פרשת תזריע

פרשת השבוע הרביעית בספר ויקרא

פָּרָשַׁת תַזְרִיעַ היא פרשת השבוע הרביעית בספר ויקרא. לפי החלוקה לפרקים, היא מתחילה בפרק י"ב, פסוק א' ומסתיימת בפרק י"ג, פסוק נ"ט.

תזריע
פסוקים ויקרא, י"ב, א' - י"ג, נ"ט
מספר פסוקים 67
מספר תיבות 1010
תוכן דיני טומאת יולדת, דיני נגעי צרעת בעור האדם, בשיער הראש והזקן, דיני המצורע ודיני צרעת הבגד
מצוות בפרשה על פי ספר החינוך
עשה (5)  לא תעשה (2)
דיני טומאת יולדת, קורבן יולדת, דיני טומאת צרעת, הכרזת המצורע על הצרעת, דיני נגעי בגדים אכילת טמא מהקודשים, גילוח שיער נגע ה"נתק"
הפטרה
מלכים ב', ד', מ"בה', י"ט
קורבן יולדת

בשנים שאינן מעוברות קוראים את פרשת תזריע ביחד עם הפרשה שאחריה, פרשת מצורע, סמוך לראש חודש אייר. בשנים מעוברות היא נקראת לבדה. בשנים המעוברות מסוג השג, החא, בשז וגכז קוראים את פרשת תזריע עם פרשת החודש.

נושאים בפרשה עריכה

הפרשה מסתיימת בפסוק: ”זֹאת תּוֹרַת נֶגַע צָרַעַת בֶּגֶד הַצֶּמֶר אוֹ הַפִּשְׁתִּים אוֹ הַשְּׁתִי אוֹ הָעֵרֶב אוֹ כָּל כְּלִי עוֹר לְטַהֲרוֹ אוֹ לְטַמְּאוֹ.”

תאריכי הקריאה עריכה

השבת בה קוראים את פרשת מצורע יכולה לחול בתשעה תאריכים שונים.

יחד עם פרשת מצורע:

בנפרד:

הפטרה עריכה

מפטירים בספר מלכים ב', מפרק ד', פסוק מ"ב עד פרק ה', פסוק י"ט, בסיפור ריפוי צרעת נעמן על ידי אלישע. בנוסח רומניא הפטירו ספר ישעיהו, פרק ס"ו, פסוקים ז'כ"ד, חזרו על פסוק כ"ג. הפטרת תזריע היא בין ההפטרות הנדירות. בשנה פשוטה היא מחוברת תמיד לפרשת מצורע ולכן קוראים את הפטרת מצורע (בשנת גכה ושנת בשה את הפטרת שבת ראש חודש, ובשנת הכז בארץ ישראל את מחר חודש). בשנה מעוברת היא נקראת בנפרד, אך במרבית השנים היא חלה בפרשת החודש ולכן נקראת הפטרת שבת החודש. על כן, הפטרת תזריע נקראת רק בכ-16.3% מהשנים (שנת זחג, שנת זשה ושנת בחה).

ראו גם עריכה

קישורים חיצוניים עריכה

הטקסט:

פרשנות: