פרמטר הסקלה של היקום

פרמטר הסקלה הוא גודל המבטא את התפשטות היקום על פי תיאורית המפץ הגדול ונובע ממטריקת פרידמן-רוברטסון-ווקר. גודל זה מבטא פי כמה גדל המרחק הפיזיקלי ביקום בין שתי תקופות כתוצאה מהתפשטות היקום, כלומר בהינתן המרחק בין שתי נקודות ביקום בזמן נתון, ניתן לקבל את המרחק ביניהם בכל זמן אחר, תוך שימוש במשוואות פרידמן. באופן כללי החישוב במשוואות פרידמן איננו נותן את הערך במדויק אלא עד כדי כפל בסקלר, דבר המאפשר לחשב את ההתפתחות של הגודל עבור כל המרחקים ביקום. הגודל מסומן ב-R (לעיתים הוא מסומן גם ב-a או באותיות אחרות).

מתיאורית המפץ הגדול מקבלים כי עבור כל המרחקים האפשריים מתקיים: - כלומר כל היקום החל בנקודה אחת. לרוב, מקובל לקבוע גם כי כאשר t0 הוא הזמן הנוכחי שעבר מאז המפץ הגדול, כלומר גיל היקום.

גדלים אחרים אותם ניתן לחשב באמצעות גודל זה הם: