פתיחה אנגלית

פתיחת שחמט

פתיחה אנגלית היא פתיחה בשחמט. בפתיחה זו הלבן נמנע מלכבוש את המרכז (למשל על ידי 1. ד2-ד4) והוא מעדיף לנהל מאבק עקיף על השליטה בו על ידי הפתיחה האגפית: 1. ג4 ..., ובד בבד גם מנסה למנוע את כיבושו על ידי השחור.

פתיחה אנגלית
8 צריח שחור פרש שחור רץ שחור מלכה שחורה מלך שחור רץ שחור פרש שחור צריח שחור
7 רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור
6
5
4 רגלי לבן
3
2 רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן
1 צריח לבן פרש לבן רץ לבן מלכה לבנה מלך לבן רץ לבן פרש לבן צריח לבן
א ב ג ד ה ו ז ח
מהלכים 1. ג4
ECO A10–A39
תיעוד ראשון הווארד סטאונטון נגד פייר סט. אמאנד, 1843
מקור השם השחמטאי האנגלי הווארד סטאונטון
פתיחת אב פתיחת איגוף

הפתיחה האנגלית מקוטלגת בשיטת אנציקלופדיית פתיחות שחמט בין A10-A39.

להלן אחת מהאפשרויות המאפיינות את הפתיחה האנגלית בנוסח הנקרא "נוסח ארבעת הפרשים".

1. ג4 ה5
(אחרי 1...ה6 ד4 ד5 מגיעים לגמביט מלכה נדחה)

2. פג3 ...

העמדה לאחר המסע השני של הלבן
8 צריח שחור פרש שחור רץ שחור מלכה שחורה מלך שחור רץ שחור פרש שחור צריח שחור
7 רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור
6
5 רגלי שחור
4 רגלי לבן
3 פרש לבן
2 רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן
1 צריח לבן רץ לבן מלכה לבנה מלך לבן רץ לבן פרש לבן צריח לבן
א ב ג ד ה ו ז ח

הפתיחה האנגלית לאחר המסע השני
היא ההגנה הסיציליאנית בהיפוך צבעים

2. ... פו6 3. פו3 פג6 4. ז3 רב4

8 צריח שחור רץ שחור מלכה שחורה מלך שחור צריח שחור
7 רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור
6 פרש שחור פרש שחור
5 רגלי שחור
4 רץ שחור רגלי לבן
3 פרש לבן פרש לבן רגלי לבן
2 רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן
1 צריח לבן רץ לבן מלכה לבנה מלך לבן רץ לבן צריח לבן
א ב ג ד ה ו ז ח
העמדה לאחר המסע הרביעי


המשך אפשרי:

5. רז2 0-0
6. 0-0 ה4
7. פז5 ר:ג3
8. ב:ג3 צה8

8 צריח שחור רץ שחור מלכה שחורה צריח שחור מלך שחור
7 רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור
6 פרש שחור פרש שחור
5
4 רץ שחור רגלי לבן רגלי שחור
3 פרש לבן פרש לבן רגלי לבן
2 רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רץ לבן רגלי לבן
1 צריח לבן רץ לבן מלכה לבנה צריח לבן מלך לבן
א ב ג ד ה ו ז ח
העמדה לאחר המסע הששי
8 צריח שחור רץ שחור מלכה שחורה צריח שחור מלך שחור
7 רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור
6 פרש שחור פרש שחור
5 פרש לבן
4 רגלי לבן רגלי שחור
3 רץ שחור רגלי לבן
2 רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רץ לבן רגלי לבן
1 צריח לבן רץ לבן מלכה לבנה צריח לבן מלך לבן
א ב ג ד ה ו ז ח
העמדה לאחר המסע השביעי
8 צריח שחור רץ שחור מלכה שחורה צריח שחור מלך שחור
7 רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור
6 פרש שחור פרש שחור
5 פרש לבן
4 רגלי לבן רגלי שחור
3 רגלי לבן רגלי לבן
2 רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רץ לבן רגלי לבן
1 צריח לבן רץ לבן מלכה לבנה צריח לבן מלך לבן
א ב ג ד ה ו ז ח
העמדה לאחר המסע השמיני