פרשת משפטים

פרשת השבוע השישית בספר שמות

פרשת מִשְׁפָּטִים היא פרשת השבוע השישית בספר שמות. היא מתחילה בפרק כ"א, פסוק א' ומסתיימת בפרק כ"ד, פסוק י"ח. רוב הפרשה מפרטת מצוות ודינים רבים, בעיקר כאלו הקשורים לתחום המשפטי. מצוות אלו הן המשך לעשרת הדיברות והמצוות שנזכרו בסוף פרשת יתרו, שכולן יחד מהוות את ספר הברית שעליו נכרתת הברית בין בני ישראל לה'. בסוף הפרשה מסופר על מעמד כריתת הברית, ועל עליית משה להר סיני לקבלת לוחות הברית והציווי על הקמת המשכן.

Arrow r.svg משפטים Arrow l.svg
פסוקים: שמות, כ"א, א' - כ"ד, י"ח
מס' פסוקים: 118
תוכן: רשימה ארוכה של מצוות ודינים, בסופה משה עולה להר סיני כדי לקבל את לוחות הברית
מצוות בפרשה על פי ספר החינוך
עשה (23)  לא תעשה (30)
דיני עבד עברי, ייעוד אמה עברייה, פדיון אמה עברייה, מיתת חנק, דיני קנסות, מיתת סייף, דיני ארבעה אבות נזיקין, דיני גנב, דיני שומרים, דין מפתה, הלוואה לעני, פסיקת הדין אחר רוב הדיינים, פריקה וטעינה, שמיטת קרקעות, שביתה בשבת, עלייה לרגל, ביכורים מכירת אמה עברייה, גריעת שאר כסות ועונה, הכאת הורים, אכילת שור הנסקל, החייאת מכשפה, הונאת גר בדברים או בממון, עינוי אלמנה ויתום, תביעת חוב מאדם עני, איסור ריבית, קללת דיין, אלוהים ונשיא, שינוי סדר התרומות והמעשרות, אכילת טרפה, לשון הרע או שמע שווא, פסולי עדות, השתתפות עם עושי רע, איסור סמכות על דיין אחר בדיני נפשות, הטיית משפט לטובה או לרעה, פסיקת דין על פי השערות, שוחד, שבועה באלהים אחרים, הסתה לעבודה זרה, שחיטת הפסח כשיש חמץ ברשות האדם, הלנת אימורי הפסח, בישול בשר בחלב, כריתת ברית עם עובדי עבודה זרה, לא תחנם
הפטרה
אשכנזים וספרדים ירמיהו, ל"ד, ח'-כ"ב, ומוסיפים ירמיהו, ל"ג, כ"ה-כ"ו
תימנים ירמיהו, ל"ד, ח' - ל"ה, י"ט
איטלקים ירמיהו, ל"ד, ח' - ל"ה, י"א

ברוב השנים קוראים את פרשת משפטים בשבת הסמוכה לראש חודש אדר, ולפיכך קוראים בה גם את הפרשיה הראשונה מ"ארבע פרשיות" - פרשת שקלים.

תוכן הפרשהעריכה

 
טקס כריתת הברית על המצוות והדינים שבפרשה, איור של ג'ון סטיפל דייוויס

בהמשך למעמד הר סיני, לאחר שבני ישראל בקשו ממשה שהוא ישמש כמתווך בין ה' לבינם למסירת המצוות עליהן נכרתת הברית, הואיל והם אינם מסוגלים לעמוד בהתגלות ישירה של ה', משה ניגש אל הר סיני בעודו לוטה בערפל, ושם מצווה אותו ה' רשימה ארוכה של מצוות ודינים עבור בני ישראל, מעבר לעשרת הדיברות שהם שמעו ישירות מה'.[1] רובן הגדול של המצוות הללו מופיעות בפרשת משפטים. רוב המצוות שבפרשת משפטים עוסקות במשפט עברי, בדינים ובהלכות הנוגעים ליחסים משפטיים בין אדם לחברו. בין השאר מפורטים הדינים הבאים:

לקראת סוף הרשימה מפורטים גם מצוות שבין אדם למקום, כגון:

לאחר שמשה מוסר לעם את המצוות שנאמרו לו,[3] ועם ישראל מביעים את הסכמתם לקבלת המצוות, נערך טקס של כריתת ברית בין ה' ובין עם ישראל. משה בונה מזבח ומקריב קרבנות למרגלות הר סיני יחד עם אהרן וזקני ישראל. בנוסף לכך הוא מקים גם שתים עשרה מצבות (מזבח קטן). אחר כך הוא עולה אל הר סיני לקבלת לוחות הברית, ושוהה שם "ארבעים יום וארבעים לילה" במהלכן ה' מצווה אותו על מלאכת בניית המשכן, כליו, ובגדי הכהונה. וכן על שמונת ימי המילואים המהווים את חנוכת המשכן.

הפטרהעריכה

הפטרת פרשת משפטים היא בספר ירמיהו, פרק ל"ד, שם מתאר ירמיהו את דיני העבד העברי, ונוזף בעם על שאינם מקיימים מצווה זו. אשכנזים וספרדים קוראים ספר ירמיהו, פרק ל"ד, פסוק ח' עד פסוק כ"ב, ובסוף מוסיפים פרק ל"ג, פסוקים כ"ה-כ"ו (מנהג בעייתי, משום שלפי הגמרא אין מדלגין אחורה בהפטרה), ואילו איטלקים קוראים רצוף ספר ירמיהו, פרק ל"ד, פסוק ח' עד פרק ל"ה, פסוק י"א, ותימנים ספר ירמיהו, פרק ל"ד, פסוק ח' עד ספר ירמיהו, פרק ל"ה, פסוק י"ט. בנוסח רומניא הפטירו ספר ישעיהו, פרק נ"ו, פסוק א' עד פרק נ"ז, פסוק י'.

אמנם הפטרת משפטים נקראת למעשה רק בכרבע מהשנים, בשנים מסוג השא, השג, החא, בשז וגכז. בשאר השנים הפשוטות קוראים את הפטרת פרשת שקלים, ובשאר השנים המעוברות קוראים את הפטרת ראש חודש או "מחר חודש" כאשר ראש חודש אדר חל ביום ראשון.

קישורים חיצונייםעריכה

הטקסט:

פרשנות:

הערות שולייםעריכה

  1. ^ כך על פי סדר הכתובים. אמנם יש מפרשני המקרא המייחסים את הדינים שבפרשה למשפטים שנאמרו במי מרה, וכמו כן יש הגורסים שמדובר באסופת חוקים שונים שנקבצו לכאן, ואשר נאמרו במקומות שונים.
  2. ^ "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם לפניהם ולא לפני עכו"ם לפניהם ולא לפני הדיוטות" (רמב"ם סנהדרין כו, א).
  3. ^ כך על פי סדר הכתובים, אך לפי פירוש רש"י לתורה הסיפור הבא התרחש באמת עוד קודם לכן, לפני מעמד הר סיני.