פורטל:שחמט/חידה-בעיה/אוסף

1
מהלכים אפשריים של מלכה על לוח בגודל 4 על 4

האם ביכולתך למקם שמונה מלכות שחמט על לוח שחמט כך שאף אחת מהן לא תאיים על אף אחת מחברותיה?

עריכה | תבנית | שיחה
2 בלוח הבא תור הלבן ללכת, והוא משיג מט בשני מסעים:
8 Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png
7 רץ לבן Chess l44.png Chess d44.png מלך לבן Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png מלכה לבנה
6 Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png רגלי שחור Chess l44.png Chess d44.png
5 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png מלך שחור Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
4 Chess l44.png Chess d44.png רגלי שחור Chess d44.png Chess l44.png רגלי לבן Chess l44.png Chess d44.png
3 רגלי שחור Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png רגלי שחור
2 צריח שחור Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png
1 רץ שחור Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
א ב ג ד ה ו ז ח
עריכה | תבנית | שיחה
3 מלוח שחמט הורידו את שתי הפינות הנגדיות. כיצד ניתן לכסות את הלוח לגמרי בעזרת 31 אבני דומינו, אשר כל אחת מהם מכסה שתי משבצות סמוכות?

יש גם חידת בונוס!

עריכה | תבנית | שיחה
4 בלוח הבא תור הלבן ללכת, והוא משיג מט בשני מסעים. את הבעיה חיבר גודפרי היתקוט (Godfrey Heathcote).
8 Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png מלך לבן Chess d44.png
7 רגלי שחור פרש לבן Chess d44.png Chess l44.png צריח לבן Chess l44.png רגלי לבן מלכה לבנה
6 רגלי שחור Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png
5 צריח שחור Chess l44.png Chess d44.png מלך שחור Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png צריח שחור
4 פרש לבן Chess d44.png Chess l44.png פרש שחור Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png
3 Chess d44.png רגלי לבן Chess d44.png Chess l44.png רגלי שחור Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
2 רץ לבן רץ לבן Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png רגלי שחור
1 Chess d44.png Chess l44.png צריח לבן רץ שחור Chess d44.png Chess l44.png רץ שחור מלכה שחורה
א ב ג ד ה ו ז ח
עריכה | תבנית | שיחה
5
Chess ndt45.svg

מצא מסלול של פרש על לוח השחמט, כך שיעבור על כל משבצות הלוח, פעם אחת בלבד בכל משבצת.

עריכה | תבנית | שיחה
6 לבן נוסע וכופה מט.
8 Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png מלך לבן
7 רגלי לבן Chess l44.png רגלי שחור Chess l44.png רגלי שחור Chess l44.png רגלי שחור Chess l44.png
6 Chess l44.png Chess d44.png רגלי לבן Chess d44.png רגלי לבן Chess d44.png רגלי לבן מלך שחור
5 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png רגלי שחור רגלי לבן
4 Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png רגלי שחור Chess l44.png Chess d44.png רגלי לבן Chess d44.png
3 Chess d44.png רגלי לבן Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
2 Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png רגלי לבן Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png
1 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
א ב ג ד ה ו ז ח
עריכה | תבנית | שיחה
7 תור הלבן, כיצד הוא יוכל להכתיר מלכה?
8 Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png
7 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור
6 Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png
5 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן
4 Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png
3 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
2 Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png
1 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
א ב ג ד ה ו ז ח
עריכה | תבנית | שיחה
8 א) כמה מלכים ניתן להציב על לוח בלי שהם יאיימו זה על זה?

ב) מהו המספר המינימלי של מלכים שיש להציב כך שכל הלוח יהיה מאוים? (משבצת שעליה מונח מלך נחשבת מאוימת)

ג) הכלל פתרונות אלה ללוח nxn.

עריכה | תבנית | שיחה
9 מה היה המצב לפני תור הלבן?
8 Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png רץ לבן Chess l44.png צריח לבן
7 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
6 Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png מלך שחור
5 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
4 Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png
3 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png מלך לבן Chess l44.png
2 Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png
1 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
א ב ג ד ה ו ז ח

| style="width:25%; text-align:center; border:1px solid #000000;" |עריכה | תבנית | שיחה

|- style="vertical-align:middle;" | style="width:25%; text-align:center; border:1px solid #000000;" | 10 | style="width:50%; text-align:right; border:1px solid #000000;" | המצב הבא הוא לאחר 4 מסעים מתחילת המשחק. מה היו המסעים?

8 צריח שחור פרש שחור רץ שחור מלכה שחורה מלך שחור רץ שחור פרש שחור צריח שחור
7 רגלי שחור רגלי שחור Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור
6 Chess l44.png Chess d44.png רגלי שחור Chess d44.png רגלי שחור Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png
5 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
4 Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png רגלי לבן Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png
3 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
2 רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן Chess l44.png רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן
1 צריח לבן פרש לבן רץ לבן מלכה לבנה מלך לבן Chess l44.png פרש לבן צריח לבן
א ב ג ד ה ו ז ח

| style="width:25%; text-align:center; border:1px solid #000000;" |עריכה | תבנית | שיחה

|- style="vertical-align:middle;" | style="width:25%; text-align:center; border:1px solid #000000;" | 11 | style="width:50%; text-align:right; border:1px solid #000000;" | לבן נוסע וכופה מט בשני מסעים

8 Chess l44.png Chess d44.png פרש לבן Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png
7 רגלי שחור Chess l44.png Chess d44.png מלך לבן Chess d44.png Chess l44.png רגלי לבן Chess l44.png
6 Chess l44.png Chess d44.png פרש שחור רץ לבן Chess l44.png רגלי שחור Chess l44.png Chess d44.png
5 צריח לבן פרש שחור רגלי שחור מלך שחור רגלי שחור Chess l44.png Chess d44.png פרש לבן
4 Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png רגלי שחור Chess l44.png צריח שחור Chess l44.png Chess d44.png
3 Chess d44.png רגלי לבן רץ שחור צריח שחור Chess d44.png רגלי לבן Chess d44.png Chess l44.png
2 Chess l44.png Chess d44.png רגלי לבן Chess d44.png Chess l44.png מלכה לבנה Chess l44.png Chess d44.png
1 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png צריח לבן Chess d44.png רץ לבן מלכה שחורה Chess l44.png
א ב ג ד ה ו ז ח

| style="width:25%; text-align:center; border:1px solid #000000;" |עריכה | תבנית | שיחה

|- style="vertical-align:middle;" | style="width:25%; text-align:center; border:1px solid #000000;" | 12 | style="width:50%; text-align:right; border:1px solid #000000;" | מהו המסע היחידי של לבן שלא כופה מט מייד?

8 רץ לבן Chess d44.png פרש שחור Chess d44.png פרש שחור Chess d44.png מלך לבן צריח לבן
7 Chess d44.png צריח שחור Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png רץ לבן
6 Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png צריח לבן Chess d44.png
5 Chess d44.png Chess l44.png רץ שחור Chess l44.png רגלי שחור Chess l44.png רגלי שחור Chess l44.png
4 Chess l44.png Chess d44.png רגלי לבן Chess d44.png מלך שחור Chess d44.png רגלי לבן Chess d44.png
3 Chess d44.png רגלי שחור Chess d44.png Chess l44.png רגלי לבן Chess l44.png Chess d44.png רגלי שחור
2 Chess l44.png רגלי לבן Chess l44.png Chess d44.png רגלי לבן Chess d44.png Chess l44.png רגלי לבן
1 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png פרש לבן Chess d44.png פרש לבן Chess d44.png Chess l44.png
א ב ג ד ה ו ז ח

| style="width:25%; text-align:center; border:1px solid #000000;" |עריכה | תבנית | שיחה

|- style="vertical-align:middle;" | style="width:25%; text-align:center; border:1px solid #000000;" | 13 | style="width:50%; text-align:right; border:1px solid #000000;" | 1)נתונה הדיאגרמה הבאה:

Chess nld44.pngChess l44.pngChess nld44.png
Chess l44.pngChess d44.pngChess l44.png
Chess ndd44.pngChess l44.pngChess ndd44.png

עליך להגיע, על ידי הזזה של הפרשים (פעם לבן פעם שחור) למצב הבא:

Chess ndd44.pngChess l44.pngChess ndd44.png
Chess l44.pngChess d44.pngChess l44.png
Chess nld44.pngChess l44.pngChess nld44.png

וזאת מבלי להוציא את הפרשים מחוץ לתשע המשבצות.


2)נתונה הדיאגרמה הבאה. האם תוכל להגיע לדיאגרמה בסעיף 1 תחת אותם תנאים?

Chess nld44.pngChess l44.pngChess ndd44.png
Chess l44.pngChess d44.pngChess l44.png
Chess ndd44.pngChess l44.pngChess nld44.png

| style="width:25%; text-align:center; border:1px solid #000000;" |עריכה | תבנית | שיחה

|- style="vertical-align:middle;" | style="width:25%; text-align:center; border:1px solid #000000;" | 14 | style="width:50%; text-align:right; border:1px solid #000000;" | אתה מתמודד בשני משחקים בו זמנית, מול אלוף העולם וסגנו. באחד מהלוחות אתה משחק בכלים הלבנים, ובשני - השחורים. איך תוכל להשיג לפחות נקודה אחת? (ניצחון מזכה בנקודה ותיקו בחצי, כלומר עליך לנצח לפחות אחד מהמשחקים או להשיג תיקו בשניהם).

| style="width:25%; text-align:center; border:1px solid #000000;" |עריכה | תבנית | שיחה

|- style="vertical-align:middle;" | style="width:25%; text-align:center; border:1px solid #000000;" | 15 | style="width:50%; text-align:right; border:1px solid #000000;" | חידת מט בשלושה מסעים (כלומר הלבן משחק, ולכל תשובה של השחור, עונה, ולכל תשובה של השחור מנחית מט) אלא שחובה להזיז את כל אחד מהכלים פעם אחת בדיוק.

(שים לב: אין להנחית מט במסע השני!)

8 Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png
7 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
6 Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png
5 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
4 Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png
3 צריח לבן מלך לבן צריח לבן Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
2 Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png
1 Chess d44.png מלך שחור Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
א ב ג ד ה ו ז ח

| style="width:25%; text-align:center; border:1px solid #000000;" |עריכה | תבנית | שיחה

|}