פירוש לחוקי היסוד

פירוש לחוקי היסוד היא סדרת ספרי משפט בעריכת פרופ' יצחק זמיר ובהוצאת מכון הארי סאקר והוצאת נבו, העוסקים בפרשנות של חוקי היסוד של ישראל.

עטיפת הספר "חוק יסוד: מקרקעי ישראל"

במבוא לספר הראשון בסדרה עמד פרופ' זמיר על מטרתה:

כוונת הסדרה היא להציג באופן שיטתי את הסעיפים של חוקי־היסוד, דבר דבור על אופניו, כפי שנתפרשו במשך השנים, אם על־ידי בית המשפט, אם על־ידי הנחיות היועץ. המטרה היא להוציא ספרי־עזר בעלי ערך מעשי, המשפטי לממשלה, ואם באופן אחר, שיקלו על השימוש בחוקי־היסוד עד שתיכון חוקה לישראל. לאחר שתיכון החוקה, ותגיע השעה לחבר פירוש לחוקה, יוכלו הפירושים לחוקי־היםוד לשמש תשתית לפירוש החוקה.[1]

בסדרה יצאו לאור הספרים:

בעבודה נמצאים שני ספרים:

לאחדים מהספרים החלה עבודה על מהדורה שנייה.[2]

הערות שוליים עריכה