קבוצת הפוינטרים והסטרים של הפדרציה הבינלאומית לכלבנות

קבוצת הפוינטרים והסטרים היא קבוצה של גזעי כלבים המשמשת את הפדרציה הבינלאומית לכלבנות בלבד. קבוצה זו מכילה פוינטרים וסטרים.

בנוסף, הפדרציה הבינלאומית לכלבנות מחלקת קבוצות לתתי קבוצות, בעוד מועדוני כלבים מרכזיים דוברי אנגלית לא. קבוצת הפוינטרים והסטרים של הפדרציה הבינלאומית לכלבנות מורכבת משני חלקים.

הפדרציה הבינלאומית לכלבנות ממיינת את הגזעים בקבוצות על פי חלקים וארצות מקור כדלקמן:

חלק 1: כוונים אירופאיםעריכה

חלק 1.1: כוונים אירופאיםעריכה

חלק 1.2: כוונים דמויי ספניאליםעריכה

חלק 1.3: כוונים דמויי 'גריפונים'עריכה

חלק 2: פוינטרים וסטרים אירים ובריטיםעריכה

חלק 2.1: פוינטריםעריכה

חלק 2.2: סטריםעריכה

ראו גםעריכה