פתיחה אנגלית

פתיחת שחמט

פתיחה אנגלית היא פתיחה בשחמט. בפתיחה זו הלבן נמנע מלכבוש את המרכז (למשל על ידי 1. ד2-ד4) והוא מעדיף לנהל מאבק עקיף על השליטה בו על ידי הפתיחה האגפית: 1. ג4 ..., ובד בבד גם מנסה למנוע את כיבושו על ידי השחור.

פתיחה אנגלית
8 צריח שחור פרש שחור רץ שחור מלכה שחורה מלך שחור רץ שחור פרש שחור צריח שחור
7 רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור
6 Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png
5 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
4 Chess l44.png Chess d44.png רגלי לבן Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png
3 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
2 רגלי לבן רגלי לבן Chess l44.png רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן
1 צריח לבן פרש לבן רץ לבן מלכה לבנה מלך לבן רץ לבן פרש לבן צריח לבן
א ב ג ד ה ו ז ח
מהלכים 1. ג4
ECO A10–A39
תיעוד ראשון הווארד סטאונטון נגד פייר סט. אמאנד, 1843
מקור השם השחמטאי האנגלי הווארד סטאונטון
פתיחת אב פתיחת איגוף

הפתיחה האנגלית מקוטלגת בשיטת אנציקלופדיית פתיחות שחמט בין A10-A39.

להלן אחת מהאפשרויות המאפיינות את הפתיחה האנגלית בנוסח הנקרא "נוסח ארבעת הפרשים".

1. ג4 ה5
(אחרי 1...ה6 ד4 ד5 מגיעים לגמביט מלכה נדחה)

2. פג3 ...

העמדה לאחר המסע השני של הלבן
8 צריח שחור פרש שחור רץ שחור מלכה שחורה מלך שחור רץ שחור פרש שחור צריח שחור
7 רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור Chess d44.png רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור
6 Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png
5 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png רגלי שחור Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
4 Chess l44.png Chess d44.png רגלי לבן Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png
3 Chess d44.png Chess l44.png פרש לבן Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
2 רגלי לבן רגלי לבן Chess l44.png רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן
1 צריח לבן Chess l44.png רץ לבן מלכה לבנה מלך לבן רץ לבן פרש לבן צריח לבן
א ב ג ד ה ו ז ח

הפתיחה האנגלית לאחר המסע השני
היא ההגנה הסיציליאנית בהיפוך צבעים

2. ... פו6 3. פו3 פג6 4. ז3 רב4

8 צריח שחור Chess d44.png רץ שחור מלכה שחורה מלך שחור Chess d44.png Chess l44.png צריח שחור
7 רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור Chess d44.png רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור
6 Chess l44.png Chess d44.png פרש שחור Chess d44.png Chess l44.png פרש שחור Chess l44.png Chess d44.png
5 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png רגלי שחור Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
4 Chess l44.png רץ שחור רגלי לבן Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png
3 Chess d44.png Chess l44.png פרש לבן Chess l44.png Chess d44.png פרש לבן רגלי לבן Chess l44.png
2 רגלי לבן רגלי לבן Chess l44.png רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן Chess l44.png רגלי לבן
1 צריח לבן Chess l44.png רץ לבן מלכה לבנה מלך לבן רץ לבן Chess d44.png צריח לבן
א ב ג ד ה ו ז ח
העמדה לאחר המסע הרביעי


המשך אפשרי:

5. רז2 0-0
6. 0-0 ה4
7. פז5 ר:ג3
8. ב:ג3 צה8

8 צריח שחור Chess d44.png רץ שחור מלכה שחורה Chess l44.png צריח שחור מלך שחור Chess d44.png
7 רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור Chess d44.png רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור
6 Chess l44.png Chess d44.png פרש שחור Chess d44.png Chess l44.png פרש שחור Chess l44.png Chess d44.png
5 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
4 Chess l44.png רץ שחור רגלי לבן Chess d44.png רגלי שחור Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png
3 Chess d44.png Chess l44.png פרש לבן Chess l44.png Chess d44.png פרש לבן רגלי לבן Chess l44.png
2 רגלי לבן רגלי לבן Chess l44.png רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רץ לבן רגלי לבן
1 צריח לבן Chess l44.png רץ לבן מלכה לבנה Chess d44.png צריח לבן מלך לבן Chess l44.png
א ב ג ד ה ו ז ח
העמדה לאחר המסע הששי
8 צריח שחור Chess d44.png רץ שחור מלכה שחורה Chess l44.png צריח שחור מלך שחור Chess d44.png
7 רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור Chess d44.png רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור
6 Chess l44.png Chess d44.png פרש שחור Chess d44.png Chess l44.png פרש שחור Chess l44.png Chess d44.png
5 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png פרש לבן Chess l44.png
4 Chess l44.png Chess d44.png רגלי לבן Chess d44.png רגלי שחור Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png
3 Chess d44.png Chess l44.png רץ שחור Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png רגלי לבן Chess l44.png
2 רגלי לבן רגלי לבן Chess l44.png רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רץ לבן רגלי לבן
1 צריח לבן Chess l44.png רץ לבן מלכה לבנה Chess d44.png צריח לבן מלך לבן Chess l44.png
א ב ג ד ה ו ז ח
העמדה לאחר המסע השביעי
8 צריח שחור Chess d44.png רץ שחור מלכה שחורה צריח שחור Chess d44.png מלך שחור Chess d44.png
7 רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור Chess d44.png רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור
6 Chess l44.png Chess d44.png פרש שחור Chess d44.png Chess l44.png פרש שחור Chess l44.png Chess d44.png
5 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png פרש לבן Chess l44.png
4 Chess l44.png Chess d44.png רגלי לבן Chess d44.png רגלי שחור Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png
3 Chess d44.png Chess l44.png רגלי לבן Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png רגלי לבן Chess l44.png
2 רגלי לבן Chess d44.png Chess l44.png רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רץ לבן רגלי לבן
1 צריח לבן Chess l44.png רץ לבן מלכה לבנה Chess d44.png צריח לבן מלך לבן Chess l44.png
א ב ג ד ה ו ז ח
העמדה לאחר המסע השמיני