קד"ם - ילדים ונוער

עמותה ישראלית
(הופנה מהדף עמותת קד"ם)

קד"ם - ילדים ונוער היא עמותה שהוקמה בשנת 2001 ופועלת מאז לפיתוח והפעלת תהליכי קד"ם (קבוצות דיון משפחתיות) בישראל. התוכנית העיקרית המופעלת על ידי העמותה בימים אלה היא קד"ם לנוער עובר חוק, במסגרת תוכנית בין משרדית, המרוכזת על ידי משרד הרווחה.

פעילות העמותהעריכה

העמותה מפעילה תהליכי קד"ם (קבוצות דיון משפחתיות) אשר במסגרתם נפגשים בני נוער הנמצאים במצב של סיכון או משבר (כגון עבירה על החוק) יחד עם בני משפחותיהם ותומכים, נפגע העבירה ותומכיו – אם רלוונטי, ואנשי מקצוע. את הדיון מכין ומנחה מתאם שהוכשר על ידי העמותה. מטרת התהליך היא לגבש תוכנית לתיקון ופתרון המשבר או הסיכון באופן מיטבי, תוך הסכמה ושיתוף פעולה. כאשר יש צד של נפגע בתהליך, זהו תהליך "צדק מאחה", שמטרתו העיקרית היא לתקן את הפגיעה שנגרמה בין הנער הפוגע לנפגע. תהליך כזה עשוי להיות חלופה להליך הפלילי או להשתלב עם הליך פלילי שמתנהל בבית המשפט. תהליכים אלה מונעים תיוג ומאפשרים לנערים ולסביבתם להתמודד באופן חיובי עם שגיאות שעשו.

מטרות העמותהעריכה

  1. הפעלת תוכניות קד"ם. מתן מענה מקצועי הולם למסגרות ולצרכים מיוחדים.
  2. פיתוח של הליכי הקד"ם בנגזרותיו השונות ובתחומים ייחודיים.
  3. יצירת מודעות ציבורית לגישת "הצדק המאחה" והליכי קד"ם.
  4. ייזום, תמיכה וביצוע של מחקרים מתאימים, לשם ביסוס, קידום ושיפור הידע המקצועי ואופן ביצוע ההליכים.
  5. שותפות פעילה בהליכי חקיקה, פיתוח ומיסוד השימוש בהליך הקד"ם וב"צדק מאחה" בישראל. טקסט לדוגמה + קישור לאתר ברוקדייל.

מהו קד״םעריכה

תהליך קד"ם (קבוצת דיון משפחתית Family Group Conference) הוא שיטה חדשה יחסית לפתרון בעיות של קטינים בסיכון ובמצוקה. תוכנית קד"ם מציעה מודל מובנה של קבלת החלטות על ידי המשפחה הגרעינית, הקטין, המשפחה המורחבת ואנשים משמעותיים לקטין ולמשפחה בשיתוף אנשי המקצוע. זהו תהליך וולונטרי וכל המשתתפים מצטרפים ונשארים בו מתוך בחירה. המודל רצוני, בראש ובראשונה לקטין ולמשפחתו, אך ניהולו הנכון מחייב עבודה של מתאם, אשר אחראי לקדם את התהליך ברגישות ובתבונה ולשמור על גבולות התהליך בהתאם לערכי ועקרונות התוכנית. מחקרי הערכה מראים שמודל קד"ם נוחל הצלחה רבה בתחום הטיפול בקטינים בסיכון וכן בתחום הטיפול בנוער עובר חוק. הניסיון שנצבר עד כה מעלה כי המודל מאפשר להתגבר על קשיים שונים, תורם מאוד לתחושת ההוגנות שחווים המשתתפים בו מקדם מציאת מענים לקשיים שמקורם בייחודיות תרבותית של המשפחה. כמו כן נמצא כי התהליך מעצים את ההורים והמשפחה. לפיכך, תרומת המודל חורגת מהטיפול במצב הסיכון הקונקרטי ומתבטאת גם בהנעת תהליכי צמיחה והתפתחות חיוביים כלליים במשפחה.

מהו צדק מאחהעריכה

  ערך מורחב – צדק מאחה

צדק מאחה הוא תפיסה חלופית לתפיסת הענישה כמענה לפגיעות/עבירות על החוק. התהליך מבוסס על שאיפת הקהילה לשלב מחדש את הפוגע והנפגע כחברים מתפקדים בתוכה תוך ניהול תהליך וולונטארי המבוסס על הפגשת הצדדים, קבלת אחריות למעשה, מתן ביטוי לנזק שנגרם והסכמה הדדית על תוכנית פיצוי ושיקום. הצדק המאחה שונה בתכלית מההליך הפלילי המקובל, שבו נבדק האם הופר החוק המדינה הפלילי, מתבצעת הוכחת האשמה של מי שהפר אותו, ונקבע עונשו של מפר החוק (ההליך הוא בין המדינה לבין מי שהפר את החוק ולא מי שנפגע מהעבירה). לעיתים מפעילים את התהליך במשולב עם ההליך הפלילי, כך שניתנת הזדמנות לפוגע לקחת אחריות, להתנצל ולתקן פגיעתו.

ראו גםעריכה

קישורים חיצונייםעריכה