עזרה:טבלאות

עריכת ערכים

מדריכי עריכה

שילוב מרכיבים בדף:

אחרים:

בוויקיפדיה, כבכל כלי להצגת מידע, טבלה משמשת להצגת מידע בצורה מסודרת וקלה להבנה. ליצירת טבלה בוויקיפדיה משמש תחביר מיוחד, המוצג להלן. חשיבותה של הטבלה נובעת מהיכולת להציג לקורא מידע רב מבלי ליגע אותו בקריאה ממושכת, היא מאפשרת גם ניתוח השוואתי בקלות. למרות שהטבלה דו-מימדית, היא מאפשרת בנית ציר שלישי, לדוגמא, באמצעות שימוש בצבע או עיצוב אחר. השיטה המסורתית לבנית טבלאות הינה באמצעות עריכת קוד מקור המלווה בתחביר לא פשוט ובתהליך מיגע (בעיקר במידה והטבלה מורכבת). מאוחר יותר הצטרפה השיטה של עורך חזותי המאפשרת יצירה ועריכה של טבלה, בתנאי שאיננה מורכבת ו/או צבעונית.

שיטות עדכניות ליצירת טבלה

עריכה

פרק זה מציג שיטות קלות ונוחות ליצירת טבלאות,  (כולל יצירת טבלאות מורכבות) בעיקר עבור עורכים שבניית טבלאות אינה מלאכה יום-יומית עבורם ואינם שולטים בעריכת קוד מקור והתחביר הנידרש לעריכה כזו.

שיטות אלו מרוכזות בטבלה הבאה (רשומה בלשון זכר למען הקיצור בלבד). הערה: התהליך נבדק בכרום ובפיירפוקס וחלקו גם באופרה תוך שימוש במחשב. לא נבדק בעריכה בסמארטפון.

הטבלה הנדרשת אפשרויות ליצירת הטבלה אפשרויות לתחזוקת/עריכת הטבלה בהמשך הערות
סוג הטבלה כולל מיזוג/פיצול תאים. (כמו בדוגמא) כולל צביעת תאים. (כמו בדוגמא)
פשוטה לא לא אפשרות א: הפעל עריכה. לחץ הוספה, בחר טבלה. ערוך את הטבלה על ידי הוספת שורות ועמודות כנדרש. הוסף טקסט לכל תא כנדרש. פרסם עריכת טקסט, שורות ועמודות באמצעות העורך החזותי
אפשרות ב: כתוב את הטבלה באקסל. סמן את כל תאי הטבלה. העתק. הכנס לערך במצב עריכה. הדבק. פרסם. כנ"ל. או ערוך את האקסל וחזור על העתק הדבק. במידה ואין בידך האקסל המקורי, העתק התאים בויקיפדיה, הדבק לאקסל, ערוך, העתק והדבק חזרה לויקיפדיה.
מורכבת כן לא אפשרות נוחה היא אפשרות ב למעלה. ניתן באקסל למזג ולפצל תאים בקלות. במידה ונידרש רק מיזוג תאים, ללא פיצול תאים, ניתן להשתמש גם בעריכה חזותית (אך עם יותר טירחה) כנ"ל.
מתקדמת לא משנה כן אפשרות נוחה היא ליצר את הטבלה באקסל. בצע העתק, הכנס לכאן, (זהו כלי באנגלית ליצירת קוד מקור לטבלה בויקיפדיה וגם לערוך את הטקסט והסגנונות והצבעים) בחר קובץ, בחר טבלה חדשה, עדיף להגדיר טבלה חדשה עם מספר השורות והטורים הנדרש, להדביק את הטבלה (את הצבעים למינהן ניתן להגדיר באקסל מהתחלה, או, לחילופין, בכלי זה) ללחוץ העתק,(הלחצן הירוק בפינה הימנית למטה) להכנס לערך, הדבק. (הערה: כדאי לשמור את הטבלה גם באקסל וגם בכלי ליצירת קוד מקור, קבצים אלו עשויים לסייע בעתיד לצורך עידכון הטבלה בעתיד). כנ"ל, או להעתיק את הטבלה לכלי הנזכר ליצירת קוד מקור ולערוך בו, או, עריכה בקוד מקור בתהליך זה נוצרה הטבלה הנוכחית.

עורכים המיומנים בבניה ועריכה של טבלאות בעורך חזותי ובקוד מקור מוזמנים להמשיך בכך על פי ההנחיות שבפרקים הבאים: עורך חזותי, תחביר בסיסי, פרמטרים, סגנונות וכן הלאה.

עורך חזותי

עריכה

בוויקיפדיה מופעל עורך חזותי, שמספק כלים חזקים לעריכת טבלאות. ברוב המקרים, עדיף להשתמש בעורך החזותי כשיש צורך להוסיף טבלה או לעדכן טבלה קיימת.

מומלץ גם עורכים שנוהגים לערוך בעזרת עורך קוד מקור, כאשר יש צורך לערוך טבלאות, לעבור לעריכה חזותית ולבצע את עריכת הטבלאות שם. שאר הדף הזה מסביר את תחביר הטבלאות בוויקיפדיה, והשימוש בו בקוד המקור. פרק הטבלאות במדריך למשתמש באתר "מדיה ויקי".


תחביר בסיסי

עריכה

לוויקיפדיה תחביר עצמאי ליצירת טבלאות, וכדי ליצור טבלאות וביחוד על מנת לשלוט על האופן המדויק בו הן מוצגות, יש להכיר את התחביר ולשלוט בו.

כדי ליצור טבלה, יש להשתמש בארבעה תווי בקרה בסיסיים אלו:

{| |- | |}
תחילת טבלה ירידת שורה הוספת עמודה סיום טבלה

השימוש בתווי הבקרה הנזכרים לעיל הוא כדלקמן:

 • בתחילת הטבלה יש "לפתוח" אותה בתוים {| בתחילת השורה. שני תווים אלו מסמנים שמדובר בטבלה.
 • שורה חדשה מצוינת באמצעות |- בתחילת השורה. שני תווים אלו מסמנים שורה חדשה בטבלה.
 • ציון תא חדש נעשה באמצעות התו | בתחילת השורה או בצמד התווים || באמצע השורה.
 • בסוף הטבלה יש "לסגור" אותה באמצעות התווים |} בתחילת השורה. תווים אלו מסמנים שהגענו לסוף הטבלה.

הערה: שימו לב כי מיקום התווים הוא חיוני, והצבתם במיקום מוטעה עלולה לגרור שיבוש בהצגת הטבלה. כך לדוגמה, תו הבקרה {| יופיע תמיד בתחילת השורה ולא באמצעה.

אם שוכחים לסגור את הטבלה יתכן שעדיין תוצג טבלה, אך צפויים שיבושים בתצוגה. בכל דף בו מופיעה טבלה, אם מתגלים שיבושים בתצוגה, הדבר הראשון שיש לבדוק הוא שכל הטבלאות נסגרו.

נדגים כעת במספר שלבים כיצד ניתן ליצור טבלה שתוצאתה הסופית מוצגת משמאל.

כותרת הטבלה
שורה/עמודה עמודה א עמודה ב
שורה 1 תא א1 תא ב1
שורה 2 תא א2 תא ב2

יצירת טבלה פשוטה

עריכה

ראשית נכניס את תוכן התאים ללא עיצוב:

{|
|+ כותרת הטבלה
| שורה/עמודה || עמודה א|| עמודה ב
|-
| שורה 1 || תא א1 || תא ב1
|-
| שורה 2
| תא א2
| תא ב2
|}
 • באדום -תחילת הטבלה וסופה
 • בירוק - כותרת לטבלה
 • בכחול - שורה חדשה
 • בטורקיז - כותרות העמודות בטבלה
 • בחאקי - תוכן הטבלה עצמה. בשני אופנים, כאשר השורה השנייה נעשית באופן אחד, והשורה השלישית באופן אחר.

התוצאה היא:

כותרת הטבלה
שורה/עמודה עמודה א עמודה ב
שורה 1 תא א1 תא ב1
שורה 2 תא א2 תא ב2

כותרות

עריכה
 • בטבלה לעיל יצרנו שתי שורות חדשות ובכל שורה שלושה תאים רגילים. אולם, הצצה בטבלה שבראש הפסקה תגלה לנו שהתא הראשון בכל שורה ובכל עמודה הוא כותרת. על מנת להגדיר את התא ככותרת, נחליף את התו | ב-!. את כותרת השורה יש ליצור בנפרד מהתאים בשורה.
{|
|+ כותרת הטבלה
|-
! שורה/עמודה !! עמודה א !! עמודה ב
|-
! שורה 1
| תא א1 || תא ב1
|-
! שורה 2
| תא א2
| תא ב2
|}

התוצאה היא:

כותרת הטבלה
שורה/עמודה עמודה א עמודה ב
שורה 1 תא א1 תא ב1
שורה 2 תא א2 תא ב2

עיצוב

עריכה
 • בניית הטבלה הסתיימה; כעת ניתן לעבור לעיצוב הטבלה. לטבלה שבראש הפסקה יש גבולות, והיא מיושרת לצד שמאל של הדף. המידע הנוגע לעיצוב הטבלה נקרא פרמטר. פרמטרים המשפיעים על כל הטבלה יש להוסיף לאחר תווי הפתיחה של הטבלה {|, כשרווח מפריד בין תווי הפתיחה ובין הפרמטרים.
{| border="1" align="left"
|+ כותרת הטבלה
|-
! שורה/עמודה !! עמודה א !! עמודה ב
|-
! שורה 1
| תא א1 || תא ב1
|-
! שורה 2
| תא א2
| תא ב2
|}

התוצאה היא הטבלה שבראש הפסקה:

כותרת הטבלה
שורה/עמודה עמודה א עמודה ב
שורה 1 תא א1 תא ב1
שורה 2 תא א2 תא ב2


טבלת ויקי לעומת טבלת HTML

עריכה

שימו לב: כל התווים (למעט הגדרת תאים באמצע שורה) חייבים להיות מוצמדים לתחילת השורה. את הפרמטרים יש להוסיף כשהם מופרדים ברווחים וכתובים בפורמט המקובל ב-HTML.

תכלית פורמט ויקי הערות פורמט HTML
הגדרת תחילת טבלה {| ניתן להגדיר פרמטרים להגדרת הטבלה כולה <table>
שורה חדשה |- ניתן להגדיר פרמטרים להגדרת השורה <tr></tr>
הגדרת תא חדש | ניתן להגדיר פרמטרים להגדרת התא <td></td>
הגדרת סיום טבלה |} אין </table>
תווי בקרה אופציונליים
הגדרת תא-כותרת חדש  ! הטקסט יהיה ממורכז ומודגש <th></th>
הגדרת תא-כותרת חדש באמצע שורה  !! הטקסט יהיה ממורכז ומודגש <th></th>
הגדרת תא חדש באמצע שורה || אין <td></td>
הגדרת כותרת טבלה |+ הכותרת תופיע מעל הטבלה <caption></caption>

פרמטרים

עריכה

בשורה הראשונה יש להגדיר את מאפייני הטבלה. כמו למשל צבע, מסגרת, מיקום הטבלה (ימין/שמאל/אמצע) וכדומה.
תזכורת: יש להוסיף בין ההוראה הפרמטרית לבין תוכן התא קו אנכי בודד. באופן זה ההוראה לא תוצג בגוף הטבלה. לדוגמה:
| width="50%" | שורה א תא א || width="50%" | שורה א תא ב

פרמטרים
תכונה שם דוגמה מיקום ההגדרה(1)
צבע רקע (ראה עזרה:צבעים) bgcolor bgcolor="#ABCDEF" טבלה, שורה, תא
ישור אופקי: ימין, אמצע, שמאל align align="center" טבלה, שורה, תא
ישור אנכי: למעלה, אמצע, למטה valign valign="top" שורה
כיוון זרימת הטקסט או הטבלה, מימין לשמאל או להפך dir dir="ltr", dir="rtl" טבלה, שורה, תא
רוחב מסגרת border border="6" טבלה
רווח מחוץ לתא cellspacing cellspacing="8" טבלה
רווח מסביב לטקסט cellpadding cellpadding="2" טבלה
תא המשתרע על פני מספר עמודות colspan colspan="2" תא
תא המשתרע על פני מספר שורות rowspan rowspan="4" תא
רוחב קבוע ביחידות מידה width width="400px" טבלה, תא
רוחב קבוע באחוזים width width="50%" טבלה, תא
שימוש בסגנונות style style="width: 100%" טבלה, שורה, תא

הערה (1):

 • טבלה: מופיע אחרי {| ומשפיע על הטבלה כולה
 • שורה: מופיע אחרי |- ומשפיע על שורה שלמה
 • תא: מופיע בין | לבין || או בין ! לבין || ומשפיע על תא יחיד

סגנונות - Style

עריכה

ניתן ואף מומלץ ועדיף להשתמש בתכונות Style כאשר ניתן, במקום הפרמטרים הרגילים של טבלת HTML. שימוש בתכונות אלו מאפשר גמישות רבה מאוד.

 • ראו כאן פרמטרים אפשריים.
 • בוויקיפדיה מספר עיצובים מוגדרים מראש. ראו כאן רשימת סגנונות קבועים מראש.
 • ראו כיצד ניתן להסתיר שורה של טבלה בעת שימוש בטבלאות בתוך תבניות כאן.

טבלאות מתמיינות

עריכה

ניתן ליצור טבלה מתמיינת, באמצעות השימוש בתגית class="sortable" בראש הטבלה.

עמודה 1 עמודה 2 עמודה 3
תא 1 תא 5 תא 3
תא 4 תא 2 תא 9
תא 7 תא 8 תא 6

ניתן לקבוע לטבלה עיצוב יפה יותר, באמצעות קביעת class="wikitable sortable" כך הטבלה תקבל הן את התכונות של wikitable והן את אפשרות המיון.

לטיפול במיון מתקדם ראו תבנית:נתון בטבלה למיון (ותבניות עזר נוספות בקטגוריה:תבניות לפתרון בעיות טכניות בוויקיפדיה - טבלאות)

בעת הצגת הטבלה, לחיצה על החץ ממיינת עמודה בסדר עולה, לחיצה שנייה - בסדר יורד, לחיצה שלישית משחזרת את הטבלה למצב המקורי.

טבלה צפה

עריכה

אם רוצים לתת טקסט שיופיע בחלונית מקבילה לטקסט הראשי ניתן ליישם זאת באמצעות טבלה צפה כאשר היא תוגדר כצפה style="float"

תאור מיוחד של מה שקרה

טבלה הניתנת להסתרה

עריכה

ניתן להוסיף לטבלה קישור המאפשר להציג ולהסתיר את תוכן הטבלה. הדבר נעשה על ידי הוספה של המילה "mw-collapsible" למאפיין ה-class של הטבלה. אם מאפיין ה-class כולל מילים נוספות, יש להוסיפו בסוף, עם רווח לפניו.

הקישור הניתן להסתרה יופיע בתא הראשון מסוג כותרת (תא המתחיל עם סימן קריאה, ולא קו אופקי). רצוי להשתמש במאפיין width כדי לקבוע את רוחב הטבלה, וזאת על מנת שהקישור לא יפריע לכותרת. למשל, הקוד הבא:

{| class="toccolours mw-collapsible" width="250"
! כותרת
|-
| תוכן
|}

ייצור את הטבלה הבאה:

כותרת
תוכן

ניתן גם להציג את הטבלה סגורה כברירת מחדל על ידי הוספתה של המילה "mw-collapsed" למאפיין ה-class של הטבלה. למשל, הקוד הבא:

{| class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" width="250"
! כותרת
|-
| תוכן
|}

ייצור את הטבלה הבאה:

כותרת
תוכן

כאשר יש מספר עמודות, עדיף לייחד את השורה הראשונה לשורה שמתפרסת על פני כל העמודות כדי למנוע בעיות תצוגה. למשל:

{| class="wikitable mw-collapsible" width="250"
! colspan="3" | כותרת כללית
|-
! כותרת !! כותרת !! כותרת
|-
| תוכן || תוכן || תוכן
|}

ייצור את הטבלה הבאה:

כותרת כללית
כותרת כותרת כותרת
תוכן תוכן תוכן

כלים לבניית ותחזוקת טבלאות

עריכה

בעורך קוד מקור, בתפריט "מתקדם", יש כלי פשוט ליצירת טבלה פשוטה, אך העורך לא מסייע בעריכת טבלאות קיימות.

קוד HTML, ובעקבותיו קוד ויקי בונים את הטבלה משורות, כשכל שורה מורכבת מתאים. כתוצאה מכך, קל יחסית לבצע פעולות על שורה או שורות, כמו עיצוב (צבע טקסט ורקע, הצמדה לשמאל, מרכז או ימין וכן הלאה), מחיקה, הוספה, או שינוי סדר השורות.

עורך חזותי

עריכה

לעומת זאת לא ניתן לבצע בקוד HTML או קוד ויקי פעולות על עמודות: למשל, כדי להחליף בין העמודה השלישית והרביעית בטבלה, למחוק את העמודה השנייה, או להוסיף עמודה נוספת בין העמודות החמישית והשישית בעורך קוד מקור, צריך לבצע את הפעולה על התאים בשורה ולחזור על הפעולה בכל שורה בפני עצמה. זה תהליך מייגע בו קל מאד לעשות טעויות, והבעיה גדלה ביחס ישר למספר השורות בטבלה. לעזרתנו מגיע העורך החזותי, שיודע לעשות את הדברים הללו בפעולה יחידה על העמודה כולה, בין אם בטבלה ארבע, ארבעים, או 400 שורות.

העורך החזותי מספק גם כלים למיזוג תאים, ושליטה על תכונות כלליות כמו קיפול ("הסתרה") ומיון עמודות.

תבניות ייעודיות

עריכה

תבניות תבנית:עיצוב עמודות נותנת כלים לעצב את עמודות הטבלה: קוד ויקי (והגדרות HTML) מאפשרים בקלות יחסית לשלוט על עיצוב השורות בטבלה, אך אינם מסייעים לעיצוב עמודות (מקרה נפוץ הוא כאשר נחוצה הצמדה לשמאל של הנתונים בעמודה שמכילה נתונים מספריים, לימין בעמודה אחרת המכילה טקסט, ולמרכז בעמודה שלישית), וללא אחת התבניות הללו, עיצוב כזה דורש עיצוב של כל תא בפני עצמו. התבנית מאפשרת שליטה כזו ברמת הטבלה. התבנית נותנת כמה כלים נוספים, ביניהם קיבוע שורת הכותרת, הדגשת השורה שהסמן מרחף מעליה, ורקע שונה לשורות זוגיות ואי זוגיות.

תבנית:תכונות טבלה נותנת גישה נוחה יותר לכל התכונות שנותנת "עיצוב עמודות", ומוסיפה מספר פרמטרים ששולטים על הטבלה כולה, כמו אפשרויות קיפול ומיון. ניתן לראות דוגמה לטבלה המעוצבת בעזרת התבנית בערך הרלן קובן.

תבניות נוספות לעזרה בעיצוב טבלאות מופיעות בקטגוריה:תבניות עיצוב טבלאות.

דוגמאות לטבלאות מתקדמות יותר

עריכה

ראו כאן דוגמאות מסוגים שונים.

ייבוא

עריכה

ניתן לייבא טבלאות לקוד ויקי מפורמטים שונים. העורך החזותי של ויקימדיה תומך ביבוא של טבלאות ווב בהעתק הדבק. כלים שונים נמצאים באינטרנט.

 • הדבקת טבלה שהועתקה מהדפדפן לעורך החזותי, שמבצע המרה תוך הדבקה.
 • Tab2wiki - המרת טבלת Html לתחביר ויקי.
 • ממיר CSV לתחביר ויקי - להמרה מגיליון נתונים אלקטרוני.

ראו גם

עריכה