thalasseus bengalensis  
שחפית ברג Sterna bergii  
שחפית הקוטב Sterna paradisaea  
שחפית כספית Sterna caspia  
שחפית גמדית Sterna albifrons  
שחפית ורדרדת Sterna dougallii  
שחפית ים Sterna hirundo  
שחפית כהה Sterna fuscata  
שחפית לבנת-לחי Sterna repressa  
שחפית דרומית Sterna saundersi
שחפית סנדוויץ' Sterna sandvicensis  
שחפית עבת-מקור Gelochelidon nilotica  
שחפית רסן Sterna anaethetus  
שחרור Turdus merula  
שיחנית גדולה Hippolais languida  
שיחנית גמדית Hippolais calligata  
שיחנית זית Hippolais olivetorum  
שיחנית צהובת-בטן Hippolais icterina  
שיחנית קטנה Hippolais pallida  
שלדג גמדי Alcedo atthis  
שלדג לבן-חזה Halcyon smyrnensis  
שליו נודד Coturnix coturnix  
שלך Pandion haliaetus  
שלצדף החוף Haematopus ostralegus  
שפמתן Panurus biarmicus  
שעיר מצוי Otus scops  
שעיר משורטט Otus brucei  
שקנאי מצוי Pelecanus onocrotalus  
שקנאי מסולסל Pelecanus crispus  
שקנאי קטן Pelecanus rufescens  
שרקרק מצוי Merops apiaster  
שרקרק גמדי Merops orientalis  
שרקרק ירוק Merops persicus  
שרשיר מצוי Anas crecca  
שרשיר הכף Anas capensis  

תעריכה

שם שם מדעי תמונה/איור
תור צווארון Streptopelia decaocto  
תור צווארון אפריקאי Streptopelia roseogrisea  
תור מזרחי Streptopelia orientalis  
תור מצוי Streptopelia turtur  
תורית זנבתנית Oena capensis  
תחמס אירופי Caprimulgus europaeus  
תחמס מצרי Caprimulgus aegyptius  
תחמס נובי Caprimulgus nubicus  
תמירון מצוי Himantopus himantopus  
תנשמת לבנה Tyto alba  
תפר Cisticola juncidis  
תפוחית מצויה Carduelis cannabina  

קישורים חיצונייםעריכה

  מדיה וקבצים בנושא עופות בישראל בוויקישיתוף