פורטל:ירושלים/חידה/אוסף

1 מה משותף ל:
 1. עייר
 2. מה שאולי היינו בגבעת התחמושת
 3. והערך העכשווי של הדולר?
עריכה | תבנית | שיחה
2 מה משותף ל:
 1. פרוסה קטנה
 2. איכות הענבים
 3. מצב האמנזיה של צפיר?
עריכה | תבנית | שיחה
3 מה משותף ל:
 1. אגרופו של ארוך השׂיער
 2. גוריו של פורש הטלפיים
 3. שארית האל?
עריכה | תבנית | שיחה
4 חיה טורפת

סמל מלכים
היא אחת משִבעים בעיר האלוהים.

עריכה | תבנית | שיחה
5
 1. האחיות שסמלן מלכלך את הכביסה
 2. התלמידים שספרו באותיות שעת שיעור מאוסה
 3. המלך שקיבל מידיו מתנה
 4. אוגוסטה וזלמה שזכו לעדנה
 5. ללא אפליה...לכולם הוא בנה
 6. אפילו לשכנו, אבי יצחק המהיר
 7. ורק את החתול לא רצה להעיר...
עריכה | תבנית | שיחה
6 הייתי פעם פיראט אימתני,

עד שמצאתי מקום משלי.
אני רק רוצה לשכב במנוחה
אבל השכנים עושים רעש איום ונורא.
משחקים במחניים אחד עם השני
השופט הבכיר והמושל הצבאי.
בפינה אחת דווקא שקט - יש ספרייה
אבל בצד השני התפוצצה פצצה!
וגם השכונה עברה שינוי מוקצן
כבר לא רק פירמידות - אלא כל העולם!

עריכה | תבנית | שיחה
7 חמש אנו בירושלים, כמותנו תמצאו עוד הרבה,

אך בנו יש משהו קצת משונה.
הראשונה ניצבת על ראש הר מיוחד,
ומזמן כבר עברה מיד ליד.
השנייה נעלמה - ישבה לפוש,
השלישית חולמת על ארץ כוש.
אחת חוסה על סלע, וסביבה כמה קטנות,
ואחרונה חדשה אבל יודעת עתיקות.
ואם מצאת את כולנו היטב וביעף
אז בטח גם גילית את המספר המשותף!

עריכה | תבנית | שיחה
8
 1. איש המתנה ודוֹד אבי הנביא האמיץ
 2. הצטרפו למדרחוב, שאת ההזדמנות החמיץ,
 3. וברחבי התוכנית נווה-מדבר
 4. וקבוצת כדורגל. במה מדובר?
עריכה | תבנית | שיחה
9
 1. הראשונים הם תאומים לנכדו של יפת ולבני אספמיה
 2. אשר בנה איש הר הפרחים
 3. הראשון הבא בצל הארמון חוסה
 4. בראשון הבא מתהדרים השבעה
 5. ובכלל הראשון הראשון היה לדרומיים בבית השליח.
עריכה | תבנית | שיחה
10
-
הוספה
11
-
הוספה
12
-
הוספה
13
-
הוספה
14
-
הוספה
15
-
הוספה
16
-
הוספה
17
-
הוספה
18
-
הוספה
19
-
הוספה
20
-
הוספה
21
-
הוספה
22
-
הוספה
23
-
הוספה
24
-
הוספה
25
-
הוספה
26
-
הוספה
27
-
הוספה
28
-
הוספה
29
-
הוספה
30
-
הוספה
31
-
הוספה
32
-
הוספה
33
-
הוספה
34
-
הוספה
35
-
הוספה
36
-
הוספה
37
-
הוספה
38
-
הוספה
39
-
הוספה
40
-
הוספה
41
-
הוספה
42
-
הוספה
43
-
הוספה
44
-
הוספה
45
-
הוספה
46
-
הוספה
47
-
הוספה
48
-
הוספה
49
-
הוספה
50
-
הוספה
51
-
הוספה
52
-
הוספה
53
-
הוספה
54
-
הוספה
55
-
הוספה
56
-
הוספה
57
-
הוספה
58
-
הוספה
59
-
הוספה
60
-
הוספה
61
-
הוספה
62
-
הוספה
63
-
הוספה
64
-
הוספה
65
-
הוספה
66
-
הוספה
67
-
הוספה
68
-
הוספה
69
-
הוספה
70
-
הוספה
71
-
הוספה
72
-
הוספה
73
-
הוספה
74
-
הוספה
75
-
הוספה
76
-
הוספה
77
-
הוספה
78
-
הוספה
79
-
הוספה
80
-
הוספה
81
-
הוספה
82
-
הוספה
83
-
הוספה
84
-
הוספה
85
-
הוספה
86
-
הוספה
87
-
הוספה
88
-
הוספה
89
-
הוספה
90
-
הוספה
91
-
הוספה
92
-
הוספה
93
-
הוספה
94
-
הוספה
95
-
הוספה
96
-
הוספה
97
-
הוספה
98
-
הוספה
99
-
הוספה
100
-
הוספה