קבוצת הטריירים של הפדרציה הבינלאומית לכלבנות

קבוצת הטריירים היא קבוצה של גזעי כלבים המשמשת את רוב מועדוני הכלבים המורכבת כמעט לחלוטין מטריירים בלבד. ראה קבוצת הטריירים למידע המקושר לרוב מועדוני הכלבים.

בנוסף, הפדרציה הבינלאומית לכלבנות מחלקת קבוצות לתתי קבוצות, בעוד מועדוני כלבים מרכזיים דוברי אנגלית לא. קבוצת הטריירים של הפדרציה הבינלאומית לכלבנות מורכבת מארבעה חלקים.

  • חלק 1: טריירים גדולים ובינוניים
  • חלק 2: טריירים קטנים
  • חלק 3: בול טריירים
  • חלק 4: טריירים ננסיים

הפדרציה הבינלאומית לכלבנות ממיינת את הגזעים בקבוצות על פי חלקים וארצות מקור כדלקמן:

חלק 1: טריירים גדולים ובינונייםעריכה

חלק 2: טריירים קטניםעריכה

חלק 3: בול טרייריםעריכה

חלק 4: טריירים ננסייםעריכה

ראו גםעריכה