פתיחת התפריט הראשי

עקרון קירי או עקרון הסימטריה של קירי נוסח על ידי פייר קירי בשנת 1894 כך: "אסימטריה בתוצאות מקורה באסימטריה בסיבות". הניסוח השקול הוא: סימטריה בסיבות גוררת סימטריה בתוצאות.