צו חיפוש

צו חיפוש הוא צו הניתן לגורמי אכיפת החוק המאפשר להם לבצע חיפוש על גופו של אדם, במבנה וברכב, כחלק מתהליך איסוף ראיות בחקירה משטרתית. בישראל, תהליך נסיבות הוצאת הצו, הסמכויות הנתונות למחזיק צו החיפוש ונוהל חיפוש מעוגנים בפרק ג' של פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969[1].

חיפוש סמים ברכב, אוסטרליה

בישראלעריכה

חיפוש במבנה וברכבעריכה

נסיבות לנתינת צו חיפושעריכה

 • החיפוש במבנה נחוץ כדי להבטיח תפיסת חפץ לצורך כל חקירה, משפט או הליך אחר.
 • יש לשופט יסוד להניח שהוא משמש לאחסון או למכירת חפץ גנוב, או כל חפץ אחר שהמחזיקים בו מתכוונים להשתמש בו למטרה לא-חוקית.
 • יש לשופט יסוד להניח שנעברה עבירה או שמתכוונים לעבור עבירה נגד אדם הנמצא במבנה.

סמכות לפי צו חיפושעריכה

 • לערוך חיפוש במקום האמור בצו החיפוש ולתפוס כל חפץ הדומה למתואר בצו ולעשות בו כאמור בצו.
 • לעצור כל אדם הנמצא בבית או במקום ונראה כמי שיש לו חלק בעבירה.

חיפוש שלא על פי צועריכה

לעיתים, נדרש חיפוש בזמן שאינו מאפשר פנייה לבית משפט בבקשה לצו מחשש שהמתנה לצו חיפוש תסכל את האפשרות לבצע את החיפוש. מסיבה זו, החוק מאפשר לשוטר לבצע חיפוש ללא צו, בכפוף לתנאים מסוימים:

 • יש לשוטר יסוד להניח שמבצעים שם פשע, או שפשע בוצע שם לא מזמן.
 • המחזיק במקום פונה לעזרת המשטרה.
 • אדם הנמצא שם פונה לעזרת המשטרה ויש יסוד להניח שמבוצעת שם עבירה.
 • השוטר רודף אחרי אדם המתחמק ממעצר או נמלט ממשמורת חוקית.

נוהל עריכת החיפושעריכה

על מנת להבטיח את קבילות ההליך, החוק מפרט את הנהלים שעל פיהם צריך להתנהל החיפוש, על מנת להבטיח שזכויותיהם של בעלי המבנה או הרכב שבו מתבצע חיפוש יישמרו:

 • עריכת החיפוש בפני שני עדים שאינם שוטרים; למעט במקרים הבאים:
  • לא ניתן לעשות כך בנסיבות העניין - שיפורטו בפרוטוקול שייערך.
  • שופט אישר שלא לערוך את החיפוש בפני עדים
  • המחזיק בבית ביקש שלא לערוך את החיפוש בפני עדים - הבקשה תירשם בפרוטוקול שייערך.
 • עריכת רשימה של החפצים שנתפסו בחיפוש ומקום מציאתם - בין שהחיפוש בוצע ע"פ צו ובין שלא. על הרשימה להיחתם בידי העדים.
 • בעל המקום שבו נערך החיפוש או אדם מטעמו רשאים להיות נוכחים במהלך החיפוש ולקבל עותק של רשימת החפצים החתומה בידי העדים.
 
שוטרי יחידות מיוחדות של משטרת ישראל מבצעים בדיקה ביטחונית של שוהים בלתי חוקיים שנכנסו לשטחי ישראל באותו רכב עם מחבל מתאבד וחגורת הנפץ שלו

חיפוש בגופו של אדםעריכה

  ערך מורחב – חיפוש ותפיסה#חיפוש בגופו של אדם

בישראל, הדרכים והתנאים לביצוע חיפוש גופני לצורך איתור ואיסוף ראיות מוגדרים בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), התשנ"ו-1996[2].

בארצות אחרותעריכה

ארצות הבריתעריכה

בהתאם לתיקון הרביעי לחוקת ארצות הברית, לרוב החיפושים המבוצעים על ידי המשטרה נדרש צו חיפוש הניתן על בסיס עילה סבירה, למרות שקיימים מספר חריגים.

ראו גםעריכה

קישורים חיצונייםעריכה

  מדיה וקבצים בנושא צו חיפוש בוויקישיתוף

הערות שולייםעריכה