קבוצת הרטריברים, הספניאלים וכלבי המים של הפדרציה הבינלאומית לכלבנות

קבוצת הרטריברים, הספניאלים וכלבי המים היא קבוצה של גזעי כלבים המשמשת את הפדרציה הבינלאומית לכלבנות בלבד. קבוצה זו מכילה רטריברים, ספניאלים וכלבי מים.

בנוסף, הפדרציה הבינלאומית לכלבנות מחלקת קבוצות לתתי קבוצות, בעוד מועדוני כלבים מרכזיים דוברי אנגלית לא. קבוצת כלבי הרועים והצאן של הפדרציה הבינלאומית לכלבנות מורכבת משלושה חלקים.

הפדרציה הבינלאומית לכלבנות ממיינת את הגזעים בקבוצות על פי חלקים וארצות מקור כדלקמן:

חלק 1: רטריבריםעריכה

חלק 2: ספניאליםעריכה

חלק 3: כלבי מיםעריכה

ראו גםעריכה