קבוע הגזים

קבוע פיזיקלי
ערכים של R ביחידות שונות

קבוע הגזים הוא קבוע פיזיקלי המסומל לרוב באות R. גודלו נקבע אמפירית על ידי מדידות. ערכו של R ביחידות MKS הוא .

משוואת הגז האידיאלי עריכה

קבוע הגזים מופיע במשוואת המצב הפשוטה של גז אידיאלי, המשוואה מתארת יחס ישר הקיים בין לחץ הגז לבין הטמפרטורה שלו, ויחס הפוך בין הלחץ לנפח. הקבוע   הוא מקדם היחס במשוואה זו.

משוואת המצב הפשוטה של גז אידיאלי נראית כך:

 

כאשר  הוא הלחץ,   הטמפרטורה בסולם קלווין,  הנפח, ו- מספר המולים של הגז.

מהמשוואה מתחייב כי שיהיו ל־R יחידות של אנרגיה למול למעלה.

היחס לקבועים פיזיקליים אחרים עריכה

קבוע בולצמן kB הוא היחס בין קבוע הגזים R לבין מספר אבוגדרו, כלומר

 

הוא המקבילה של R בסקאלה אטומית. לדוגמה, אם האנרגיה הקינטית של מול גז הוא   אז האנרגיה הקינטית הממוצעת של מולקולה בודדת בגז תהיה  

בעזרת משוואה זו נוכל לרשום את המשוואה:

 

כש   הוא המספר המדויק של המולקולות.

קישורים חיצוניים עריכה