פורטל:היסטוריה/ויקיטקסט העברי/38

שער הספר בתרגום יעקב נפתלי שמחוני

Crystal Clear action back.png "נגד אפיון" (ידוע גם בשמו "קדמות היהודים") הוא ספרו הרביעי של ההיסטוריון היהודי-רומי יוסף בן מתתיהו, שנכתב בשלהי המאה הראשונה לספירה. זוהי יצירה אפולוגטית (מתגוננת), אשר נכתבה כחזית ביקורתית מול השמצות של סופרים, שרובם מצרים-יוונים מאלכסנדריה, שהשחירו את פני היהודים והיו הגורם המניע את שנאת ישראל בעת העתיקה. יוסף בן מתתיהו מביא בחיבור את דבריהם של הקטאיוס איש אבדרה, מנתון, אפולוניוס מולון, ליסימכוס, כאירמון ובמיוחד אפיון. הוא מוכיח את שקריות טענותיהם כי היהודים הם עם ללא היסטוריה וללא חוק ומוסר, ומבליט את קדמוניות העם היהודי ואת ההיבטים המוסריים של חוקיו, הלכותיו ומנהגיו.


Crystal Clear action 1leftarrow.png יוסף בן מתתיהו (יוספוס פלביוס), קדמות היהודים - נגד אפיון, בתרגום ד"ר יעקב נפתלי שמחוני