ערוץ תקשורת

בתקשורת נתונים, ערוץ תקשורת הוא מדיום שנעשה בו שימוש להעברת מידע משולח למקבל על ידי אותות.

ניתן להפריד בין ערוצי תקשורת חוטיים (למשל סיבים אופטיים, כבלים קואקסיאלים) לבין ערוצי תקשורת אלחוטיים (למשל לוויינים) בהם המידע עובר דרך תווך טבעי כמו אוויר או חלל.

הפרדה מקובלת נוספת היא בין ערוצי שידור חד כיווניים לדו כיוונים, וכן בין ערוצי תקשורת מנקודה לנקודה, לערוצי תקשורת בהם מבצעים שידור (Broadcast).

סוגיה עיקרית בערוצי תקשורת היא אמינות השידורים, שנפגעת כתוצאה מרעש.

מידול ערוצי תקשורת עריכה

המטרה במידול ערוץ תקשורת היא היכולת לחזות את מאפייניו, לרבות אמינותו. המידול נעשה באופנים שונים:

  • ניתן למדל ערוץ באופן פיזיקלי על ידי חישוב של התהליכים הפיזיקליים שעוברים האותות. לדוגמה, בתקשורת אלחוטית ניתן למדל את הערוץ על ידי חישוב של אופי ההחזרה של אותות מפני השטח של אובייקטים הנמצאים בסביבה. ניתן גם להכניס לחישוב מספרים אקראיים כדי לדמות התערבות חיצונית או רעש אלקטרוני אצל הצד המקבל. מודלים נפוצים הם "ערוץ רעש לבן גאוסי אדטיבי" ו-"ערוץ דעיכות ריילי".
  • ניתן למדל ערוץ באופן סטטיסטי. ערוץ התקשורת מיוצג על ידי שלשה של: הקלט  , הפלט  , ופונקציית המעבר  . פונקציית המעבר מהווה את ההסתברות שאם המקבל קיבל  , השולח שלח בדיוק  .

כמו כן ניתן לשלב בין האופנים הפיזיקלי והסטטיסטי.

כיווניות התקשורת עריכה

 
תקשורת דו-כיוונית לסירוגין

מבחינת כיוון זרימת המידע, ערוצי תקשורת נחלקים לשלושה סוגים:

תקשורת חד-כיוונית (Simplex)
המידע זורם רק בכיוון אחד, מהצד המשדר אל הצד הקולט.
תקשורת כזו מתקיימת בשידורים של תחנת רדיו וערוץ טלוויזיה.
תקשורת דו-כיוונית לסירוגין (Half-Duplex)
המידע זורם בשני הכיוונים, אולם לא בו-זמנית - בכל רגע נתון המידע זורם בכיוון אחד בלבד. תקשורת כזו מתקיימת במכשירי קשר, שבהם כדי לשדר על מחזיק המכשיר ללחוץ על כפתור המאפשר לו, ורק לו, לדבר.
תקשורת דו-כיוונית מלאה (Full-Duplex)
המידע זורם בשני הכיוונים, גם בו-זמנית. תקשורת כזו מתקיימת במכשיר טלפון ובשיחה פנים אל פנים.

ראו גם עריכה

קישורים חיצוניים עריכה