קבוע הגזים

ערכים של R ביחידות שונות

קבוע הגזים הוא קבוע פיזיקלי המסומל לרוב באות R. גודלו נקבע אמפירית על ידי מדידות. ערכו של R ביחידות MKS הוא .

משוואת הגז האידיאליעריכה

קבוע הגזים מופיע במשוואת המצב הפשוטה של גז אידיאלי, המשוואה מתארת יחס ישר הקיים בין לחץ הגז לבין הטמפרטורה שלו, ויחס הפוך בין הלחץ לנפח. הקבוע R הוא מקדם היחס במשוואה זו.

משוואת המצב הפשוטה של גז אידיאלי נראית כך:

 

כאשר   הוא הלחץ,   הטמפרטורה בסולם קלווין,   הנפח, ו   מספר המולים של הגז.

מהמשוואה מתחייב כי שיהיו ל R יחידות של אנרגיה למול למעלה.

היחס לקבועים פיזיקליים אחריםעריכה

קבוע בולצמן kB הוא היחס בין קבוע הגזים R לבין מספר אבוגדרו, כלומר

 

הוא המקבילה של R בסקאלה אטומית. לדוגמה, אם האנרגיה הקינטית של מול גז הוא   אז האנרגיה הקינטית הממוצעת של מולקולה בודדת בגז תהיה  

בעזרת משוואה זו נוכל לרשום את המשוואה:

 

כש   הוא המספר המדויק של המולקולות.

קישורים חיצונייםעריכה