פקודה (מחשב)

במחשבים, פקודה היא הוראה למחשב לבצע פעולה מסוימת. למושג זה יש משמעויות אחדות, ספציפיות יותר.

פקודת מכונה

עריכה
  ערך מורחב – סט פקודות

לבו של המחשב הוא המעבד, המבצע רצף של פקודות מכונה (instruction) הניתנות לו. פקודת מכונה היא רצף של סיביות, שהמעבד מבצע בהתאם להן פעולה מתאימה, בדרך כלל פעולה פשוטה ביותר. פקודות המכונה כוללות:

פעולות מורכבות יותר, כגון הוצאת שורש, אינן מתבצעות באמצעות פקודת מכונה בודדת, אלא באמצעות אלגוריתם המורכב מפקודות מכונה רבות.

לפקודות המכונה מבנה פשוט למדי, הכולל את קוד הפקודה (האופרטור), ואת כתובת הנתונים שעליהם פועלת פקודה זו (האופרנדים).

אוסף כל פקודות המכונה של מעבד מסוים הוא סט הפקודות שלו. כתיבתן של פקודות מכונה נעשית באופן ישיר למדי באמצעות שפת סף, ובאופן עקיף באמצעות שפה עילית, שהמהדר מתרגם אותה לפקודות מכונה.

פקודה בשפת תכנות

עריכה

שפת תכנות כוללת אוסף של פקודות (statements) שבאמצעותן נכתבת תוכנית בשפה זו. עוצמתן של פקודות בשפה עילית (מרבית שפות התכנות הן שפות עיליות, להבדיל משפת סף) גדולה במידה ניכרת מזו של פקודות המכונה, וכל פקודה בשפה עילית מתרגמת, באמצעות המהדר, לפקודה אחת או סדרה של פקודות בשפת מכונה.

פקודות בשפות תכנות מתחלקות למספר קטגוריות:

 • פקודת השמה, המשנות ערך של משתנה
 • פקודות הקשורות לבקרה הזרימה של התוכנית:
  • פקודת break – יציאה מלולאה
  • פקודת המשכה (continue) – דילוג אל סוף האיטרציה הנוכחית בלולאה
  • פקודת חזרה (return) – חזרה מפרוצדורה או פונקציה
  • פקודת "עבור" (goto)
  • קריאה לפרוצדורה (או פונקציה שטיפוס ההחזרה שלה הוא בעל ערך יחיד, כדוגמת void)
 • פקודות מורכבות – עשויות להכיל יותר מפקודה אחת, או בלוק של פקודות:
  • פקודת תנאי (if)
  • פקודת switch
  • פקודת לולאה – "כל עוד" (while), "בעבור" (for), repeat

פקודה מן המשתמש

עריכה

מערכת הפעלה מקבלת מהמשתמש הוראות לביצוע פעולות שונות. גזור, העתק והדבק הן מהפעולות הנפוצות על ידי המשתמש הביתי במעבד תמלילים.

בממשק משתמש גרפי ניתנות הוראות אלה פעמים רבות באמצעות העכבר. בממשק שורת הפקודה (כדוגמת זה של מערכת ההפעלה DOS) ניתנות ההוראות באמצעות פקודות (command). פקודה בממשק זה מתממשת בשתי צורות:

 • הפעלת תוכנית הנכללת במערכת ההפעלה.
 • הפעלת שירות של מערכת הפעלה הנמצא בחלקה של מערכת ההפעלה השוכן דרך קבע בזיכרון המחשב.

דוגמאות לפקודות במערכת ההפעלה DOS:

 • COPY – העתקה של קובץ
 • DIR – הצגת רשימה של הקבצים בתיקיה מסוימת.
 • SORT – מיון של קובץ
 • CD – החלפה של התיקייה הפעילה.