פורטל:פילוסופיה/ציטוט נבחר/19

...וחיים שאין בהם חקירה לא כדאי לו לאדם לחיותם.