ערב ראש השנה

בערב ראש השנה, הוא כ"ט באלול, נהוגים מנהגים אחדים הקשורים בחג שבא מיד אחריו, ראש השנה (זאת בנוסף למנהגים הכלליים של ערב חג).

לפי הכלל לא אד"ו ראש, ערב ראש השנה אינו חל בימים שבת, שלישי וחמישי, כלומר הוא יכול לחול רק בימים ראשון, שני, רביעי או שישי.

מנהגים דתיים עריכה

מנהגים חילוניים עריכה

לקריאה נוספת עריכה

קישורים חיצוניים עריכה

הערות שוליים עריכה

  1. ^ מקובל לכנות את ערב ראש השנה ואת לילו על שם פיוט זה: "זכור ברית" ו"ליל זכור ברית" בהתאמה.
  2. ^ חיי אדם כלל קלח, ח.
  3. ^ אולם, ברוב הקהילות כן אומרים תחנון בסליחות, ורק בתפילת שחרית לא אומרים.
  4. ^ הרמ"א בשולחן ערוך, אורח חיים, סימן תקפ"א, סעיף ג', ויש שמפסיקים מספר ימים קודם לכן.
  5. ^ מגן אברהם תקפא, יד על פי הלבוש (בסימן תקפא). לעומתם בעל מטה משה כתב (בסימן תשעח) טעם אחר: "מפסיקין בערב ראש השנה, כי אז יהיה סבור השטן שיום הדין עבר". בקצת קהילות אשכנז המערבי, מפסיקים לתקוע שלשה ימים קודם ראש השנה.
  6. ^ הרמ"א בשולחן ערוך, אורח חיים, סימן תקפ"א, סעיף ד'.
  7. ^ שולחן ערוך, אורח חיים, סימן תקפ"א, סעיף ב'.
  8. ^ דיני חודש אלול, סעיף יג בקיצור שולחן ערוך
  9. ^   אנשי הסגל הדיפלומטי בישראל מברכים את יוסף שפרינצק ערב ראש השנה תשי"א. יומני כרמל ספטמבר 1950 (התחלה 2:05)