פדרציית ספורט בין-לאומית

פדרציית ספורט בין־לאומיתאנגלית: International Federation; בראשי תיבות: IF) היא הגוף העליון של ענף ספורט בעולם, והיא מאגדת את התאחדויות הספורט הלאומיות של אותו ענף במדינות השונות, ואת הפדרציות האזוריות, אם יש כאלה.

תפקידיה העיקריים של פדרציית ספורט בין־לאומית הם לארגן את התחרויות העולמיות בענף, לקבוע את החוקים של הענף, ולדאוג לפיתוח הענף בעולם.

מקורות המימון העיקריים של הפדרציות הם הכנסות מחסויות וזכויות שידור של התחרויות שהן מארגנות, וחלקן בהכנסות של המשחקים האולימפיים (אם הן פדרציות של ספורט אולימפי). מטבע הדברים, הפדרציות של הענפים הפופולריים זוכות להכנסות גדולות יותר מאלה של הענפים הקטנים.

לכל ענף ספורט המוכר על ידי הוועד האולימפי הבין־לאומי (כל הענפים האולימפיים ועוד מספר ענפים שאינם אולימפיים) יש פדרציית ספורט בין־לאומית. קיומה של פדרציה כזו הוא תנאי הכרחי להכרת הוועד האולימפי הבין־לאומי בענף, ולמעשה הוועד האולימפי הבין־לאומי מגדיר ענף ספורט כסוג של ספורט שיש לו פדרציית ספורט בין־לאומית מוכרת, ובמניין של הענפים על־פי הוועד האולימפי הבין־לאומי כל מה ששייך לפדרציית ספורט בין־לאומית אחת נחשב לענף ספורט אחד.

פדרציות הספורט הבין־לאומיות היו מאוגדות עד שנת 2023, במסגרת האגודה הכללית לפדרציות הספורט הבין־לאומיות (GAISF).

דוגמאות לפדרציות ספורט בין־לאומיות:

האותיות I ו־F מופיעות בראשי תיבות של רוב הפדרציות מכיוון שהן קיצור של המלים International ו־Federation. פדרציות ששמן הוא בצרפתית האותיות FI מופיעות לפני שם הענף, לפי הפורמט Federation Internationale de (sport). אלה ששמן באנגלית שם הענף מופיע באמצע כשלפניו I ואחריו F, בפורמט International (sport) Federation. יש כמה פדרציות שבשם שלהן מופיע U (מהמלה Union) במקום F, כמו UCI, ויש כמה ש־W (מהמלה World) מחליפה את I (למשל BWF, הפדרציה העולמית לבדמינטון, או WTF, הפדרציה העולמית לטאקוונדו).