צמד שונים

צמד שונים (תרגום של המונח בצרפתית: se-tenant) הוא מושג בולאי המגדיר מצב בו מספר בולים שונים, שניים או יותר, מחוברים יחד כחלק מאותו גיליון בולים. הבולים בצמד שונים יכולים להיות מחוברים זה לזה במאונך או במאוזן.

בולי ברזיל הראשונים

הסיבות ליצירת צמד שוניםעריכה

צמד שונים, בדומה לצמד הפוכים או בול שכוב, מגדיר את מצבו של הבול יחסית לבולים השכנים באותו גיליון. מצב של צמד שונים עשוי להיווצר בתוך הגיליון באופן מכוון או עקב תקלה במהלך הדפסת הבול.

דוגמאות להדפסה מכוונת של צמד שוניםעריכה

 
גיליון קונטרס משווייץ 1933
 
גיליון קונטרס מגרמניה המערבית עם מספר צירופים של צמד שונים, אנכי (4 + 6) ואופקיים (4 + 20/ 6 + 20)
 
גיליון בולים שהונפק בברית המועצות בשנת 1958
 
צמד בולים מתוך קו האמצע של גיליון הבולים שהונפק בברית המועצות בשנת 1958
 
צמד בולים מדרום אפריקה עם שם המדינה בשתי שפות שונות: באנגלית (בבול מימין) ובאפריקנס (בבול משמאל)
 
הבולים הראשונים של ארמניה
 
מסיבת התה של בוסטון

בעבר, הסיבה הנפוצה ביותר להיווצרות של צמד שונים הייתה הדפסת גיליונות בולים מיוחדים, שנועדו להיחתך לתתי גיליונות לצורך שילוב בקונטרסי בולים. עם השנים גדל משמעותית חלקם של הבולים המודפסים בגיליונות חריגים, וזה הפך להיות המקור העיקרי לצמד שונים.

גיליונות לייצור קונטרסי בוליםעריכה

קונטרס בולים הוא מארז נוח המיועד להקל את תהליך מכירת הבולים ללקוחות הדואר. נהוג לשלב בו מגוון של בולים הנחוצים לשימוש שוטף, או יוצרים סכום עגול המקל על מכירת הבולים באשנבי הדואר. לצורך כך מדפיס הדואר גיליונות מיוחדים הכוללים לעיתים בולים שונים זה לצד זה.

שווייץ 1933עריכה

דוגמה לגיליון של קונטרס בולים ניתן לראות בהנפקה של שווייץ משנת 1933, בו נכללו 5 בולים בערך נקוב של 5 ובול אחד בערך נקוב של 10.

גרמניה המערבית 1933עריכה

דוגמה נוספת לגיליון של קונטרס בולים ניתן לראות בהנפקה של גרמניה המערבית משנת 1951, בו נוצרו מספר צירופים של צמד שונים.

ישראל 1972עריכה

לצורך ייצור של קונטרס בולים הודפסו גיליונות מיוחדים של סדרת בולי ערים הכוללים 5 בולים בערך נקוב של 18 אגורות ובול אחד בערך נקוב של 10 אגורות, המשלימים לסכום עגול של לירה אחת.[1]

שיקולי חיסכון בעלות הדפסהעריכה

ייצור לוח הדפסה הוא תהליך ארוך ויקר, ולעיתים בחרו יצרני הבולים לשלב מספר בולים שונים מתוך הסדרה בלוח הדפסה אחד, ולהדפיסם באותו מהלך דפוס.

בולי ברזיל הראשונים - 1843עריכה

דוגמה למהלך שכזה ניתן למצוא כבר בבולי ברזיל, המדינה השנייה בעולם שהנפיקה בולי דואר אחרי בריטניה הגדולה. שלושת בולי הסדרה בערכים נקובים של 30, 60 ו-90 הודפסו יחד באותו לוח הדפסה.

ברית המועצות - 1958עריכה

בשנת 1958 הנפיקה ברית המועצות סדרה בת שלושה בולים לכבודו של המלחין פיוטר צ'ייקובסקי ויצירתו המפורסמת אגם הברבורים. שניים מבולי הסדרה הודפסו יחד באותו גיליון, כך שכל חצי גיליון כולל בול אחר. לאורך קו האמצע של הגיליון נוצר רצף של צמד שונים, שהוא גם בול שכוב.

שינוי שפהעריכה

מדינות בהן מדברים ביותר משפה רשמית אחת נהגו במקרים מסוימים להנפיק כל בול פעמיים או יותר, ולרשום בכל עותק את המסר בשפה אחרת.

בולי דרום אפריקהעריכה

הדוגמה הבולטת ביותר להנפקת בולים כפולים ידועה מדרום אפריקה, בה הונפקו החל ממחצית שנות העשרים ועד סוף שנות השישים של המאה העשרים מרבית הבולים בצמדים בהם על אחד הבולים הודפס שם המדינה באנגלית ועל השני באפריקנס.

בולי התערוכה הלאומית בשווייץעריכה

בשנת 1939 ציינה שווייץ את התערוכה הלאומית שהתקיימה בעיר ציריך בהנפקת שתי סדרות בולים. חלק מן הבולים הונפקו בצמדות בנות שלושה בולים בעלי אותו עיצוב, כשעל כל אחד מהבולים הודפס הכיתוב בצרפתית, גרמנית, או איטלקית.

שיקולי עיצובעריכה

במדינות רבות בעולם בחרו השירותים הבולאים לשלב בתוך אותו הגיליון מספר בולים שונים כחלק מן הניסיון לגוון את המוצר הבולאי ולשכנע את האספנים לרכוש גיליון שלם ולא להסתפק ברכישת בול בודד. אופנה זו הולכת לנעשית נפוצה משנה לשנה, וניתן למצוא דוגמאות לכך במרבית מדינות העולם.

גיליונות חריגים מישראלעריכה

צמד שונים ניתן למצוא במרבית הגיליונות החריגים שהנפיק השירות הבולאי בישראל. בפריטים אלו הודפסו בולים שונים זה לצד זה כחלק מעיצוב הפריט.[2][3][4]

בולי ארמניה הראשוניםעריכה

בשנת 1991, בעקבות פירוק ברית המועצות, הכריזה ארמניה את עצמאותה. היא בחרה להנפיק שלושה בולים ועליהם דמותו של הר אררט על רקע צבעי הדגל הלאומי. הבולים, שהונפקו זה לצד זה, מהווים דוגמה לצמד שונים הכולל יותר משני בולים.

עיצוב מפוצלעריכה

בשנת 1957 הנפיקה פולין צמד בולים בעיצוב חדשני, בו יצרו שני הבולים תמונה משותפת. בכל אחד מן הבולים אויר סייף עם חרב שלופה, ושני הבולים יחד יצרו תמונה של קרב חרבות. פולין שבה והנפיקה רביעיית בולים בעלי עיצוב מפוצל בשנת 1960, ובשנים שלאחר מכן אימצו את העיצוב הזה מדינות רבות בעולם. מאחר שמדובר בבולים שונים הצמודים זה לזה, כל עיצוב מפוצל מורכב מבולים שהם צמד שונים.

מסיבת התה של בוסטוןעריכה

ארצות הברית הנפיקה בשנת 1973 רביעיית בולים המציגים יחד איור של מסיבת התה של בוסטון.

שביל ישראלעריכה

בשנת 2013 הנפיקה ישראל גיליון חריג הכולל עשרה בולים המשלימים תמונה משותפת של שביל ישראל.[5]

דוגמאות לתקלה שהובילה ליצירת צמד שוניםעריכה

 
צמד שונים שהונפק בארצות הברית
 
צמד שונים בתוך גיליון בולים מברית המועצות משנת 1922

טעות בהכנת גלופת ההדפסהעריכה

מרבית הטעויות שהובילו ליצירת מצב של צמד שונים התרחשו במהלך ביצוע תיקונים בגלופת ההדפסה. תהליך הכנת הגלופה המקורית מלווה לרוב בתהליכי בקרה ובדיקה קפדניים, אולם תשומת הלב מתרופפת בשלב תיקון הגלופה לקראת הדפסה חוזרת. בשלב זה מתרחשות התקלות המובילות לשילוב בול שגוי בתוך גיליון שלם.

בול 5 סנט אדוםעריכה

בשנת 1917 התגלה צורך לחדש את מלאי הבולים בעלי ערך נקוב של 2 סנט, בול שהודפס לראשונה בשנת 1914. כאשר הוציאו עובדי בית הדפוס את לוח ההדפסה מן המחסן ובדקו אותו, התגלה כי שלושה מבין 200 הבולים הכלולים בלוח ההדפסה נפגמו ויש צורך לתקנם. העובד שנדרש לאתר את הגלופה של הבול בערך נקוב של 2 סנט איתר בטעות את הגלופה של הבול בערך נקוב של 5 סנט. הגלופה השגויה הוטבעה במקומות הבלויים בלוח ההדפסה, מבלי שאיש הבחין בטעות. הגיליונות הודפסו והופצו לבתי הדואר, ועד אשר הבחינו בטעות ואספו חזרה את הגיליונות הפגומים, הספיקה להימכר לציבור כמות מסוימת של הבול השגוי. כך נוצר צמד שונים הכולל בול של 5 סנט ובול של 2 סנט זה לצד זה.

בול 70 רובל שגוי בצבע כתוםעריכה

בשנת 1922 הודפסה ברוסיה הסובייטית סדרת בולים שהוקדשה לפועלים ולחיילי הצבא האדום. עקב תקלה שולב בלוח ההדפסה של הבולים שערכם הנקוב היה 100 רובל בול אחד שערכו הנקוב היה 70 רובל.

קישורים חיצונייםעריכה

  מדיה וקבצים בנושא צמד שונים בוויקישיתוף

הערות שולייםעריכה