צרפתי (פירושונים)

שם משפחה (Sarfati)

האם התכוונתם ל...

אישים ששמם צרפתי: