פתיחת ארבעת הפרשים

פתיחה בשחמט

פתיחת ארבעת הפרשים היא פתיחה שמתחילה במסעים הבאים:

  • 1.ה4 ה5
  • 2.פ-ו3 פ-ג6
  • 3.פ-ג3 פ-ו6
פתיחת ארבעת הפרשים
8 צריח שחור Chess d44.png רץ שחור מלכה שחורה מלך שחור רץ שחור Chess l44.png צריח שחור
7 רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור Chess d44.png רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור
6 Chess l44.png Chess d44.png פרש שחור Chess d44.png Chess l44.png פרש שחור Chess l44.png Chess d44.png
5 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png רגלי שחור Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
4 Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png רגלי לבן Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png
3 Chess d44.png Chess l44.png פרש לבן Chess l44.png Chess d44.png פרש לבן Chess d44.png Chess l44.png
2 רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן Chess l44.png רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן
1 צריח לבן Chess l44.png רץ לבן מלכה לבנה מלך לבן רץ לבן Chess d44.png צריח לבן
א ב ג ד ה ו ז ח
מהלכים
  1. ה4 ה5
  2. פ-ו3 פ-ג6
  3. פ-ג3 פ-ו6
ECO C47-C49
פתיחת אב משחק פתוח

זה סדר המסעים הנפוץ ביותר, אך ניתן לבצע את המסעים גם בסדר אחר.

פתיחת ארבעת הפרשים פופולרית בקרב מתחילים, שפועלים על פי הכלל "מפתחים פרשים לפני רצים".

וריאנטיםעריכה

ר-ב5עריכה

המסע המשוחק ביותר של הלבן הוא 4.ר-ב-5, הוריאנט הספרדי, שלאחריו יש לשחור שלוש אפשרויות עיקריות:

  • 4...ר-ב4 מוביל לעמדה סימטרית, ובדרך כלל לתיקו.
  • 4...פ-ד4 וריאנט רובינשטיין.
  • 4...ר-ד6 שנוסה לאחרונה. מטרתו של המסע היא למנוע את איומו העיקרי של הלבן, 5.ר:ג6

4.ד4עריכה

לאחר 4...ה:ד4 5.פ:ד4 מוביל לפתיחה הסקוטית (1.ה4 ה5 2.פ-ו3 פ-ג6 3.ד4 ה:ד4 4.פ:ד4 פ-ו6 5.פ-ג3). נוסח זה שוחק בדו-קרב כחול עמוק-גארי קספרוב.

סיבה אחת שהלבן יעדיף להגיע לעמדה הזו דרך פתיחת ארבעת הפרשים ולא דרך הפתיחה הסקוטית, היא שלאחר 1.ה4 ה5 2.פ-ו3 פ-ג6 3.ד4 ה:ד4 4.פ:ד4 השחור יכול לשחק 4...ר-ג5 או אפילו מה-ח4.

4.ר-ג4?!עריכה

"ארבעת הפרשים האיטלקית". המשך אפשרי לשחור יהיה 4...פ:ה4 5.פ:ה4 ד5.

4.א3עריכה

מונע 4...ר-ב4

4.פ:ה5?!עריכה

גמביט האלווין. לאחר 4...פ:ה5 5.ד4, הלבן מנסה לשלוט במרכז בעזרת הרגלים שלו.

4.ז3עריכה

מכין פיתוח הרץ ל-ז2. אפשרות מעניינת לשחור תהיה 4...פ:ה4-כמו גמביט האלווין