פרויקט אתנה

ערך ללא מקורות
בערך זה אין מקורות ביבליוגרפיים כלל, לא ברור על מה מסתמך הכתוב וייתכן שמדובר במחקר מקורי.
אנא עזרו לשפר את אמינות הערך באמצעות הבאת מקורות לדברים ושילובם בגוף הערך בצורת קישורים חיצוניים והערות שוליים.
אם אתם סבורים כי ניתן להסיר את התבנית, ניתן לציין זאת בדף השיחה.

פרויקט אתנה הוא המיזם הלאומי לקידום ספורט הנשים בישראל אשר הוקם בסוף שנת 2005. החזון הוא ליצור שינוי חברתי ומגדרי בתרבות הספורט בישראל בדרך אשר תבטיח את השתתפותן המלאה של ילדות, נערות ונשים בכל תחומי הספורט ובכל הרמות.

מטרות

עריכה
 1. הקמת תשתית כמותית איכותית של ספורטאיות בפריסה ארצית: בראי מספרן הדל של העוסקות בספורט יש לפעול להגדלה משמעותית של מספר העוסקות בספורט הלכה למעשה (ספורטאיות/קבוצות/מאמנות/שופטות), ובכלל זה יצירת תנאים לכל ילדה, נערה ואישה לעסוק בספורט בכל גיל, מקום ורמה הישגית, תוך שימת דגש על הרחבת התשתיות בפריפריה ולטובת קבוצות אוכלוסין שעד עתה לא נהנו מהזדמנות שווה לעסוק בספורט.
 2. חינוך ושינוי עמדות בחברה באשר לחשיבות הספורט כגורם משמעותי והכרחי בהכשרתה ועיצובה של כל ילדה ונערה: ללא שינוי תפיסתי, חברתי מהותי בכל הקשור לנשים וספורט, לא ניתן יהיה להביא לשינוי יסודי ואמיתי בהיקף הפעילות של ילדות, נערות ונשים בספורט. יש לפעול לשינוי עמדות באופן שהחברה תבקש לעודד את הילדות לעסוק בפעילות ספורטיבית, להתמיד ולהצטיין בה מתוך הכרה וקבלה של היתרונות הגלומים בעיסוק בספורט כמנוף להצלחה, המעניק סיפוק עצמי וכישורי חיים גם לנשים וכפועל יוצא מזה מעודד לחברה שוויונית יותר, בה גם נשים לוקחות חלק במשחק.
 3. יצירת מנהיגות נשים בספורט: ייצוג הולם של נשים בקרב מקבלי ההחלטות ומובילי המדיניות בספורט, מהווה תנאי הכרחי לקידום נשים בספורט, המבטיח כי צרכיהן הייחודיים של נשים בספורט, לרבות בעניין תקצוב, השקעת משאבים וניהולם יקבל ייצוג הולם ויבוא לידי ביטוי שוויוני בקרב מקבלי ההחלטות. בנוסף, יש חשיבות רבה בעידוד ומתן הזדמנות לנשים לעסוק במקצועות השונים הקשורים בספורט ובכלל זה אימון, ניהול, שיפוט וכדומה, מקצועות אשר מאפשרים המשכיות ואופק תעסוקתי לספורטאיות גם לאחר הפרישה מעיסוק פעיל בספורט.

הקמת תשתית כמותית איכותית של ספורטאיות בפריסה ארצית: מאז שנת 2008, מתקצב הפרויקט הלכה למעשה פעילויות לקידום ספורט ילדות, נערות ונשים. מאז ועד היום הונחה תשתית רחבה לפעילות ספורט נשים ביחס לזה שהיה קיים טרום פעילות הפרויקט. בשנים אילו ניכר גידול משמעותי במספר הספורטאיות הן בספורט הקבוצתי והן בספורט האישי. בנוסף, הורחבו סגלים והוקמו סגלים ייחודיים. הפרויקט הביא לעלייה משמעותית בהשתתפותן של ספורטאיות תחרותיות בהמשך לפעילויות הבאות: סיוע לקבוצות חדשות בשנה ראשונה ושנייה, מעגלי איתור שבהם לקחו חלק אלפי ילדות, "ניידות אתֶנה" בענפים השונים אשר פעלו ברשויות המקומיות לחשיפת ענפים לשם הבאת ילדות רבות לפעילות. פרויקטים במועדוני ספורט ורשויות בצורה ממוקדת ובקרב המגזר הערבי ועוד. בהתאם למתווה הפרויקט שגובש על ידי המועצה, עד שנת 2011 שיתף הפרויקט פעולה עם 13 ענפי ספורט וחמישה גופים רוחביים, עם כל אחד מגופים אלה נבנתה תוכנית ייחודית לקידום ספורט נשים. במהלך השנה ניתן סיוע וכן התנהל מעקב ובקרה על ביצוע תוכניות העבודה, על ידי היחידה המקצועית, במטרה להביא ליישומן של התוכניות.

 • 2010-2011 - במהלך תקופה זו פעלה המועצה הציבורית לרפורמה בחלוקת תקציבים.
 • 2012 - לאחר מהלך של רפורמה בפרויקט הלאומי, פועלת "אתנה" בתוכניות מקצועיות בשמונה איגודי ספורט, בשישה גופי ספורט, בשמונה פרויקטים במועדוני ספורט בשיתוף הרשויות ובסיוע בהקמת קבוצות חדשות בשנה הראשונה והשנייה להקמתן. בנוסף, בשנה זו פרסום "קול קורא" לאיגודים ואגודות להגשת הצעות לפרויקטים באחד משני הנושאים הבאים:
 1. קידום הספורט ההישגי בתחום ספורט הנערות והנשים;
 2. פרויקט יישובי רב משתתפים, המסייע להגדלת תשתית הילדות, נערות ונשים העוסקות בספורט;

אושרו ארבעה פרויקטים הישגים:

 1. איגוד הטניס
 2. איגוד הכדורסל
 3. התאחדות הרכיבה
 4. איגוד הג'ודו

אושרו ארבעה פרויקטים בתשתיות:

 1. הפועל משגב - פרויקט רב ענפי (טריאתלון, שחיה, טניס, כדורעף, אופניים, התעמלות) מנוהל על ידי מחלקת הספורט.
 2. הפועל כאוכב/אעבלין/שפרעם/תמרה - ארבעה יישובים חברו יחדיו לפרויקט רב יישובי בכדורסל לילדות ונערות, מנוהל על ידי ראשי מחלקות הספורט ביישובים.
 3. הישגי כרמיאל - פרויקט דו ענפי (טניס שולחן וכדורסל) באגודת "הישגי כרמיאל" להרחבת התשתיות בענפים אלה בעיר כרמיאל.
 4. איגוד הכדור מים - פרויקט תשתיות באיגוד הכדור מים לילדות צעירות וגיוסן של ילדות חדשות.
 • 2013- מובילה המועצה הציבורית לקידום ספורט הנשים בישראל תוכנית רב שנתית כהמשך לתהליך הרפורמה הנדרשת לצורך השגת מטרות העל של הפרויקט, אשר תעמודנה בהלימה לכלל המטרות והיעדים שנקבעו במסגרת החלטת הממשלה.

פעילויות אתנה

עריכה

באמצעות תקציבי הפרויקט ופעילותו מתקיימות פעילויות רבות:

 • הוקמו סגלים בגילאים הצעירים
 • נערכו פעילויות ממוקדות לאיתור ספורטאיות צעירות
 • ניתן תגמול אגודות
 • הוענקו מלגות לקידום ספורטאיות, מאמנות ומאמנים
 • הוענקו מלגות לקורסי אימון והדרכה
 • הוקמו מרכזי מצוינות בדגש על הפריפריה
 • נערכו מחנות אימונים בישראל ובחו"ל
 • ניתנה תמיכה בתחרויות בינ"ל
 • הורחבה המעטפת הרפואית לספורטאיות תחרותיות
 • "אתנה Top Team" בוועד האולימפי - היחידה לספורט הישגי קידום וטיפוח ספורטאיות עילית להיכללותן במסגרת הסגל האולימפי
 • השקעה בעתודה הצעירה (TOP TEEN)
 • ליגות "אתנה" שהפכו למסורת במספר ענפים
 • נערכו סדנאות והשתלמויות ייחודיות לספורטאיות למאמנים ומאמנות
 • "ניידות אתנה" נדדו ברחבי הארץ והעניקו לילדות חוויית ספורט ייחודית
 • נערכו כנסים ייחודים בינלאומיים ומקומיים
 • התקיימו פעילויות שיווק ועידוד לפתיחת קבוצות חדשות ולשינוי עמדות בכל הקשור לפעילות ספורטיבית ותחרותית אצל ילדות ונשים
 • תוכנית "הפסקה פעילה אתנה" חשיפת התלמידות לפעילות ספורטיבית בענפים השונים בהתאם לסדרי העדיפויות של מחלקת הספורט ברשות ומתאמות הענפים ב"אתנה". קהל היעד תלמידות כיתות ג'-ח'.
 • תוכנית אתנה כישרונות - מטרת הפרויקט היא הקמת קבוצות חדשות בכיתות ד'-ה'-ו' כתוצאה מפרויקט "זוזו"/ הפסקה פעילה/ מעגלי איתור וחשיפת ילדות לענפי ספורט שונים ברשות/ באגודה.
 • אירועי אתנה הולכות רחוק – האירועים מעלים על נס ערכים של אורח חיים פעיל ובריא, טיפוח המצוינות וקידום נשים. מטרת האירוע להעביר את המסר של הנאה בספורט דרך פעילות חווייתית, ייחודית ומהנה, ללא אלמנטים תחרותיים ותוך דגש על תחושת ה"ביחד" ומקסום העברת המסרים דרך יצירת עניין תקשורתי.

פרויקט שגרירות אתנה

עריכה

בתוך תהליך לשינוי עמדות וקידומן של נשים בספורט יש לראות בתוכנית "שגרירות אתנה" חלק בלתי נפרד בפעילות לשינוי עמדות בקהלי היעד השונים וכמו כן, חלק יישומי של יצירת מנהיגות נשים בעולם הספורט התחרותי. עם סיומה של קריירה ראשונה ומעבר לקריירה שנייה חוזרת הספורטאית ל"קהילה" כחלק מקידום ושיווק השיח החברתי ש"אתנה" מקדמת. הספורטאיות – שגרירות הן ספורטאיות עילית פעילות או לקראת סיום פעילותן טרם פרישתן, הן מהוות את "הקו הקדמי" – בדיבור ישיר של צוות ההסברה של אתנה "להיות ספורטאית". "שגרירות אתנה" נן ספורטאיות אשר ישפיעו לאורך זמן במעגל ההשפעה הקרוב והרחוק גם יחד בהתאם להתפתחות התוכנית המקצועית הכוללת. החל מתוכניות האיגודים והפרויקטים לתוכניות ברשויות, בקורסי אימון והדרכה, כמודל לחיקוי במחנות אימונים, באירועי ספורט ואף במגזר הציבורי המהווה קהל חדש ואינו חלק מעולם הספורט.

מטרות פרויקט שגרירות אתנה

עריכה

מטרות עיקריות:

 1. שינוי עמדות וקשר לקהילה כחלק מקידום שיח חברתי
 2. יצירת מנהיגות נשים בעולם הספורט
 3. יצירת מודלים לחיקוי בספורט הנשים בישראל
 4. מעבר מקריירה ראשונה לשנייה

מטרות משנה:

 1. שבירת סטראוטיפים
 2. הסרת חסמים העומדים בדרכן של ילדות, נערות ונשים בדרך לעיסוק בספורט
 3. סביבה חיובית ותומכת עבור נשים העוסקות בספורט
 4. יצירת ערוץ תקשורת ישיר בין השגרירות לשטח ולאתנה
 5. כלי מיתוג לאתנה

קהל היעד לפעילות השגרירות

עריכה
 • ספורטאיות סגלי אתנה
 • ספורטאיות סגלי אתנה והוריהן
 • תלמידות ותלמידי בתי הספר- יסודי, חט"ב ותיכון
 • אגודות ומועדוני ספורט- ימי גיבוש, ערבי סיום, שילוב במחנות אימון - ספורטאיות, ספורטאים והורים
 • מורים וסטודנטים לחינ"ג
 • מדיה- טלוויזיה, אינטרנט, עיתונים ורדיו
 • פורומים שונים בעיריות ומועצות (מנהלת נשים וכו')
 • אנשי עסקים וקהלים חדשים- מגזר ציבורי רחב

המסרים של השגרירה

עריכה

המסרים שיועברו על ידי שגרירות אתנה מותאמים לגיל ולאופי של קהל היעד. המסרים מתמקדים בשבירת חסמים שונים שהתגלו בסקרים שנעשו המונעים מילדות לעסוק בספורט ומהוריהן לשלוח אותן לפעילות ספורטיבית. בין החסמים, לדוגמה: תובענות עולם הספורט ופציעות בספורט.

יש התייחסות לאספקטים חברתיים, בריאותיים, מנטליים וניתן דגש על ערך המוסף של עיסוק בספורט לילדות תוך דגש על חיים מאוזנים ומלאים – ספורט בשילוב לימודים, חברה וחיי משפחה וכן ניהול זמן הנכון והאפשרי לספורטאית תחרותית.

קישורים חיצוניים

עריכה