קבוצת הדאקלים של הפדרציה הבינלאומית לכלבנות

קבוצת הדאקלים היא קבוצה של גזעי כלבים המשמשת את הפדרציה הבינלאומית לכלבנות בלבד. קבוצה זו מכילה תחשים בלבד.

בנוסף, הפדרציה הבינלאומית לכלבנות מחלקת קבוצות לתתי קבוצות, בעוד מועדוני כלבים מרכזיים דוברי אנגלית לא. קבוצת הדאקלים של הפדרציה הבינלאומית לכלבנות מורכבת מחלק אחד.

הפדרציה הבינלאומית לכלבנות ממיינת את הגזעים בקבוצות על פי חלקים וארצות מקור כדלקמן:

חלק 1: תחשיםעריכה

 • 1. גרמניה
  • תחש (#148)
   • א. תחש רגיל
    • I. חלק שיער
    • II. בעל שיער זיפי
    • III. ארוך שיער
   • ב. תחש זעיר
    • I. חלק שיער
    • II. בעל שיער זיפי
    • III. ארוך שיער
   • ג. תחש ארנבי
    • I. חלק שיער
    • II. בעל שיער זיפי
    • III. ארוך שיער