צומת חשמלי

צומת חשמלי הוא נקודת מפגש של שלושה רכיבים או יותר במעגל חשמלי.

דוגמה לחוק הראשון של קירכהוף בצומת חשמלי


על פי חוק קירכהוף הראשון, המכונה חוק הזרמים - סכום הזרמים הנכנסים לצומת שווה לסכום הזרמים שיוצאים ממנה. חוק זה מתבסס על חוק שימור המטען החשמלי.


ראו גםעריכה