פורטל:דואר ובולאות/תמונה נבחרת/67

דואר בולאות איסוף בולים
Mala-Posta - Museu Nacional dos Coches - Lisboa - Portugal (50698389568).jpg Women perforating sheets of stamps in the Stamp Division at the Bureau of Engraving & Printing 3c37142v.jpg Israel cancellations.jpg
כותרת
הסבר.
כותרת
הסבר.
כותרת
הסבר.