פונקציה הרמונית

מושג מתמטי

במתמטיקה ופיזיקה, פונקציה הרמונית היא פונקציה (כאשר היא קבוצה פתוחה ב-) המקיימת את משוואת לפלס שהיא המשוואה הדיפרנציאלית החלקית:

פונקציה שעבורה אגף שמאל של המשוואה הוא אי שלילי בכל נקודה נקראת פונקציה תת-הרמונית, ופונקציה המקיימת שאגף שמאל של המשוואה הוא אי חיובי בכל נקודה נקראת פונקציה על הרמונית.

דוגמאותעריכה

 • פונקציה קבועה היא הרמונית.
 • כל נגזרת של פונקציה הרמונית היא הרמונית.
 • הפונקציה   היא פונקציה הרמונית של שני משתנים המוגדרת בכל נקודה במישור חוץ מהראשית.
 • אם   היא פונקציה הולומורפית אז ממשוואות קושי רימן נובע שהפונקציות   הן פונקציות הרמוניות בשני משתנים. להפך, לכל פונקציה הרמונית בשני משתנים   אפשר למצוא פונקציה   כך שהפונקציה   היא הולומורפית.   כזו נקראת הצמודה ההרמונית של  . אם   מוגדרת על קבוצה פתוחה  , אזי לא מובטח שקיימת לה צמודה הרמונית בכל התחום, אלא רק באופן מקומי.
 • פוטנציאל של שדה חשמלי בנקודה שבה אין מטען חשמלי הוא פונקציה הרמונית בשלושה נעלמים. בדומה, פוטנציאל של שדה כבידה בנקודה בה אין מסה הוא פונקציה הרמונית.

תכונותעריכה

 • עקרון המקסימום טוען שפונקציה הרמונית בתחום   מקבלת את ערכה המקסימלי על השפה של  .
 • תכונת הערך הממוצע היא שהערך של פונקציה הרמונית בנקודה   שווה לממוצע הערכים שלה על פני ספרה סביב  . בסימונים, אם   פונקציה הרמונית אז  .
 • משפט ליוביל טוען שפונקציה הרמונית חסומה (למעשה מספיק שהפונקציה תהיה חסומה מאחד הכוונים) שמוגדרת על כל   היא קבועה.

מושגים קשוריםעריכה

 • הלפלסיאן הוא האופרטור הדיפרנציאלי   . פונקציה הרמונית, לכן, היא פונקציה המקיימת  .
 • בגאומטריה דיפרנציאלית מכלילים את הגדרת הלפלסיאן (ולכן את הגדרת ההרמוניות) עבור תבניות דיפרנציאליות מסדר גבוה מ-0 וגם ליריעות עם מטריקה לא שטוחה. הלפלסיאן המוכלל נקרא אופרטור לפלס-בלטרמי.
 • בתורת הגרפים מגדירים פונקציה הרמונית להיות פונקציה   (כאשר   היא קבוצת הקדקודים של גרף) המקיימת (באנלוגיה לתכונת ערך הבינים)   (כלומר, הערך של הפונקציה בקדקד מסוים שווה לממוצע הערכים של הפונקציה על השכנים של הקדקד).
 • בעיית דיריכלה שואלת באילו תנאים יש פונקציה הרמונית בתחום   שצמצומה לשפה של   הוא פונקציה נתונה.

קישורים חיצונייםעריכה