פס הולכה

במוליכים למחצה ובמבודדים, פס ההולכה הוא תחום אנרגיה הנמוך ביותר שאינו מאוכלס במלואו בטמפרטורת האפס המוחלט. פס זה נמצא מעל פס הערכיות. אלקטרונים יכולים להגיע לפס זה עקב עירורים תרמיים בטמפרטורות גבוהות יותר ולהשאיר מאחוריהם חורים בפס הערכיות. האלקטרון והחור יכולים לנוע בחופשיות (האלקטרון - בפס ההולכה, והחור - בפס הערכיות) כיוון שלאחר העירור הם נמצאים בסביבה ריקה מאלקטרונים או מחורים ולכן לא בא לידי ביטוי עקרון האיסור של פאולי, וכך להוליך חשמל.

במבודדים, האלקטרונים שבפס הערכיות מופרדים על ידי פער אסור רחב יחסית, כאשר במתכות הפסים חופפים ובמוליכים למחצה הפער האסור קטן יחסית.

Semiconductor band structure (hebrew).png
מבנה פסים במוליך למחצה

ראו גםעריכה

קישורים חיצונייםעריכה