פונקציה רציפה (אנליזה)

המונח "רציפות" מפנה לכאן. לערך העוסק בתפיסה האינטואיטיבית של רצף, ראו רציפות (פילוסופיה).
המונח "פונקציה רציפה" מפנה לכאן. לערך העוסק במונח בתחום הטופולוגיה, ראו פונקציה רציפה (טופולוגיה).

בערך זה
נעשה שימוש
בסימנים מוסכמים
מתחום המתמטיקה.
להבהרת הסימנים
ראו סימון מתמטי.

בחשבון אינפיניטסימלי, רְצִיפוּת היא תכונה של פונקציה ממשית. נאמר על פונקציה שהיא רציפה אם לכל נקודה בתחום הגבול שווה לערך הפונקציה באותה נקודה. באופן אינטואיטיבי, פונקציה רציפה היא פונקציה שאפשר לצייר את הגרף שלה מבלי להרים את העיפרון מהדף.

פונקציית הסינוס רציפה בכל נקודה
פונקציית המדרגה אינה רציפה בנקודה

רציפות היא תנאי הכרחי לגזירות, אך לא תנאי מספיק. בנוסף, כל פונקציה אלמנטרית היא פוקנציה רציפה בתחום הגדרתה.

רעיונות דומים מופיעים באופן כללי יותר במרחבים מטריים ואפילו מרחבים טופולוגיים כלליים, ראו: רציפות (טופולוגיה).

הגדרות

עריכה

פונקציה רציפה בנקודה אם יש לה גבול באותה נקודה והוא שווה לערך הפונקציה, כלומר  . לפיכך, ניתן להגדיר רציפות בשתי גישות שונות, כמו בהגדרת גבול.

תהי   פונקציה המקבלת ומחזירה ערכים ממשיים, המוגדרת בסביבה של  .

הגדרת הרציפות על-פי ויירשטראס באפסילון ודלתא ( ):

הפונקציה   רציפה בנקודה   אם לכל   (קטן כרצוננו) קיים   מתאים כך שאם   אז  .

הגדרת הרציפות על-פי היינה, בלשון הסדרות:

הפונקציה   רציפה בנקודה   אם לכל סדרה   המקיימת   מתקיים  .

כאמור לעיל, שתי ההגדרות לרציפות שקולות.

פעולות בין פונקציות

עריכה
  • סכום והפרש של שתי פונקציות רציפות הן פונקציות רציפות (דהיינו, בכל נקודה בה שתי הפונקציות רציפות, גם פונקציות הסכום וההפרש רציפות).
  • מכפלה של שתי פונקציות רציפות היא פונקציה רציפה.
  • מנה של שתי פונקציות רציפות היא פונקציה רציפה בתחום הגדרתה, דהיינו בכל נקודה בה הפונקציה במכנה אינה מתאפסת.
  • הרכבה של פונקציות רציפות היא פונקציה רציפה.

רציפות בקטע

עריכה

אם פונקציה היא רציפה בכל נקודה   בקטע, אומרים שהיא רציפה בקטע. במקרה כזה מותר למהירות שבה מתקרבים הערכים של   לערכים של   (כשהיא נמדדת בגודל של   עבור   נתון) להיות תלויה ב-  . הפונקציה רציפה במידה שווה אם לכל   אפשר לבחור את   באופן שאינו תלוי ב-  ; זוהי תכונה חזקה יותר. מאידך, לפי משפט קנטור, אם פונקציה רציפה בכל נקודה של קטע סגור (ובאופן כללי יותר קבוצה קומפקטית במרחב מטרי), אז היא רציפה במידה שווה.

מקובל לומר שפונקציה רציפה היא פונקציה בקטע ש"אפשר לצייר בלי להרים את העפרון מהדף". תיאור זה נכון לפונקציות רציפות במידה שווה, אבל סתם פונקציה רציפה (המוגדרת על קטע סופי שאינו סגור) עלולה להיות בעלת אורך אינסופי בקטע; למשל הפונקציה   בקטע  .

תכונות של פונקציות רציפות

עריכה

שני המשפטים נכונים באופן כללי יותר, עבור פונקציה ממשית רציפה המוגדרת על קבוצה קומפקטית (בכל מרחב טופולוגי).

  • משפט ערך הביניים אומר כי פונקציה רציפה בקטע מקבלת כל ערך שבין הערכים אותם היא מקבלת בקצות הקטע.
  • פונקציה רציפה בקטע סגור אינטגרבילית בו.
  • רציפות בנקודה היא תנאי הכרחי (אך לא מספיק) לקיום נגזרת באותה נקודה.

נקודות אי רציפות

עריכה
  ערך מורחב – נקודת אי רציפות

נקודה שבה הפונקציה אינה רציפה נקראת נקודת אי רציפות. ניתן למיין את נקודות אי הרציפות לשלושה סוגים:

  1. אי רציפות סליקה: יש לפונקציה גבול בנקודה אך ערך הפונקציה שם שונה מן הגבול, או שהפונקציה כלל אינה מוגדרת באותה נקודה.
  2. אי רציפות מהסוג הראשון: אין בנקודה גבול, אך קיימים גבולות חלקיים. למשל, אם הפונקציה היא פונקציה ממשית במשתנה יחיד, קיים הגבול מימין, וקיים הגבול משמאל, אך הם שונים זה מזה.
  3. אי רציפות מהסוג השני: לפחות אחד מהגבולות, משמאל או מימין, אינו קיים.

אפיון קבוצת נקודות הרציפות של פונקציה

עריכה

אם   פונקציה, כאשר   מרחבים מטריים, אזי קבוצת נקודות הרציפות של   היא קבוצת  , דהיינו חיתוך בן מנייה של קבוצות פתוחות. ממשפט הקטגוריה של בייר ניתן להראות שקבוצת המספרים הרציונליים אינה קבוצת  , ולכן אין פונקציה ממשית שרציפה רק במספרים הרציונליים, ואינה רציפה במספרים האי-רציונליים.

דוגמאות

עריכה

ראו גם

עריכה

קישורים חיצוניים

עריכה