עסקנות

פעילות ועסקנות כללית בצורכי ציבור
ערך ללא מקורות
בערך זה אין מקורות ביבליוגרפיים כלל, לא ברור על מה מסתמך הכתוב וייתכן שמדובר במחקר מקורי.
אנא עזרו לשפר את אמינות הערך באמצעות הבאת מקורות לדברים ושילובם בגוף הערך בצורת קישורים חיצוניים והערות שוליים.
אם אתם סבורים כי ניתן להסיר את התבנית, ניתן לציין זאת בדף השיחה. (21 באוקטובר 2022)

עסקנות היא פעילות ועסקנות כללית בצורכי ציבור. העסקנות מוכרת כפעילות בצורכי ציבור והשפעה ציבורית בנושאים הנוגעים בקבוצות, אגודות, מפלגות או קהילות מסוימות, ובתחומים כגון פעילות חברתית, יוזמה חברתית, רווחה, ארגון ופילנתרופיה. עסקנות עשויה לכלול פעילות מול רשויות השלטון (שדלנות), וכן יכולה לפעול ולהשפיע על קידום נושאים בחברה ציבורית, במוסד וכדומה (תופעה המאכער).

על פרשת דרכים (א)

'בימים ההם לא הייתי עוד לא סופר ולא "עסקן" ודבר לא היה לי עם צורכי הצבור ודעת הקהל'

אחד העם, הקדמה למהדורה ראשונה, אודסה, י"א בניסן תרנ"ה.

ההגדרה הכוללת של עסקנות היא קידום אינטרס מסוים על פני אינטרסים ציבוריים אחרים, באמצעים חוקיים לא רשמיים. אומנם קיימת גם עסקנות הפועלת בתחום מסוים שאינו בא בהכרח על חשבון תחומים אחרים.

העסקן מאופיין ביכולת השפעה חברתית וציבורית הנובעת מקיום קשרים עם בכירים ברשויות המקומיות, התערות בדעת הקהל, כריזמה, התמצאות ביורוקרטית ועוד.

מקובל להבדיל בין סוגים שונים של עסקנים:

  • עסקן, בכלליות או בסתמיות – אדם הפועל לטובת קבוצה מסוימת כגון אגודה, עמותה, מפלגה או קהילה. הפעילות תהיה למען קידום טובתה, מטרתה וענייניה של אותה קבוצה. העסקנות יכולה להיות הן לטובת פעילות הארגון והעסק, והן בפעילות בשטח. בהתאם לכך קיימים ביטויים כמו "עסקן מפלגתי", "עסקן ספורט", "עסקן כדורגל", "עסקן ספרותי" או "עסקן ספרות", "עסקן שחמט", "עסקן קהילתי", "עסקן שכונתי", "עסקן פרלמנטרי" וכדומה, בהתאם לתחום ולקבוצת העסקנות.
  • שדלן או שתדלן (לוביסט) – עסקן המשדל בעלי תפקידים ואנשי ציבור ופועל בעיקר מול השלטונות על מנת שיתמכו בעניין מסוים לטובת הקהילה, החברה או הגוף שמטעמו נשלח השדלן. השדלן מעלה לסדר היום את המטרה שלמען קידומה הוא נשלח, על מנת שתקבל התייחסות וטיפול באופן שירצה את שולחיו. השדלן פעיל בעיקר בתחום הפוליטי והמדיני ופעילותו נחשבת תקינה.
  • מאכער – עסקן בעל אפשרויות והשפעה לקידום דברים בחברה ציבורית, בקהילה או במוסד. המאכער פועל לעיתים באמצעות תחבולות וקומבינות על מנת להשיג את המטרה שאותה הוא נשלח לקדם, על מנת לעקוף את הביורוקרטיה הנדרשת בדרך המלך ולעיתים אף באמצעות עקיפה של החוק היבש. המאכער פעיל בעיקר במישור החברתי והקהילתי ופעילותו עשויה להיות מנוגדת לחוק או נחשבת כשחיתות.
ערך זה הוא קצרמר בנושא סוציולוגיה. אתם מוזמנים לתרום לוויקיפדיה ולהרחיב אותו.