פוסט קפטן

פוסט קפטןאנגלית: post-captain) הייתה דרגת קצונה בצי המלכותי הבריטי בתקופת אוניות המפרשים (1650–1860 לערך). הקצין שנשא אותה היה "קפטן" הן על פי תפקידו (מפקד אוניית מלחמה) הן על פי דרגתו, להבדיל מקצינים נמוכים ממנו שפיקדו גם הם על כלי שיט, ולשון הפנייה אליהם הייתה ועודנה גם כן "קפטן". דרגת "פוסט קפטן" זהה לדרגת קפטן בצי המלחמתי של ימינו. היא בטלה במחצית השנייה של המאה ה־19.

פוסט קפטן, ציור ותחריט מאת J.A. Atkinson, ינואר 1807

שם הדרגה ותולדותיהעריכה

בצי המלכותי הבריטי נהגו בתקופת אניות המפרשים דרגות הפיקוד הבאות: לוטננט, קומנדר, קפטן ואדמירל. בצי זה, כמו בציים מערביים אחרים, לשון הפנייה אל מפקד כלי שיט מלחמתי הייתה ועודנה – "קפטן", גם אם דרגתו הרשמית נמוכה יותר. המונח "פוסט קפטן" נועד להבחין בין קפטנים על פי דרגתם, שפיקדו על אוניות מלחמה גדולות, לבין קצינים נמוכים יותר שפיקדו על כלי שיט קטנים יותר (סלופ, בריג וכדומה) וגם הם נקראו באונייתם – "קפטן". לדוגמה, קפטן ג'יימס קוק, מפקד ה"אנדוור", נשא דרגות לוטננט, וכמוהו קפטן ויליאם בליי, מפקד ה"באונטי". ראוי להדגיש כי "פוסט־קפטן" היה רק שם דרגה. מעולם לא פנו לקצין במילים: "פוסט־קפטן ג'ון סמית".

קצין בתקופה זו יכול היה להתקדם מקומנדר לקפטן מבלי לקבל מייד פיקוד על אונייה. עד הצבתו באונייה משלו, הוא נשאר בחוף וקיבל מחצית השכר. קצין נעשה פוסט־קפטן (באנגלית: took post, מילולית: קיבל הצבה, תפס "עמדה" צבאית) כאשר מונה לראשונה לפיקוד על אונייה גדולה. על פי רוב הייתה זו אונייה מדורגת, כלומר אוניית קו מדרגות 1–5 שהייתה גדולה וחשובה מכדי שיפקידו אותה בידיו של קומנדר. משעה שהקפטן קיבל את הפיקוד על אונייתו, פורסם שמו ב"לונדון גאזט" ברשימת הפוסט-קפטנים. יום קבלת המינוי ל"פוסט־קפטן" היה נקודת ציון חשובה בקריירה של קצין בצי המלכותי, מפני שמאותו יום ואילך חושב הוותק להמשך קידומו. אם צלחה דרכו ולא נהרג בקרב או הודח מן השירות, הוא התקדם אוטומטית לאחר זמן לדרגת סגן־אדמירל.

פוסט־קפטן צעיר פיקד בדרך כלל על פריגטה או על אונייה דומה לה בגודלה, בעוד פוסט־קפטנים ותיקים פיקדו על אוניות גדולות יותר. פוסט־קפטן צעיר יכול היה לשמש גם קפטן אוניית דגל, כלומר קפטן האחראי על ההשטה והתפעול היומיומי של אוניית דגל, שהייתה כמעט תמיד אוניית קו. הדבר איפשר לאדמירל לפקח מקרוב על הקפטן הצעיר ביותר שתחת פיקודו. לדוגמה, אלכסנדר הוד נתמנה לפקד על אה"מ ברפלר, אוניית הדגל של אחיו, אדמירל סמיואל הוד.

לעיתים החזיק אדמירל רם־דרגה בשני פוסט-קפטנים באונייתו. הצעיר משניהם שימש קפטן אוניית הדגל והיה אחראי על תפעולה היומיומי. הוותיק מילא תפקיד קפטן של הצי ושימש כראש המטה של האדמירל. שני סוגי פוסט־קפטנים אלה (הצעיר והוותיק) הופיעו ברשימת הצוות של האונייה בשם "קפטן שני" ו"קפטן ראשון" בהתאמה.

אחרי שנת 1795, אז הונהגו לראשונה כותפות בצי המלכותי, הבחינו בין קומנדרים ופוסט־קפטנים בעלי הוותק השונה על פי מספרן ומיקומן. קומנדר עדה כוֹתֶפֶת אחת על כתף שמאל. פוסט קפטן עם ותק של פחות משלוש שנים עטה כותפת יחידה על כתף ימין, ופוסט קפטן עם שלוש שנות ותק או יותר עטה שתי כותפות, אחת על כל כתף.

קישורים חיצונייםעריכה