עקרב השני (פרעה)

עקרב השני נודע גם כן כ"מלך עקרב" שלט במצריים עילית בתקופה הקדם שושלתית, ככל הנראה בין השנים 3200-3000 לפנה"ס. סמל העקרב מופיע על גבי ראש אלה מאבן בו מופיע עקרב השני יחד עם סמל העקרב והשושנה המייצגים את שמו. יש הקושרים בינו לבין האלה המצרית סרקת לה מיוחסים כוחות ריפוי מעקיצות עקרבים ונחשים.

באלה מופיע עקרב השני כשלראשו כתר לבן המיוחס לפרעוני מצרים עילית, כמו כן הוא מחזיק בידו מכוש מעץ שמסמל באופן טקסי את קצירתו של הקציר הראשון וחפירת תעלות השקיה לחקלאות. הפסל נתגלה בהיירקונפוליס, נחן המצרית שבמצריים עילית - עיר בעלת חשיבות דתית ופוליטית רבה באותה תקופה ששימשה ככל הנראה כבירתו של עקרב השני.

ממצאים רבים שנתגלו, המעוטרים בתבליטים וכלי חרס מצוירים בדיו שחור, מצביעים על מסחר וכלכלה משגשגת בתקופתו של עקרב השני. מערכות ההשקיה המפותחות שנוסדו תחת שלטונו אפשרו גידול אינטנסיבי של ירקות ורעיית בקר סביב התעלות ולצמיחתם של יישובים רבים סמוך אליהן.

באשד השני של הנילוס סמוך למאגר אסואן נתגלה סלע גדול ועליו תבליט של עקרב ענקי צועד על גבי גופותיהם של אויבי מצרים הנובים, ששכנו דרומית למצרים באזור סודאן של היום - הנובים מתוארים כשהם עומדים וראשם מטה כשגופם נקוב בחיצים, שתי דמויות נוספות של מצרים מתוארות מחזיקות קשתות ויורות חיצים לעבר הנובים.

הנובים מזוהים על פי נוצות היען בשערם שכך תיארום המצרים. העקרב ניצב מול דמות אדם עם זקן מלאכותי (המאפיין את הפרעונים) המחזיק פגיון טקסי בחגורתו, כמו כן הוא מחזיק חבל ארוך אליו קשורים הנובים השבויים. סצנה זו מתארת את ניצחונו של עקרב השני על הנובים העוינים.

יש חוקרים הסבורים כי פרעה זה הוא אביו של נערמר (מנס) מאחד מצריים.

קברועריכה

מקום קבורתו המדויק של עקרב השני אינו ידוע בוודאות. ישנם שני מבני קבר משוערים - האחד נתגלה באום אל-קאאב (סמוך לאבידוס), מדובר במבנה מרובע המחולק ל-4 חדרים המופרדים על ידי קירות בוץ פשוטים. במקום נמצאו מספר פריטי שנהב עם דמויות של עקרבים.

המבנה השני ממוקם בהיירקונפוליס. זהו חדר מלבני שמידותיו הם 3.5-6.5 מטר, עומקו 2.5 מטר והוא מחוזק על ידי לבני בוץ. גם באתר זה נמצאו מספר פריטי שנהב עם דמויות של עקרבים.

אזכורים בתרבות הפופולריתעריכה

קישורים חיצונייםעריכה