עיצורים שורקים

קבוצת עיצורים

עיצורים שורקים (strident; sibilant) הם עיצורים חוככים או עיצורים מחוככים המופקים באזור המכתש ובתר המכתש כך שתנועת האוויר מתועלת באמצעות קדמת הלשון אל השיניים העליונות.

עיצורים שורקים

עריכה

חוככים שורקים

 • עיצור מכתשי-חכי, חוכך שורק, קולי [ʑ]
 • עיצור מכתשי-חכי, חוכך שורק, אטום [ɕ]
 • עיצור כפוף, חוכך שורק, קולי [ʐ]
 • עיצור כפוף, חוכך שורק, אטום [ʂ]
 • עיצור בתר-מכתשי, חוכך שורק, קולי [ʒ]
 • עיצור בתר-מכתשי, חוכך שורק, אטום [ʃ]
 • עיצור מכתשי, חוכך שורק, קולי [z]
 • עיצור מכתשי, חוכך שורק, אטום [s]
 • עיצור שיני, חוכך שורק, קולי []
 • עיצור שיני, חוכך שורק, אטום []

חוככים שורקים מסודקים

 • עיצור מכתשי-חכי, חוכך שורק, מסודק [ɕʼ]
 • עיצור כפוף, חוכך שורק, מסודק [ʂʼ]
 • עיצור בתר-מכתשי, חוכך שורק, מסודק [ʃʼ]
 • עיצור מכתשי, חוכך שורק, מסודק []
 • עיצור שיני, חוכך שורק, מסודק [s̪ʼ]

מחוככים שורקים

 • עיצור מכתשי-חכי, מחוכך שורק, קולי [d͡ʑ]
 • עיצור מכתשי-חכי, מחוכך שורק, אטום [t͡ɕ]
 • עיצור כפוף, מחוכך שורק, קולי [ɖ͡ʐ]
 • עיצור כפוף, מחוכך שורק, אטום [ʈ͡ʂ]
 • עיצור בתר-מכתשי, מחוכך שורק, קולי [d͡ʒ]
 • עיצור בתר-מכתשי, מחוכך שורק, אטום [t͡ʃ]
 • עיצור מכתשי, מחוכך שורק, קולי [d͡z]
 • עיצור מכתשי, מחוכך שורק, אטום [t͡s]
 • עיצור שיני, מחוכך שורק, קולי [d̪͡z̪]
 • עיצור שיני, מחוכך שורק, אטום [t̪͡s̪]

מחוככים שורקים מסודקים

 • עיצור מכתשי-חכי, מחוכך שורק, מסודק [t͡ɕʼ]
 • עיצור כפוף, מחוכך שורק, מסודק [ʈ͡ʂʼ]
 • עיצור בתר-מכתשי שורק, מחוכך, מסודק [t͡ʃʼ]
 • עיצור מכתשי, מחוכך שורק, מסודק [t͡sʼ]
 • עיצור שיני, מחוכך שורק, מסודק [t̪͡s̪ʼ]

שורקים בעברית

עריכה

לעיצורים השורקים בעברית יש תפקיד מורפולוגי, שכן כאשר אחד מהם מופיע בפ"א הפועל של בניין "התפעל" מתרחש שׂיכוּל עיצורים בין פ"א הפועל לבין ת"ו הבניין.

 • האות זי"ן מייצגת מכתשי חוכך שורק קולי.
 • האות סמ"ך מייצגת מכתשי חוכך שורק אטום.
 • האות צד"י מייצגת מכתשי, מחוכך שורק, אטום.
 • האות שי"ן מייצגת בתר-מכתשי חוכך שורק אטום.
 • הסימנים ז', ג' ו-צ' משמשים לתעתיק מילים שאולות ומייצגים בהתאמה בתר-מכתשי חוכך שורק קולי, בתר-מכתשי מחוכך שורק קולי, ובתר-מכתשי מחוכך שורק אטום.

קישורים חיצוניים

עריכה