פולינום פקטה

בתורת המספרים במתמטיקה, פולינום פקטה הוא הפולינום המוגדר לכל ראשוני על ידי:

השורשים של במישור המרוכב

כאשר הם סימני לז'נדר, והסכום הוא עבור

פולינומים אלה היו ידועים בחקר פונקציות L של דיריכלה שנערכו במאה ה-19, ולמעשה גם לדיריכלה עצמו. הם נקראים על שם מיכאל פקטה, שהבחין שהיעדרם של אפסים ממשיים של פולינום פקטה עם גורר שלפונקציית L אין אפסים עם . לתכונה זו עניין רב בתורת המספרים, בהקשר של אפס זיגל ליד .

קישורים חיצוניים עריכה