פתיחת התפריט הראשי

עיצורים מכתשיים-חכיים

עיצורים מכתשיים חכיים (alveolopalatal) הם עיצורים הנחתכים בין האזור שבין המכתש לבין החלק הקדמי של הלשון כאשר הלשון שטוחה. עיצורים מכתשיים חכיים קיימים בפולנית, מנדרינית, יפנית, קוריאנית ועוד שפות.

העיצורים הכפופים, הבתר-מכתשיים והמכתשיים-חכיים נחתכים באותו המקום באזור בין המכתש לחך הקשה, כאשר ההבדל בין בסיסי החיתוך שלהם תלוי בצורת הלשון היוצרת עם אזור זה את בסיס החיתוך. העיצורים הכפופים מופקים כאשר קצה הלשון מוטה לאחור, הבתר-מכתשיים נחתכים כאשר הלשון מכונסת בצורת כִּפָּה או פעמון, והמכתשיים-חכיים נחתכים כאשר הלשון שטוחה. כאשר מופיעים בטבלה שני עיצורים באותה משבצת, הימני קולי והשמאלי אטום.

אחוריים
מכתשי־חכי
אפי n̠ʲ n̠̊ʲ
סותם d̠ʲ t̠ʲ
חוכך ʑ ɕ
מחוכך ʥ ʨ
מקורב
(צדי)
ʎ̟ ʎ̟̊
מסודק t̠ʲʼ
חוכך מסודק ɕʼ
מחוכך מסודק ʨʼ
עיצורים חוככים
 • עיצור מכתשי-חכי, אפי [n̠ʲ]
 • עיצור מכתשי-חכי, אפי, אטום [n̠̊ʲ]
 • עיצור מכתשי-חכי, סותם, קולי [d̠ʲ]
 • עיצור מכתשי-חכי, סותם, אטום [t̠ʲ]
 • עיצור מכתשי-חכי, חוכך, קולי [ʑ]
 • עיצור מכתשי-חכי, חוכך, אטום [ɕ]
 • עיצור מכתשי-חכי, חוכך-מקורב צדי [ʎ̟]
 • עיצור מכתשי-חכי, חוכך-מקורב צדי, אטום [ʎ̟̊]
 • עיצור מכתשי-חכי, מחוכך, קולי ʥ
 • עיצור מכתשי-חכי, מחוכך, אטום [ʨ]
 • עיצור מכתשי-חכי, חוכך, מסודק [ɕʼ]
 • עיצור מכתשי-חכי, מחוכך, מסודק [ʨʼ]ראו גםעריכה