פורטל:היישוב/היום בהיסטוריה/14 בנובמבר

Zeev Jabotinsky.jpg

1937 - בתגובה להריגת חמישה חברי גרעין קיבוץ ליד קריית ענבים, מתקיפים אנשי האצ"ל ערבים בשכונות יהודיות בירושלים ואת שכונת ואדי ניסנס בחיפה. בהתקפות נהרגו חמישה ערבים. יום זה נרשם בתולדות הארגון כיום שבירת ההבלגה, בו עבר הארגון באופן מלא, ובאישורם של ז'בוטינסקי ומפקדת הארגון, לשיטת "ההגנה האקטיבית", בפעולות שעליהן הארגון נטל אחריות.